Cserkészélet (I. évf. 1. sz. 1996 március 15)
"A cserkész minden cserkészt testvérének tekint" (cserkésztörvény)

Világjamboree 1995

A világcserkészet 1995 augusztus 3 és 7 között a hollandiai Drontenban találkozott a négyévenkint megrendezésre kerülö Jamboreejukon, melynek ezévben a THE FUTURE IS NOW = A JÖVÖ MOST VAN volt a mottója. 25000 cserkész táborozott együtt tíz napig ezen a Hollandiának a tengertöl kikanyarított országrészén.
Aki még nem volt sem mint látogató, sem mint résztvevö cserkész- Világjamboreen el nem tudja képzelni azt a barátságos, békés, vidám hangulatot, amelyben a sokezer cserkész ezt a tíz napot megéli. Mi sem tükrözi ezt olyan jól, mint az a csodálatos tény, hogy szinte mindenki és mindenütt mosolyog! Nincs dohányzás, nics alkohol és mégis mindenki jól érzi magát.

Az 58 országból összesereglett cserkész természetesen nem a véletlenre bízva került e kiemelkedö jelentöségü nagytáborba. A részvételt az aránylag magas költégektöl függetlenül is ki kellett érdemelni. Minden ország többszörösen megválogatta küldöttségét, hogy a fiúk és lányok valóban a cserkészideálokat és egyben hazájuk cserkészetét képviseljék. Elökészítötáborok, nyelvtanfolyamok elözték meg a nagy eseményt.

Magyar szempontból nagy öröm volt, hogy sok esztendö után végre az anyaországból, de még Kárpátaljáról és a Délvidékröl is részt vehettek magyar cserkészek a találkozón. A 80 tagú, két altáborban sátorozó magyar kontingens egy-egy kis Magyarországot varázsolt az altáborukból(fénykép). De volt egy közös kiállítási sátoruk is a "headquarters" illetve a bemutatkozó altáborban. A magyar cserkészek is elökészítötáborokon mentek keresztül, mielött ide kerültek volna. Amikor az egyik Kárpátaljáról érkezö cserkészt megkérdeztük kialudta-e már az elsö napok fáradalmait csodálkozva visszakérdezte: nem tudom milyen 'elsö' napokról van szó, nekem ez már a negyedik táborom ezen a nyáron...

Sok rádió- TV- és újságriporter hírt adott a magyar cserkészek kerékpáros különítményéröl, akik valóban sportszerüen közeletítették meg a tábort: kerékpáron jöttek Magyarországról, Köszegröl egészen Északhollandiáig. Rajtuk kívül csak a közeli Belgiumból jöttek még cserkészek kerékpáron a Jamboreera.
A szorgos aprómunkával összeállított székelykapu sokaknak feltünt, de hívták a magyar résztvevöket mindenfelé énekelni, táncokat bemutatni, minden altáborban szivesen látott vendégek voltak.

A magyarok a Jamboree sokezer cserkészt befogadó arénájában is felléptek, de minden élmény között a legfontosabbak az ilyenkor kötött számtalan új személyes barátság. Egy-egy kicserélt cserkészliliom vagy más apró kabala sok-sok évre meghatározó emlék marad távoli országok cserkésztestvérei között. Azok a cserkészfiúk pedig, akik egyszer együtt ültek és énekeltek esténkint a cserkész tábortüzeknél, képesek lennének néhány évvel késöbb egymásra löni valamilyen ostoba háborúban?


A Magyar Cserkész Szövetség híreiböl:

Elörejelzés:

Millecentenáriumi Magyar Cserkész Jamboree Opusztaszer: 1996 augusztus 10-20

Az elökészítö bizottság a millecentenáriumi emléktábornak annak tartalmát szem elött tartva a Kárpátmedence Barátság Cserkésztábora nevet adta. Ez év tavaszán az illetékesek így fogalmazták meg a tábor szükségességét: "...segítenie kell...a nemzeti egység építését ...a haza és a határokon túli magyarság nemzettudatának erösítését ... A Kárpát medence népeinek barátságát..."

A több mint 1000 fö részvételére számító tábor nagy elökészítést igényel, amely már az elmúlt évben elkezdödött. A tábor nyitott szakasza 1996 augusztus 10-20-ig tart, de már tíz nappal elöbb kezdik szorgos cserkészkezek azt építeni, valamint annak lebontása is több napig fog tartani.
Vezetök és segítök leveleit várja a táborbiztos: Németh István cst. 2310 Szigetszentmiklós, Dr Lengyel u.1.

[MCSSZ Vezetök Lapja 1996 december]

További cserkészhírek és érdekes tudnivalók a MCSSZ honlapján .


A Külföldi Magyar Cserkésszövetség híreiböl:

Elörejelzés:

Tinódi Lantos Sebestyén Regöstábor (KMCSSZ Németország)

Az elmúlt két év sikeres Regös útjai után 1994: Balatonfelvidék, 1995: Csallóköz, az idei húsvéti regöstábor nem tájegységekkel, hanem lakodalmi szokásokkal foglalkozik.

Témája: Lakodalmi költészet, dalok, táncok .

Idöpontja: 1996 április 5-13

Helye: 66996 Ludwigswinkel/Schullandheim/Németország/ Tel:00-49-6393-1697

Költségei: 320.- DM

További részletek és jelentkezés: Kontúr Mária cst, Kerületi Regös elöadónál: Botnangerstr. 50. D-70193 Stuttgart; T:00-49-711-650052. Addig is egy idevágó háromszéki köszöntö:

"Szeretett barátim, ma ünnepet ülünk,
Látjátok, hogy ahhoz ime már készülünk.
Derék fiúk vagytok, s mind ügyes legények,
Figyeljetek reám, én valamit kérek:
Ezen tisztes háznál, ím mennyegzö lészen,
Tegyetek meg mindent, hogy szégyen ne érjen.
Ki legserényebb lesz meg fogom dicsérni
Ki leissza magát, megszégyeníteni.
Talpra hát barátim és velünk járjatok
Addig is legyen az Isten oltalmatok!"
Ötvenéves a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (1945-1995)

Az elmúlt nyárnak másik nagy 'nemzetközi' cserkészeseménye volt, hogy a magyar cserkészmozgalom országhatárokon kívüli szervezete a KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZ SZÖVETSÉG, fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte. Ezt a rendkívüli jubileumot számos táborban ünnepelték, az Egyesült Államokban 500 magyar cserkész gyült a 'jubitáborra' össze.

A KMCSSZ nyugateurópai kerülete pedig ebböl az alkalomból avatta fel új erdei cserkészházát a németországi Kastl/Mennersbergben, közel a Burg Katl-i magyar gimnáziumhoz.

A II. világháborút követöen elöször a bajorországi menekülttáborokban alakult meg a mozgalom külföldi szervezete, nem sejtve még akkor, hogy három évvel késöbb, 1948-ban Magyarországon betiltják a cserkészetet és közel 50 esztendeig külföldön kell majd a lángot ébren tartani!

Nem sikerült volna ez a feladat ilyen hosszú ideig, hiszen új generáció nött fel azóta méghozzá idegen környezetben, ha nem gyökerezett volna a cserkészet vonzereje olyan mélyen a magyar fiatalságban. Ez és a sok-sok lelkes vezetö, akiknek egy nagy része már külföldön született(!) ápolta a magyar nyelvet, népdalt, cserkésztudományokat, természetszeretetet, de legföképen a tíz cserkésztörvényt.
Amikor leültek más népek cserkészeivel közös tábortüzhöz sokszor elöfordult, hogy a vendéglátók kifogytak énekeikböl, a magyar cserkészek népdalkincséböl pedig szinte egész éjszakára futotta....

A legtöbbjük jobban tudott angolul, svédül, spanyolul mint magyarul, hiszen idegennyelvü iskolákba jártak, de szüleikkel magyarul beszéltek és föleg cserkésztáboraikban mindig a magyar volt a közös nyelv, bármelyik nyugati országból is érkeztek a fiúk és leányok a táborba. A nyolcvanas évek végefelé azután már egyre több testvérüket fogadhatták Magyarországról látogatóba. Ilyenkor még olyan is elöfordult, hogy a 'külföldiek' taníthattak népdalt az anyaországból érkezetteknek.

Most pedig, hogy a vasfüggöny leomlott és sokkal gyakrabban fordul meg Magyarországon minden nyugaton született magyar cserkész is, örömmel pillantja meg otthon újra a zöld nyakkendöt, találkozik az újjászületö mozgalom cserkészeivel ünnepélyeiken, kerékpártúrákon, tiszaparti táborokban és szivesen ül le tábortüzeikhez együtt énekelni. Ez a gyors fejlödés csak úgy volt lehetséges, hogy otthon is égve maradt a hamu alatt a parázs...

Az elmúlt év jubileumi ünnepségeiröl részletesen lehet olvasni a KMCSSZ kiadványaiban t.k. az Interneten is.

Magyar cserkészcsapat saját honlappal még kevés akad a WWW-hálón, de az idén névadójukra emlékezvén a LEHEL VEZÉR csapat honlapja már megjelent.


KMCSSZ levelezöfórum (kiváló lehetöség a határok nélküli magyar cserkész-levelezésre):

jelentkezés: subs.kmcssz@hungary.com     (megszűnt)
lemondás: unsubs.kmcssz@hungary.com     (megszűnt)

Nemzetközi kapcsolatok: Az Internet hálózaton kiadós nemzetközi cserkész kapcsolattartás is folyik. Az egyik legismertebb nemzetközi forum a Global ScoutNet.


vissza a kiadvány címoldalára
vissza az ÚMÉ web-tanya bejáratához
archívum