Quo Vadis Informatica?  (37)A Quo Vadis Informatica a negyedéves ÚMÉ Internet-kiadvány állandó rovata: X. évf. 1. sz. 2005. március

Mindent egy dróton...?

Amikor Graham Bell 1876-ban bemutatta egymással drótszerű fémvezetéken keresztül kommunikáló első telefonkészülékeit, kevéssel később pedig a magyar Puskás Tivadar javaslatára megépítették az első, már több előfizetőt összekötő telefonközpontot (Budapesten 1882-ben), senki nem gondolta még, hogy az újfajta emberi kommunkiációt megalapozó találmányaik 120 évvel később, robbanásszerű műszaki fejlődés középpontját fogják képezni.

Igaz, az akkori 'drót' ma már lehet üvegszál, TV-kábel, vagy akár rádióhullám is, de a lényeg maradt: két távoli pontban tartózkodó egyének hallhatják egymás hangját, sőt jobb esetben ma már láthatják egymás arcát is 'telefonbeszélgetésük' során.

Ugyanakkor igazságtalanság lenne állítani, hogy a távbeszélő funkció igénye önmagában elegendő lett volna az adatkommunikáció mai ugrásszerű fejlődéséhez. Mert ami pl. a "video-telefont" illeti, műszaki megoldásainak sorozata bukott meg az elmúlt 20 esztendő alatt, nem utolsó sorban ergonómiai, napi életvitelünkbe nem illő szerepe miatt. Kiderült ugyanis, hogy sokan, akik nem tudnak telefonhíváskor optimális formában megjelenni, vizuálisan inkább nem mutatkoznak...

A nagy fordulatot a 15 évvel ezelőtt megjelent INTERNET-ként megismert adatkommunikáció lehetősége hozta. Az Interneten lehetséges elektronikus levelezést hamar követte a Világháló (World Wide Web), azaz egyfajta 'világkönyvtár' lehetősége, mely kezdetben ugyan csak szöveg és állókép-kommunkációt jelentett, de előre vetítette bármilyen forrásból származó digitális adatok gyors továbbításának lehetőségét rendkívül takarékos, gazdaságos módon.
Noha a hagyományos telefontechnika ma már szinte teljesen érettnek és műszakilag biztonságosnak mondható, gazdaságossági előnyök reményében, mára pont ennek a hagyományos telefonszolgáltatásnak az átállításán dolgoznak a telekommunikációs szolgáltatók. Pontosabban, a hangkommunikáció beágyazásán digitális, Internet Protokollok szerint működő adat-kommunikációba.

Ezt a fejlődést megelőzte egy kis kitérő - nem gazdaságossági, hanem kényelmi szempontok okán - a mobil kommunikáció felfutásával egészen új műszaki megoldások síkjára, de még ennek a jövőbeli "visszaintegrálása" az IP protokollok világába sincs kizárva.

VoIP (Voice over IP)

A hagyományos telefondrótokon keresztül lépett be életünkbe az Internet, most pedig annak a műszaki megoldásai közé lép be a hagyományos telefónia: Voice over IP = hang Internet-Protokollokon keresztül.
Nem azért, mert ezáltal jobb hangminőséget lehet elérni, ellenkezőleg, komoly műszaki kihívást jelent ugyanolyan hangminőséget biztosítása mint amilyen a hagyományos telefonon elérhető! A VoIP nagy előnye a sokkal kedvezőbb használati díjakban és a várható többmédiumos kommunikáció lehetőségeiben rejlik.

Mi a különbség? A hagyományos telefon-összeköttetésnél a két résztvevő a beszélgetés ideje alatt (u.n. PSTN 'kapcsolt vonalakon keresztül') állandó összeköttetésben áll egymással. Más ezt a vonalat ezalatt az idő alatt nem használhatja. Akkor sem, ha az - mai tudásunk szerint - egyidejűleg, műszakilag sokkal többre lenne képes. És pontosan utóbbi lehetőséget használja ki a mai "internet telefon".

Megoldandó feladat: Az elektronikus levelezésnél és webböngészésnél az internet szabályok szerint az adatok nem folyamatosan, hanem kis -címekkel ellátott- egységekben, különböző, éppen szabad utakon jutnak el a feladótól a fogadóig. Postázás előtt a küldendő szöveg, kép, hang, stb. digitalizálva, majd tőmörítve lesz és címmel lesz ellátva. A hálózati átvitel sebessége ma a hagyományos 64 kbps helyett ADSL vagy kábelbekötéseknél akár 1 Gbps is lehet. Érthető tehát, hogy a hálózat rövid egységekbe sűrített mondanivalónk átvitelével is hamar kész és azután átadhatja a helyet más emberek mondanivalójának.

A feladat megoldása a gyarkolatban nem egészen egyszerű. Telefonáláskor mi folyamatosan hallgathatjuk beszélőtársunkat és ő minket. Az adatátvitel az interneten viszont szakaszos. Ez szöveg vagy állóképek átvitelénél nem, vagy alig vehető észre. Internet-rádiónál -ha nincs ADSL vagy szélessávú kábelkapcsolatunk- már észrevesszük, hogy olykor megszakad az adatfolyam (data stream) és rövid ideig várni kell, míg felépül elegendő tartalék (puffer) a folytatáshoz.
Telefonálásnál ez a jelenség (szakadozás: 'jitter') annyira zavaró, hogy néhány évvel ezelőtt kevesen hitték, hogy a probléma a gyakorlatban megoldható lesz, illetve, hogy folyamatosra kódolható lesz az átvitel. Az átvitel minőségnek a kifejezésére született a "QoS" (Quality of Service) meghatározás. Mára ott tartunk, hogy az átlag telefonáló nem veszi észre, ha beszélgetése VoIP kódolással folyik.
Ugyanakkor nincsenek még véglegesen tisztázva a VoIP beszéltatések biztonságának kérdései.

Utóbbi tény bátorította fel elsőként a szélessávú összeköttetést biztosító kábeltulajdonosokat VoIP szolgáltatások bevezetésére, napjainkra pedig a telefónia többi szereplőit az átállás megtervezésére és néhány éven belül várható széleskörű végrehajtására.
Az ipari telefonrendszerekbe fektetett rengeteg pénz ugyanakkor csak az amortizáció után fog helyet adni az újszerű helyi hálózatoknak is.

Egyes elemzők szerint 5-8 éven velül hagyományos telefóniával már nem lehet pénzt keresni, mert a hangátvitel a VoIP lehetőségei miatt az általános adatkommunikációnak csak egy (ingyenes?) 'mellékterméke' lesz.


TV-IP

TV-közvetítés internet protokollok szerint nem egészen azonos a fenti problematikával, egyrészt a TV-nél fellépő adattömeg terjedelme, másrészt a tartalom ára miatt. Telefon-beszélgetésünkkor mondanivalónkért nem kérünk pénzt, filmtulajdonosok filmjeikért viszont igen.
Ugyanakkor műszakilag jelentős, hogy telefon-funkciónál az összeköttetésnek mindkét irányba szimmetrikusnak kell lenni, TV-funkciónál viszont az összeköttetés lehet asszimmetrikus is, azaz küldésirányban sokkal szerényebb követelményekkel mint vételirányban.
A fogadás/letöltés irányába ADSL és nagyszávszélességű kábelhálózatok ma már akár 8 Mbps összeköttetéseket is nyújtanak és a küszöbön álló ADSL2+ 12 Mbps-t is lehetővé fog tenni, de ilyen összeköttetések bérletei egyelőre költségesek.

[Számok: Ha teljes méretű -és nem csak képeslap-nagyságú-, európai PAL rendszerű televízióról beszélünk, az legalább 720 x 576 x 25 képpont átvitelét jelenti másodpercenkint 24 bit/képpont minőségben, ami nem kevesebb, mint 248 Mbps. MPEG-2 tömörítéssel ez 2-3 Mbps-es adatfolyamra csökkenthető, ha a mai DVD-lemezek képminőségét vesszük alapul.]

A digitális televíziózásnak egyelőre szintén nem a TV-kép minőségének javulása a célja az analóg átvitellel szemben, hanem a filmek tetszőleges időpontbeli lehívhatósága éspedig a világ bármely pontjáról, hosszabb távon pedig az átvitel költségeinek minimalizálása. Reménykedhetünk abban, hogy nem lesz örökké szükség arra, hogy reklámok tömegével terheljük a TV-adásokat úgy mint az ma történik, mert elegen fognak átvitelre érdemes tartalmat önerőből is létrehozni úgy, ahogyan az számtalan reklámmentes weboldalon ma is már történik!

Szabványok hiánya:

Míg az analóg televíziónál néhány év alatt kialakultak a világszabványok PAL, SECAM és NTSC, a digitális televíziónál napjainkban még tart a csatározás az érdekeltek (értsd a hálózatok és a tartalmak birtokosai) között:

Digitális TV mai lehetőségei:

* műholdvevőkkel történő -főleg kommerciális- bérlet nélküli digitális adások vétele;
* földfelszínti (magasfrekvenciákon közvetített) digitális adatszórás, többnyire korlátozott körzetekben.
* kábeltársaságok -fizetős- digitális programjai
* telefontársaságok -fizetős- internetalapú programjai

Fenti lehetőségekből láthatjuk, hogy -egylőre legalább is több infrastruktúra áll a TV-nézők rendelkezésére, az IP alapú átvitel pedig csak az egyik lehetőség... Az érdekek csatája pedig még nem dőlt el...


[Megjegyzés: Napjainkban az u.n. IPv4 protokollváltozat van használatban, de már bevezetésre vár az u.n. IPv6 protokoll, melybe az internet-technika eddigi tapasztalatait bedolgozták és melytől hatékonyságot és biztonságosabb adatátvitelt várnak: lásd Internet Értelmező Kisszótár.]

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a bejárathoz