Alma Mater (5)

Újra nevelnek az egri Angolkisasszonyok

"Boldogok akik házadban laknak
És Téged örökké magasztalnak
Mindenség Ura, Istene"
84. zsoltár
Az Angolkisasszonyok pápai jogú női szerzetes rendjét az angol Ward Mária alapította 1609-ben. Célja az Egyház segítése volt a hit terjesztése és védelme valamint a leányifjúság nevelése, de apostoli és szociális munkával is foglalkoztak.
Lelkiségük sajátossága: a szemlélődés a tevékenységben, belső fegyelmet egyesítve a külső szabadsággal Szent Ignác szellemében.>

Magyarországra az Angolkisasszonyok rendjét Pázmány Péter hívta be 1628-ban. Aktivitásuk 1950 előtt elsősorban tanítás-nevelés volt. Amikor a kommunista hatalom 1950-ben a rendet feloszlatta a pedagógus apácák kényszerültek visszavonulni a tanításból és javarészt szét kellett széledniük az országban.
Egyetlen máterjük, máter Juhász jutott később tanító szerephez éspedig Délamerikában, Buenos Airesben, ahol az ottani magyar közösség rendkívül megbecsült tanárnője és lelki vezetője volt mindaddig, míg a rendszerváltoztatás után vissza nem térhetett az egri Alma Materbe, ahol 2000-ben húnyt el.

Az itt ünneplő osztály büszke arra is, hogy a rend mai országos tartományfőnöknője, máter Mayer Magdolna szintén ebből az osztályból került ki.

Képünk az Angolkisasszonyok kápolnáját mutatja rendkívül izléses mai köntösében. A káplona 1885-ben épült. Felszentelése 1885 június 19.-én volt. 1961 augusztus 20 és 1990 december 31. között -átalakított formában- az állam házasságkötő teremnek használta. Visszaállítása az Egyház, a Rend, jótevők, de főleg a volt tanítványok segítségével történt. A felújított kápolna szentelése 1991 november 17.-én történt. A szertartást dr Seregély István egri érsek végezte.
Az Angolkisasszonyok Rendi közösségének egri főnöknője Toth Ilona IBMV (Institutum Beatae Mariae Virginis). Intézetük ma a "Sancta Maria" nevet viselö általános iskolát, leánygimnáziumot, zeneiskolát és leánykollégiumot tartja fenn.
Az iskola igazgatónőjének Gertner Juliannának visszatérő problémája hogy a rangos alma mater úgy is mint városi intézmény, de úgy is mint megyei tanintézet, többszörös túljelentkezéssel küzd.

Csoda ez?
Biztos, hogy hozzájárul jó hírnevükhöz, ha növendékeik országos versenyeken jó pontokat szereznek, mint pl. nem régen az olasz nyelvet tanulók színdarabjukkal elnyert első helyezés. De talán fontosabb ennél a hagyományos, sok éven keresztül kapott odaadó, értékközvetítő nevelés, korunk gépesített, rideg, csak a szakoktatásra irányuló tanítási módszerei helyett.

Alábbi képsorok egy osztály növendékeit kisérik végig. Azokét, akik 1935-ben kezdték a betüvetést az egri Angolkisasszonyok elemi iskolájában és ma közülük már többen unokáikat hozzák az Alma Mater-be:


1939 júniusában, az akkor IV. osztályos elemi iskolásokról készült felvétel


A hagyományos matrózruhába öltözött harmadik gimnazista osztály osztályfőnöknőjével, máter Erdőssel 1943 tavaszán


Az érettségiző osztály 1947 tavaszán máter Erdős osztályfőnőknővel és máter Lehotzy igazgatónővel
Hóvirágok

A kommunista államosítás és a rendtagok szétszórásának nehéz évei alatt és után az egykori tanítványok kitartó kapcsolattarással helyettesítették az Alma Mater-jük emberformáló melegét. Kiadványuk a "Hóvirág" megörökíti tisztelt és szeretett tanárnőiknek, a rendi tagoknak sorsát a szociális és templomi szolgálataiktól a távoli földrészre szakadt magyarok közti gyermeknevelő munkájukig.
Ugyanakkor csokorba gyűjti az egykori növendékek sok fordulatot megélt életútját. Akár csak egykori tanárnöik közül, a növendékek közül is már tőbben visszaadták lelküket Teremtőjüknek.
Annál boldogabb volt az egykori léányok 'családja', amikor 1997-ben tőbb magas korban lévő szerzetes tanárnőjükkel együtt ünnepelhették meg 50 éves érettségi találkozójukat.

A 40 éves érettségi találkozót az elnyomó rendszer idején is megtartotta az osztály (a falon még Marx Károly képe látható...


A boldog ötvenéves érettségi találkozót 1997 június 28.-án már máter Erdős, máter Mayer, máter Makasszy és máter Juhász kedves egykori rendi tanárnőikkel együtt ünnepelhették!

A hét szál gyertát az időközben elhúnyt osztálytáraskért gyújtották.Az Angolkisasszonyok Magyarországon jelenleg három városban: Budapesten, Kecskeméten és Egerben nevelnek 8 osztályra felnövekvő leánygimnáziumuokban és kollégiumokban. Másutt hitoktatóképzőben tanítanak, maguk hitoktatást és egyházközségi pasztorációs munkát végeznek. Egy egyetemi kollégiumot is fenntartanak.

A Rend összlétszáma ma Magyarországon 105 fő.

További internet-utalások a Angolkisasszonyok Szerzetesrendjére Magyarországon:
Angolkisasszonyok Szezetesrendje (Magyar Katolikus Egyház)
Helyismereti gyűjtemény képeslapjai a századfordulótól 1945-ig (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár)

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra