Millecentenáriumi Beköszöntö


A MILLECENTENARIUM Internet kiadvány a magyarság korszerü kommunkiációját, ismeret gazdagítását, jövö építését szolgálja a harmadik évezred küszöbén. Teszi ezt magyar, nemzeti elkötelezettségböl keresztény értékrend szerint úgy, ahogyan ezt ezer esztendövel ezelött Szent István, népünk útjának megjelölte. Ez a kiadvány nem szolgálja semmiféle politiklai párt, vagy üzleti csoport érdekeit. Tartalmilag értékorientált és igyekszik korunk több aktuális problémaköréhez hozzászólni legyen az az ifjuság, család, környezet vagy a tudomány terén. Nem történelmi folyóirat, de rendszeresen rámutat a magyar nép eddig betöltött szerepére a Kárpátmedencében és a világtörténelemben.

A kiadvány, mely elöreláthatólag háromhavi ciklusban jelenik meg illetve kerül a World Wide Web-hálózaton felújításra, szivesen közli minden fenti értelemben elkötelezett magyar embernek vagy külföldinek a mondanivalóját. Jó kapcsolatot tart fenn számos fenti céloknak elkötelezett szervezettel, amelyeknek életére, rendezvényeire szivesen felhívja a figyelmet.

Kelt 1996 március 15.-én

Nickl KárolyMint ismeretes az Internet-kommunikáció nemzetközi szabványok szerint történik. Ma elsösorban szines képekkel illusztrált szöveg közlésére alkalmas, de a hálózatok várható fejlödése nyomán (amint azok "gyorsabbak" lesznek) rövid hang- és videobetétek közlésére is alkalmassá válik. Egyidejüleg tudatában vagyunk annak, hogy a föiskolai és nagyüzemi körökön kívül ma még kevés helyen áll Internet bekötés a magyar társadalom rendelkezésére. Sajnos ott a legkevésbé, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, a határokon túli területeken. Éppen ezért a szerkesztök igyekezni fognak e kiadvány oldalait úgy összeállítani, hogy azok egyszerübb felszerelés segítségével is olvashatók legyenek. Ennek a kiadványnak a lehívására és ábrázolására a népszereü keresöprogrammok közül t.k. a 'Netscape Navigator' 2.0 és az 'Internet Explorer' 2.0 alkalmasak.

vissza a 96/I címoldalára
vissza a bejárathoz