Utolsó Óra

Új népzenegyűjtés a Kárpátmedencében
"Az elmúlt évek legjelentősebb és legfontosabb népzenei gyűjtőmunkáját tartalmazza a Fonó Budai Zeneházban bemutatott "Az Utolsó Óra" elnevezésű program. Az 1997 őszétől kezdődő és a jövőben is folytatódó kutatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma eddig 20 millió forinttal támogatta, idén pedig újabb 10 millió forinttal segíti... " olvassuk a Magyar Kultúrális Örökség Minisztériumának egyik közelmúltban kiadott sajtónyilatkozatában.

A Fonó Budai Zeneház által koordinált gyűjtés gondolata nem új. 1936 és 1944 között már készültek ilyen felvételek a Magyar Tudományos Akadémia, majd a Magyar Rádió és a Néprajzi Múzeum támogatásával Bartók Béla, Dincsér Oszkár, Kodály Zoltán, Lajtha László, Ortutay Gyula és mások irányításával. A felvételek egy részét később megjelentették, így született meg a "Pátria" lemezsorozat. Az akkori munka azonban a háború és az utána következő megváltozott helyzet miatt megszakadt. 1997-től egy lelkes szakértői csoport szinte 'utolsó órában' vette fel ismét a fonalat és szervezi több önálló gyűtési munkasorozatban népzene és népdalkincsünk dokumentálását. A mai gyűjtéssorozat szervezője Kelemen László az erdélyi származású népzenekutató, a Hagyományok Házának igazgatója. Az eddig begyűjtött, 1200 CD-n rögzített közel 23 ezer dallam redszerezését a MagyarTudományos Akadémia Zenekutató Intézete végzi. A feldolgozott anyag a Fonó "Új Pátria" lemezsorozatban kerül forgalomba (eddig kb. 20 lemez). Az erdélyi felvételek ugyanakkor már az Világhálóról is lehívhatók.Új médiumok pro és contra

Az új médiumok (rádió, tv, cd, internet) korszakában sajátos helyzetbe került alapvető kultúrkincsünk: zenei anyanyelvünk.
A magyar népdal és népzene hangzó anyagának terjesztése soha nem ismert lehetőségekhez jutott. A rendkívül egyszerű rögzítési, másolási és lejátszási lehetőségeken keresztül a Kárpátmedence félreeső tájainak népzene- és népdalkincse is széles tömegekhez eljuthat. Ugyanakkor, ugyanazokon a médiumokon keresztül, kultúránktól teljesen idegen zenei anyag is ömlik szünet nélkül, felborítván sajátos dallamkörök jellegzetes virágzó, magát folyamatosan megújító és szaporító világát.
Az élő népi kultúrával és az egyetemes magyar kultúrkinccsel foglakozók tudják a legjobban, hogy mennyire fenyegeti eltűnéssel népzene- és népdalkincsünket a mai világ rohanó, csak a gyors és "kifizető" történésekre összpontosító természete. Pedig a népdallal és népzenével -ahogyan Kodály Zoltán kifejezte magát- "zenei anyanyelvünk" marad meg vagy tűnik el végleg. Gyűjtsük be tehát legalább azt amiről ma még tudunk, most és azonnal, és dokumentáljuk amit zenekedvelő népünk az évszázadok során alkotott és megőrzött.Gyűjtési módszerek

A mai gyűjtések technikai része eltér a nagy elődök (Bartók, Kodály) módszereitől. A a rögzítéstechnikák sokkal kifinomultabbak, hatékonyabbak és a begyűtött anyag egyszerűbben másolható és terjeszthető.
A gyűjtési munka -akárcsak régen- most is mindenütt falulátogatásokkal és az ottani zenekarok 'feltérképezésével' kezdődött. Ezután következett a zenekarok meghívása Budapestre, ahol a Fonó Zeneház budai stúdióiban történtek a felvételek. A zenekarokat gyakran énekes-táncos hagyományőrző csoportok is elkisérték. A zenekarokra jellemző, hogy köztük több olyan is volt, amelyektől még soha hangfelvétel nem származott.

A hangzó anyagot digitális (veszteségmentesen másolható) technikával végül írható CD-lemezekre rögzítettek két példányban, valamint egyidejűleg DAT-rendszerü, szintén digitális audioszalagra. Napi 10 órás felvételek mellett, egy-egy zenekarról olykor 11 kompakt-lemez (CD) is készült átlagosan 600 óra hangfelvétellel!!
A hangfelvétellel párhuzamosan a zenekarokról és énekesekről (Hi-8) digitális videofelvéltelt is készítettek.
A CD-ből egyet a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetben helyeztek el, a gyüjtemény végleges helye a Millenáris Emlékpark lesz.

A nagyközönség számára két módon érhető el a népzenei gyűjtés anyaga. Egyrészt válogatások jelennek meg CD-ken, (egyelőre egy-egy CD-lemez zenekaronkint), az "Új Pátria" sorozatban. Alábbi ábrán a sorozat kilencedik lemezének fedőlapja látható, mely a karácsonyi ünnepkör népzenéjét tartalmazza.

Egy másik és hosszútávon talán fontosabb forrás lesz, hogy az anyag nagy része az Internetről is lehívható lesz éspedig költségmentesen.
Erdély

Az Utolsó Óra program az Erdély-i gyűjtőmunkával indult 1997 márciusában és 1999 szeptemberében ért véget. A régiót körzetekre osztották és az ott gyűtött énekek illetve zeneszámok a Világhálóról ma már falvak szerint lehívhatók:

Erdélyi népzene tájegységek szerint

A 45 erdélyi zenekar együttes anyagát 521 számozott CD-re archiválták. Az erdélyi zeneanyaggyűjtés másolatát értelemszerűen Erdély területén is elhelyezték. A sok lehetőség közül a választás a kolozsvári Kriza János Társaság ajánlatára esett. Így fizikailag is közelebb került ez az anyag eredeti gyűjtési körzetéhez.Felvidék

Noha Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László annakidején gyűjtőmunkájukat mindhárman a Felvidéken kezdték, az Utolsó Óra program hangszeres felvidéki gyűjtése csak 1999 márciusában indult. A tervbevett 25 felvidéki zenekarból tizenkilenc zenekar anyagát sikerült eddig rögzíteni. Hasonlóan a nagy elődök -Bartók és Kodály- módszeréhez, itt is egyidőben rögzítették a helyi nem magyarajkú népesség (szlovákok, cigányok, ruszinok, németek, stb.) zenéjét is. Ez a tény kifejezi az itt élő népcsoportok szerves összetartozását, olykor hosszú történelmi idők óta.

Az Utolsó Óra program felvidéki gyűjteménye Komáromban a Szlovákiai Folklórszövetség gondozásába került.Anyaország és a többi elszakított országrész

Noha már túlmutat az eredeti célokon de várható volt a felmerülő igény, hogy a gyűjtést az anyaország, a mai Kismagyarország valamint a többi elszakított országrészen is folytatni kellene. Megszülettek erre is a tervek és egyelőre 50 zenekar szerepel a felvevendők listáján. A gyűjtésvezető Kelemen László szerint az anyagiakon fog múlni, hogy milyen ütemben tudják terveiket teljesíteni.

Eddig ezekről a területekről tehát 50 zenekarra számítanak. Ebből 30 csoport jön a jelenlegi Magyarország területéről (10 a Dunántúlról, 8 az Alföldről, 12 Észak-Magyarországról).

A határon kívüli összesítés ma így néz ki: 2-2 csoport Szlovénia és Horvátország magyarlakta területéről, 4 Jugoszláviából, 6 Kárpátaljáról és 6 Romániából, Szatmár, Bihar, Temes határral elválasztott részeiről. A zenekarok mellett minden alkalommal a megszokott módon néhány táncost és énekest is vendégül látnak.

Biztos, hogy az óriási anyag kiértékelése, rendszerezése még sok esztendeig fog tartani. De már ma örülhetünk annak, ami az eddig begyűjtött anyagból "közkincs" lett, egyrészt CD-ken és főleg a jövőben mindenki számára állandóan elérhető Világhálón.Erdélyi népi zenekar regőscserkészek táborában muzsikál...


Az "Utolsó Óra" népzenegyűjtéssel részletesen foglalkozó honlapok:

Fonó Budai Zeneház: Erdélyi gyűjtés
Felvidéki gyűjtésvissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra