Zenei anyanyelvünk példatára

Magyar Népdalok I.

A "Zenei Anyanyelvünk Példatára" az Új Magyar Évezred melléklete és fokozatosan bővül. Utolsó bejegyzés: 2008. oltóber 19.


Magyar Népdalok I: virágénekek, vidám és hallgató tábortűzi dalok, táncdalok, katonadalok, tájjellegű népdalok
Magyar Népdalok II: jelesnapok: karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és más ünnepkörök dalai (előkészületben)
Magyar Népdalok III: gyermek és játékdalok (előkészületben)

A "MUS" kódolású kották megjelenítéséhez a "Finale Viewer" http://www.finalemusic.com/viewer/default.aspx lejátszóprogram szükséges akár a Világhálóról töltünk le ilyen kódolású dalokat, akár helyi tárolóból hívunk ilyeneket elő. A program ingyen letölthető.
A másik használható program például a "Finale NotePad" amellyel már egyszerű kottaszerkesztés is lehetséges http://www.finalemusic.com/NotePad/default.aspx). Akinek nincs hangkártyás számítógépe, a kottákat az is megtekintheti és kinyomtathatja. Monitorunkat lehetőleg 800x600 képpontra állítsuk be (teljesképernyős ábrázolás )Menetelők és verbunkosok  

Addig megyek míg a szememmel látok...
A nagy bécsi kaszárnyára...
Arról alul kéken beborult az ég...
A szántói híres utca...
Azt hittem, hogy nem kellek katonának...
Áll a hajó a tenger közepébe...
Csernovici kaszárnya...
De szeretnék hajnalcsillag lenni...
Édesanyám, ha be jön...
Édesanyám, nem tudok elaludni...
Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom...
Esik eső, de nem ázok...
Ferenc Jóska sej, haj, azt írta...
Házunk előtt...
Hideg szél fúj édesanyám...
Huszárgyerek, huszárgyerek...
Jaj, de jó, jaj, de jó a huszárnak...
Jaj, de sokat áztam, fáztam...
Már minálunk babám...
Látod-e babám, ...
Nincsen a hazának olyan katonája...
Októbernek, októbernek...
Réten, réten...
Söprik a pápai utcát...
Sudármagas, sudármagas...
Szánt a babám csiregcsörög...
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak...
Erdő, eredő, erdő, marosszéki kerek erdő...
Népszerű tábortüzi énekek
(vidám dalok és hallgatók)

Adjon az Úristen...(regős ének)
A bundának nincs gallérja...
A kaposi kanális, kanális...
Aki szép lányt akar venni...
A malomnak nincsen köve...
Amott legel, amott legel...
A rátóti legények...
A szegedi halastó...
A vacsárcsi halastó...
A Vidrócki híres nyája...
Azhol én elmegyek...
Áldja meg az Isten...
Árokparti kökény...
Által mennék én a Tiszán...
Bagolymadár nem száll minden ágra...
Barna kislány, ha bemegy a templomba...
Béreslegény, jól megrakd a szekeret...
Bőg a bárány az erdőben...
Bújdosik az árva madár...
Elindultam szép hazámbúl...
Elmegyek, elmegyek...
Engem hívnak Fábián Pistának...
Erdő mellett estvéledtem...
Este van már, csillag van az égen...
Este van már, este van, este van...
Este van már, nyolc óra...
Éva szívem, Éva...
Falu végin van egy ház...
Fúj, süvölt a Mátra szele...
Gyere bé, gyere bé rubintos virgom...
Gyolcsból van az ingem...
Ha felmegyek a budai...
Hej, halászok, halászok...
Hej, tulipán, tulipán...
Jaj, de beteg vagyok...
Két tyúkom tavali...
Két út van előttem...
Kimegyek a doberdói harctérre...
Kimentem a selyem rétre...
Madárka, madárka...
Megkondult a faluban a harang...
Megrakják a tüzet...
Mikor gulyáslegény voltam...
Molnárlegény voltam én...
Ne búsuljon senki menyecskéje...
Ősszel érik babám...
Piroskancsó, piros bor...
Repülj páva, repülj... (Felszállott a páva...)
Röpülj madár röpülj... Sárgát virágzik a repce...
Serkenj fel (születésnapra)
Száraz szerda lesz a héten...
Szegény legény vagyok én...
Télen nyáron jó kedvem van...
Úgy tetszik, hogy jó helyen...
Virágéknál ég a világ...
Zöld erdőben, zöld mezőben...
Vidám, táncütemű népdalok

A Vargáék ablakja...
Befogom a lovam...
Én vagyok a halászlegény...
Esteledik a faluban...
Ez a barna kislány...
Farkas Ilka bőszoknyája...
Felülről fúj az őszi szél...
Hej, rozmaring, rozmaring...
Jó bort árul Sírjainé...
Kincsem, komámasszony...
Nem vagyok én senkinek az adósa...
Templomot is építettem...
Utca, utca, utca, utca...
Közismert kánonok

A jó lovas katonának...
A juhásznak jól megy dolga...
Béres vagyok, béres...
Gábor Áron rézágyúja...
Harangoznak a toronyban...
Hej, sár elő, sár elő...
Jól van dolga...
Kispiricsi faluvégen...
Még azt mondják nem illik...
Száraz tónak nedves partján...
Szélről legeljetek...
Télen nyáron jó kedvem van...
A 'kuruc' kor dalai

Csínom Palkó, csínom Jankó...
Hej, Rákóczi, Bercsényi...
Gyönge violának...
Győzhetetlen én kőszálom...
Krasznahorka büszke vára...
Őszi harmat után...
Te vagy a legény, Tyukodi pajtás...
Törökbársony süvegem...
Az 1848-as szabadságharc dalai

A csatában selyemzászlók lobognak...
Bécs várában sír a német...
Gábor Áron rézágyúja...
Kecskemét is kiállítja...
Kossuth Lajos azt üzente...
Kossuth Lajos táborában...
Most szép lenni katonának...
Süvegemen nemzetiszín rózsa...
Alföldi népdalok
(Jászság, Kunság, Hortobágy)

Jászkunsági gyerek vagyok...
Én vagyok a, én vagyok a kunsági fi...
Felvidéki és Kárpátaljai népdalok
(Csallóköz, Palócföld, Felsőtisza)

A csitári hegyek alatt...
Aki dudás akar lenni...
Az árgyélus kismadár...
Azért, hogy én huszár vagyok...
Akkor szép az erdő mikor zöld...
Derül, borul a Dunáról...
Elment a két lány...
Érik a szőlő...
Fecskemadár szállott a vasútra...
Felszántom a császár udvarát...
Fekete föld termi a jó búzát...
Gerencséri utca...
Haj, haj, haj...
Hej, Jancsika, Jancsika...
Hej, rozmaring, rozmaring...
Keresik a, nem lelik a...
Komáromi kisleány...
Kossuth Lajos táborában...
Molnárlegény voltam én...
Nézd a huszárt...
Ősszel érik babám a fekete szőlő...
Piros alma mosolyog a dombtetőn...
Sárga csikó, sárga csikó...
Sej, Nagyabonyban...
Szegény vagyok, szegénynek születtem...
Szőlőhegyen keresztül...(Ghymes)
Dunántúli népdalok

A karádi bírónak...
Csillagok, csillagok...
Elmegyek, elmegyek, visza se tekintek...
Erdő, erdő, de magos a teteje...
Erdő is van makk is van...
Félre tőlem búbánat...
Hej, rózsa, rózsa, ékes vagy...
Isten hozzád szülöttem föld...
Két szál pünkösd-rózsa...
Kilenc hete...
Le ment a nap a maga járásán...
Széles a Duna...
Szépen úszik a vadkácsa...
Udvaromban csípős csalán...
Zsálya, zsálya, fehér zsálya...
Erdélyi népdalok
(Maros-mente, Torockó, Mezöség, Székelyföld)

A malomnak nincsen köve...
Azhol én elmegyek...
Elvesztettem a kecskémet...
Felülről fúj az őszi szél...
Fürjecském, fürjecském...
Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet...
Jőnek, jőnek...
Kék a kökény, zöld a petrezselyem...
Kifeküdtem én a magas tetőre...
Kihajtom a libám a rétre...
Kolozsváros olyan város...
Októbernek, októbernek...
Szabad a madárnak...
Virágim, virágim...
Kárpátokon túli népdalok
(bukovínai székely, moldvai csángó)

Az erdő szélibe...
Cifra bunda szegre van...
Csak egy kupa...
Hídló végén, padló végén...
Elment az én rózsám...
Elvetettem kenderkémet...
Engem hívnak...
Este jő, szürkül bé...
Erdő, erdő, kerek erdő...
Erdő mellett nem jó lakni...
Ez a kis Lészped...
Kerek utcaszegelet...
Lányka mégyen az utcán...
Most jöttem Erdélyből...
Tavaszi szél vizet áraszt...
Tegnap voltam...
Túl a vizen mandulafa tövin...
Délvidéki népdalok
(Bácska, Bánát, Szerémség, Szlavónia)

A horgosi csárda...
Andrásfalva de szép helyen van...
Béreslegény mezítláb ment szántanyi...
Esik elő, zúg a gát...
Mikor én még húsz esztendős...
Nem akar az ökörcsorda legelni...
Túl a Tiszán ég az ezüst...
Túl a Tiszán zöld erdőben születtem...
Népballadák

Gyulainé édesanyám... (Kádár Kata)
Magos Déva várát... (Kőmíves Kelemen)
Megöltek egy legényt...


Fenti gyűjteménnyel kapcsolatos megjegyzéseket a következő címre kérünk: nickl001@planet.nl


vissza a bejárathoz