Magyar népdalok a Világhálón


Az Új Magyar Évezred rendszeresen bővített melléklete, utolsó bejegyzés: 2007. február 20.

Jankó János: "A népdal születése" (részlet)
Magyar Nemzeti Galéria BudapestNépdalos 'könyvespolc'

Alábbi összeállítás célja a Világhálón elérhető és onnan letölthető magyar népdalok, népzenetárak és szöveggyűjtemények URL-címeinek összeállítása azon cserkész és más daloskedvű ifjúsági közösségek számára, melyek rendelkeznek akár az iskolában, akár máshol számítógéppel, azon megfelelő kiegészítésekkel (hangkártya, programok) és van hozzáférésük a Világhálóhoz.

Igaz, cserkészek magyar népdalt nem számítógép mellett tanulnak, hanem tábortüzeiknél élőben, azoktól, akik már ismerik a dalt. Vezetőiknek mégis hasznosak lehetnek alábbi Web-címek, mikor pl. egyes témakörökben népdalokat keresnek, ha nem biztosak egyik vagy másik dal szövegében vagy dallamában, vagy ha egyszerűen csak bővíteni szeretnék népdaltudásukat.

Híres régi népdalkiadványok

A század elején elindult széleskörű népdalgyűjtések nyomán az egyik legrégebbi, a gyakorlatban is jól használható, segédeszköz volt a zsebkönyv méretben kiadott "100-as" sorozat, mely a 30-as évek végén került az ifjúság kezébe. 1939-ben jelent meg ebben a sorozatban a cserkészkiadású "101 Magyar Népdal", mely még a II. világháború vége előtt már hat kiadást ért el. Később a KMCSSZ kiadásában külföldön is megjelent. A "101 magyar Népdal"-ba az előszót maga Kodály Zoltán írta.
Alábbi kis összeállítás az eredeti 100-as sorozat köteteit és szerzőit sorolja fel. Ebből a sorozatból ma a Világhálón csak a "102" (Madárka) található meg teljes egészében, egy jellegzetes -a PC belső hangszóróján megszólaló- feldolgozásban. A hangzó dalok és a dalszövegek letölthetők. Ugyanakkor szaporodnak a Világhálón -és ezáltal 'virtuális könyvespolcunkon is'- más kódolású népdalgyűjtemények.

100 népi játékdal (Kerényi György)

101 magyar népdal (Bárdos Lajos)

102 magyar népdal: "Madárka" (Kerényi György)

103 magyar népdal: (Péczel Attila)

104 katonadal (menetelők, toborzók) (Mathia Károly)

105 ötfokú népdal (Bárdos Lajos)

106 hexahord dallam (Kerényi György)

107 népdal a Dunamedencéből

108 Délvidéki népdal (dr Kiss Lajos)

Fenti kiadványokhoz jöttek hozzá természetesen a vallási eredetű népdalok gyüjteményei, melyek t.k. a "Szent vagy, Uram!" valamint a "Sík/Schütz" imakönyvekben kerültek kiadásra. Ezekben találjuk dokumentálva a különböző ünnepkörökkel kapcsolatos népdalok gazdag anyagát.

A háború után -javarészt fenti kiadványokból átcsoportosítva- született meg a Tiszán innen, Dunán túl (150 magyar népdal), a Virágsorozat és néhány további zsebkönyv méretű kiadvány. A Virágsorozat-ban jelent meg pl. Lajtha/Rajeczky/Gönyei: 111 Népi Táncdal valamint Domokos Péter Pál "Rezeda" című könyvecskéje, mely 96 csángómagyar népdalt foglalt össze.

Napjainkban elsősorban az iskolai népdaloktatáshoz jelennek meg szakszerű kiadványok pl. az Apáczai Kiadó és a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában.

Fenti sorozatok természetszerűleg nem tartalmaznak újkori dalokat és kávéházi műdalokat, de azok nem is cserkész tábortüzekhez vagy ünnepi fellépésekhez valók.

Világháló

A mai Világháló jelentősége magyar népdalainkkal kapcsolatban széleskörű. 'Kattintással' elérhetünk azon számos olyan forrást, ahol nem csak a népdalok kottáit és szövegeit olvashatjuk, hanem magukat a dallamokat is meghallgathatjuk. Nagy előny, hogy találhatunk több népdalt különböző módon rögzítve (kódolva), különböző hangszeren eljátszva, különbözö énekesek vagy kórusok által előadva, sőt néha még az eredeti gyüjtők felvételeit is.
Az itt megadott URL-címek egyenesen a dalgyűjteményekre mutatnak, ritkábban az illető Web-tanyák főoldalára. Az összeállítás nem tart igényt szakmai mélyszántásra, noha vannak a 'könyvespolcon' komoly szakmai háttérből eredő gyűjtemények is. A népdalos könyvespolc célja népdalkincsünk olyan, könnyen hozzáférhető dokumentálása, mely összeállításból -egy tetszőleges pillanatban- mindenki azt a dalt választhatja ki magának egy-két kattintással, amelyik érzelmeit akkor a legjobban kifejezi, majd együtt dúdolhatja azt az előadókkal.
Amint a Világháló műszaki feltételek javulni fognak, a hangzó állományok élvezhetősége is javulni fog.
Alábbi összeállítás folyamatosan bővül. Ugyanakkor kerüljük napjaink üzleti érdekeltségű gyűjteményeit, kiadványait, népi zenekarok vagy CD-lemezek hirdetéseit.

Az összeállítással kapcsolatos megjegyzéseiket, valamint jelzéseket új gyüjteményekről, szivesen veszünk az ÚMÉ szerkesztőségébe.

Kódolás, tárhely, hangkártya, lejátszóprogram

Aki már foglalkozott zenével az Interneten tudja, hogy zenei anyag (állományok) terjedelme általában messze meghaladja szöveges, képes anyag terjedelmét. A zene rögzítési módja (kódolása) tehát fontos jellemző. Ez egyrészt megszabja a hangzó zene, vagy pl. a kották minőségét, másrészt az átvitel és tárolás szükségleteit. Élő zene közvetítése az Interneten ma még sok esetben meghaladja a hálózatok teljesítőképességét. Szélessávú hálózatok terjedésével ez természetesen változni fog.

A gyakorlatban a legkevesebb tárhelyet a "furulyaszó"-minőséget adó, "MTex", "ABC", "Pazmany", "Lilypond", stb. kódolás, valamint a hangszerekben is válogatni tudó "MIDI" igényli. Ezt követi néhány eljárás, melyekkel "zenélő kottákat" is elő tudunk állítani. Fentiek mind digitálisan szerkesztett zenét jelentenek, énekhangot nem tartalmaznak.
A második csoportba a digitalizált, de eredetileg analóg ének és zene-felvételek tartoznak. Ilyenre használatos pl. a "WAV" vagy az "AU" kódolás. CD-hez hasonló minőséget jelent a népszerű "MP3" és végül ma a legtökéletesebb a "CD-Audio" kódolás.

Mielőtt egy Web-en tárolt zeneszám meghallgatható, azt a legtöbb kódolás esetében, először teljes terjedelmében le kell tölteni, ami hosszadalmas Web-kapcsolatot jelent. Újabban kissávszélességű (legalább 20 kbps) hálózatoknál lehetséges az u.n. "folyamatosító" (streaming) technikával elfogadható minőségű élő átvitelt létrehozni. Utóbbi esetben szükségtelen a megelőző letöltés.

Digitális zene-állományokat lejátszani a kódolástól függő lejátszóprogramokkal (player) lehet. Van több népszerű böngésző- segédprogram (plug-in), melyek több hangformátum lejátszására is alkalmasak és a Web-ről ingyen letölthetők. Ilyen pl. a:

"RealPlayer" =>http://www.real.com
"MediaPlayer" =>http://www.microsoft.com
"QuickTime" =>http://www.apple.com/quicktime

Ezek kottákat sem megjeleníteni, sem lejátszani nem tudnak. Azokat pl. a grafikus ADOBE vagy FINALE programjaival lehet a kijelzőre vinni, amennyiben az anyag megfelelő kódolásban (.pdf (csak kotta) vagy .mus (kotta + zene)) áll rendelkezésünkre.

A Világhálón elérhető zenearchívumok velejárója, hogy a kiszolgálógépen nagy tárhelyet igényelnek, ami privát honlaptulajdonosoknak csak ritkán adatik meg. Ezért az alábbi 'virtuális' népdal-könyvtár polcai sem egyetlen kiszolgálógépen, hanem szerte a nagyvilág szerverein várják az érdeklődőket.

Új műfaj az internet-rádió. A www.nepdal.hu munkatársai "Folkrádió" név alatt 24 órás népdal és népzebne adást közvetítenek a "Magyar Világrádió" technikájával. A szükséges 'vevő' program a webről ingyen letölthető.

Web-tanya szövegek, dallamok, kódolás programok/eszközök megjegyzések
KMCSSZ E-könyvtár 102 magyar népdal
(Madárka)
szövegarchívum és
'PC-furulya' feldolgozás
böngésző program, pazmany.dll lejátszó program,
hangkártya nem kell!
esetleg nyomtató
furulyaszóhoz hasonló hang, a PC belső hangszórója 'furulyázik'; minden mai számítógépen használható;
lehívásnál a Web-ről a 102 népdal egy állományban érkezik (450 KB), a dalokat egyenkint lehívni nem lehet;
Pázmány Péter E-könyvtár népi egyházi énekek
(Harmath-Sík: Szent vagy, Uram!)
szövegarchívum és
'PC-furulya' feldolgozás
böngésző program, pazmany.dll lejátszó program,
hangkártya nem kell!
esetleg nyomtató
lásd a "102 magyar népdal" -nál mondottakat;
az eredeti énekeskönyvet Harmath Artur és Sík Sándor szerkesztették
Cserkész Dalosfüzet
magyar népdalok és cserkészdalok abc, midi, ps, pdf hangzó, illetve kinyomtatható formátumokban böngésző program,
abc, MIDI, ps, pdf. lejátszó, vagy bedolgozó (plug-in) programok;
esetleg nyomtató
kisérleti jellegű sorozat:
célja úgy a hangkártya nélküli 'hangosítás' (PC-furulya), mint a szöveges kották megjelenítése, kinyomtathatósága és ugyanakkor a dalok 'hangkártyás' lehallgatásának lehetősége;
Zenei anyanyelvünk példatára:

Magyar Népdalok I.
Magyar Népdalok II.
Magyar Népdalok III.
magyar népdalok szöveges kottája hangzó, kinyomtatható, *.MUS formátumban;
(jelenleg 200 népdal)
böngésző program,
Finale Viewer (MUS) lejátszó bedolgozó program;
esetleg nyomtató
kisérleti jellegű sorozat:
célja magyar népdalok szöveges kottáinak a kijelzőn követhető bemutatása;
a program (a szerkesztéstől függően) furulyán, zongorán stb. lejátssza a kottákat; ezek ki is nyomtathatók.
KMCSSZ 8.sz. Julianusz Barát és 49.sz. Árpádházi Boldog Erzsébet lcscs. 60 magyar népdal
(a legismertebb cserkészdalok) szövegarchívum és MIDI-feldolgozás
böngésző program,
MIDI lejátszó program, hangkártya
jól hangzó MIDI feldolgozások;
letöltésnél a dal ".html" és ".mid" állományait azonos tárolóba kell tölteni, hogy azok később együtt előhívhatók legyenek
MCSSZ 1505 sz. Szent Gellért cscs. 46 magyar népdal
és cserkészdal szövegtára
böngésző program, esetleg nyomtató a zákányszéki Szent Gellért cserkészcsapat kórusfelvételeit érdeklődőknek hangkazettán vagy CD-n szívesen megküldik
Ropog a tűz 16 népdal szöveges kottája PCX formátumban; pcx dekóder (grafikus program),
esetleg nyomtató;
Tóth Sándor válogatása közös cserkész népdalkincs kialakítása céljából kb. 1936-ból;
Regős honlap elsősorban utalások más népzenei forrásokra böngésző program,
esetleg nyomtató
Csizmazia András gyüjteménye
MTA
Zenetudományi Intézet

Adatbázisok
szakmai irodalom címtára,

népzenei felvételek adatbázisa
böngésző program, hangkártyás lejátszó, esetleg nyomtató szakmai cikkek a népdal/népzene területén,
utalások népzene-kiadványokra,
népzenei felvételek adatbázisa (hangzó anyag)
Régi magyar népdaltípusok kereső rendszere kereső program böngésző program,
hangkártyás lejátszó
esetleg nyomtató
szakmailag jelentős program, mely a ZTA terjedelmes népzenei archívumában népdal-jellemzők szerint keres;
Utolsó Óra
Új erdélyi és felvidéki népzene és népdalgyűjtemény
1200 órányi többnyire hangszeres népzene, 23000-féle dallam részletes gyűjtési adatokkal (a magyaron kívül más etnikumok dalaival vegyesen) böngészőprogram,
MP3 lejátszóprogram
1997-2000-ig a NKÖM támogatásával gyűjtött, közel 100 népi zenekar műsorait rögzítő gyűjtemény;
a közel 1000 CD-re rögzített eredeti felvételek a budapesti Millenniumi városközpont "Hagyományok Házában" valamint a MTA Zenetudományi Intézetében találhatók;
a CD-kiadványsorozat "Új Pátria" néven kerül forgalomba;
a Világhálóra vitel folyamatban van és bárki számára hozzáférhető;
a gyűjtemény nem-magyar etnikumok anyagát is tartalmazza;
Káplár Tamás
népdal honlapja
Szöveggyűjtemény néprajzi tájegységek szerint böngészőprogram, esetleg nyomtató terjedelmes szöveggyűjtemény
Erdélyi és moldovai magyar népdalok szöveggyűjtemény böngésző program,
esetleg nyomtató
Népdalok régiónkinti felosztásban: Bonchida, Gyimes, Háromszék, Kalotaszeg, Mezőkölpény, Mezőség, Moldvai Csángó, Ördöngősfüzes, Szászcsávás, Szatmár, Szék, Széklyföld, Szilágyság
Táncház Egyesület
Táncház zenekarok felsorolása, letölthatő bemutatkozó zenével, többnyire mp3 zenenminták böngésző program lejtszóprogramok (plug-in), hangkártya, esetleg nyomtató bel- és külföldi zenekarok és szólisták bemutatkozása;
sok felsorolt elsődleges célja üzleti, de a honlap tartalmaz más hasznos címet is.
A Nemzet Dalai népdalfeldolgozás-vetélkedők dalai három vetélkedő archívuma, ebben t.k. pl. 1848-as dalok, stb.
szabad MIDI feldolgozás
böngésző program,
MIDI lejátszó program, hangkártya
A Nemzet Dalai" fiatalkorúak MIDI-vetélkedője; a zene népdalfeldolgozás, tehát csak ritkán azonos az eredeti népdalokkal; több MIDI-feldolgozás igen jól sikerült;
az anyag ZIP-formátumban is letölthető;
Fábián József MIDI népdalgyűjteménye kb. 30 népdal: szövegek és különböző MIDI feldolgozások böngésző program,
MIDI lejátszó program, hangkártya
a MIDI változatok a dalok igénye szerint változó hangszerelésűek
Szlizs Róbert MIDI honlapja magyar népzene gyüjtemény MIDI feldolgozásban népi tájegységek szerint böngésző program,
MIDI lejátszó program, hangkártya
három népdalkedvelő MIDI zenész felvételei, valamint néhány klasszikus zeneszám MIDI feldolgozásban
Magyar Népi Zene Archívum a "folklor" népzenefórum gyűjteménye böngésző program,
MIDI lejátszó program, hangkártya
az (angolnyelvű) "folklór" levelező fórum kiadványa; ez a web-oldal egyben ugrópont több gyüjtési irányzat dokumentációjához is
Néprajzi gyűtemény népdal-szövegarchívum és más néprajzi anyag gyűjteménye böngésző program,
esetleg nyomtató
a gyűjtemény számos utalást tartalmaz más néprajzi forrásra
Tisza Együttes magyar népzene-felvételek gyüjteménye: RealAudio böngésző program,
RealPlayer lejátszó program (UDP-protokoll), hangkártya
ezen a honlapon egy magyar néprajzi térkép található a népi tájegységek megjelölésével
Kedvenc Népdalaim
[Szegedi Piaristák]
kb. 60 népdal szöveges kottái GIF formátumban böngésző program,
esetleg nyomtató
ezek a népdalok egy nagyobb, TeX kódolással készült "Kedvenc Nótáim" sorozat részét képezik;
a szöveges kották kinyomtathatók;
Kedvenc népdalaim erdélyi népdalok szövegarchívum böngésző program, esetleg nyomtató népdalok Kalotaszeg, Mezőség, Bonchida, Moldva, stb. vidékéről
Természetjárók Daloskönyve több mint 100 dal: köztük népdalok, turistadalok, diákdalok, stb. szövegei és kottái böngésző program,
esetleg nyomtató
a kották és szövegek kinyomtathatók;
Cimbalom többszáz magyar népdal és magyar nóta gyűjteménye böngésző, mp3 és MIDI lejátszó Dr. J. van Os a magyar zenét kedvelő hollandus gyűtő többirányú gyűjteménye számtalan példával
Juhos Mária énekel a népdalokat kíséret nélkül, a nótákat cigányzene kísérettel énekli böngésző, mp3 lejátszó a jóhangú énekesnő kedvcsináló hangulatot teremt... a weboldal számtalan video-utalást is tartalmaz
Folkrádió
24 órás népdal és népzene rádióadás az Interneten a "VilágRádió"
(ingyenes) lejátszó program telepítése szükséges;
ennek új változata közvetlen rögzítést is lehetővé tesz!
az internet-rádió új műfaj! a "Magyar Világrádió" (MAVIP) technikájával működik; a világon mindenhová eljut; web-kapcsolatnál a dalok meghallgathatók és letölthetők; a 24 órás adást a www.folkradio.hu munkatársai tartják fenn;
vissza a bejárathoz (legújabb szám)