200 éve született Vörösmarty Mihály

"... óh halld s vedd szívre magyar nép:
Legszentebb vallás a haza s emberiség"


Vörösmarty Mihály 1800-1855

A XIX. század fordulóján született a magyar reformkorszak egyik legkiválóbb lírai költője, a magyar romantika megteremtője és legnagyobb képviselője. Méltó helye olyan kimagasló kortársak között van mint Arany, Petőfi, vagy világviszonylatban Byron, Lamartine, Victor Hugo, Mickiewicz, stb.

1800 december elsején született Pusztanyéken (Fejér m.) elszegényedett kisnemesi család sarjaként. Iskoláit Nyéken majd Székesfehérváron a cisztercitáknál és Pesten a piaristáknál végezte. Apja halálakor 1817-ben, állás után kellett néznie (8-an voltak testvérek) és így került a gazdag Perczel családhoz nevelőként. Közben elvégzett az egyetemen egy kétéves filizófiai tanfolyamot. 1820-ban, amikor a család Börzsönybe költözött, ö is velük ment, és ebben az időszakban magánúton végezte el egyetemi jogi tanulmányait. Erre az időszakra esik első reménytelen szerelme Perczel Adél iránt. A családtól 1826-ban vált meg. Az ő neveltje volt, a későbbi magyar szabadságharc ismert tábornoka Perczel Mór.

1827-ben - a Tudományos gyűjtemény szépirodalmi mellékletének, a Koszorú majd az Athenaeum folyóiratoknak a szerkesztője lett. 1831-től tagja az Akadémiának. Toldi Ferenccel közösen dolgozta ki az első magyar akadémiai helyesírási szabályzatot, tájszótárt szerkesztett, valamint egy német-magyar zsebszótárt állított össze. 1843-ban megházasodott, Csajághy Laurát vette feleségül. 1848-ban képviselői mandátumot kapott a forradalmi kormányban és 1849-ben kinevezték a kegyelmi szék közbírájává. 1850-ben birtokot vásárolt Baracskán, itt gazdálkodással foglakozott, majd 1853-ban visszatért szülőfalujába. 1855-ben családjával visszaköltözött Pestre, ahol 1855-ben váratlanul elhúnyt.

Irodalmi munkássága

Művészi pályályát az alábbi korszakokra különíthetjük el:


Vörösmarty Mihály nemzeti költőnk alakja a magyar irodalomban kimagasló helyet foglal el. Őt tekintjük a magyar romantika atyjának és legkiválóbb képviselőjének. Lírája, nyelvezete, a magyar költői nyelv megújításának csúcsát érte el, egyben hossszú időre meghatározva a magyar líra útját is. Lírai versei és egyes balladái is mindmáig az élő és szakadatlanul ható költészet közkedvelt remekei.

A magyar nép még kétszáz év után is mély és hálás tisztelettel adózik emlékének és munkásságának. A millennium évének fényében országosan is figyelemreméltó, felemelő és megható ünnepségekre, konkrét megemlékezésekre került sor. Néhányat kiemelve: Fót-on, ahol a költő maga is megfordult és a híres Fóti dal-t írta nagyszabású koncertet adtak magyar szerzők új műveiből a Károlyi kastélyban. Az Érd-i Vörösmarty Mihály gimnázium magyarszakos tanárai "Vörösmarty-breviárium"-ot jelentettek meg. A millenniumra fakszimile kiadásban újból kiadták a Csongor és Tünde című színjátékot.Vörösmarty Mihály szobra Budapesten a Vörösmarty téren
Az idézetekben a szővegeket a 200 évvel ezelőtti helyesírás szerint írtuk.

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a bejárathoz