Cserkészélet (30)
"Virág nyílik a hegyoldalon,
nincs szebb annál semmi,
Harsan a kürt szó cserkészpajtás,
táborba kell menni..."


cserkészdal

A CSERKÉSZÉLET az ÚMÉ negyedéves Internet-kiadványnak állandó rovata: VIII. évf.  2 sz.  2003.  júniusA kürtről röviden

A legendás Lehel kürtje (Jászberényi Múzeum)
A Kürt mint hangszer része fúvós népi hangszereink hosszú sorának: síp, furulya, tárogató, duda, stb. Legrégebbi példányai természetes anyagból készültek, nálunk magyaroknál pl. a szürkemarha csontszerű szarvából (pásztorkürt).
A Kúnságban előkerült legendás "Lehel Kürtjének" eredete máig tisztázatlan. Harci zsákmány is lehetett, mert elefántcsontból faragták.
Feladatát nézve a kürt lovas népek jelzőhangszere volt. A középkortól kezdve a kürt harci megmozdulásokat, csatákat kisérő, parancsokat közlő hangszer lett, mivel hangja sokkal messzebbre hallatszik mint pl. a harci síp hangja.
Magyar katonák kiképzésénél a II. Világháborúig a kürt elengedhetetlen kiképzési tartozék volt. A kürtös (többnyire lóháton) kisérte a parancsnokot és kürtön továbbította annak parancsait.
De a kürtszó zenei kiséretként is szerepet kapott. Menetelő katonák nótázása közben pl. 'pihenőként' a kürtös fújta a menetelőt, hogy egyszerre lépjen az alakulat.
A katonaságnál a kürt ma elsősorban a katonai tiszteletadás, ima, díszjel hangszere.A cserkészmozgalomban a kürt (vagy a fejlettebb formája a trombita) elsősorban cserkésztáborok, ünnepségek hangszere, de nem kizárólagosan magyar hagyományokból eredőleg. A cserkészmozgalmat alapító Lord Baden Powel óta a kürt szerves része a cserkészéletnek. Ünnepségeken, cserkésztáborokban a kürtszó rendkívül emeli az események hangulatát.
Jamboreekon megható élmény, amikor a résztvevő nemzetek zászlóinak felvonását, imáit, kürtszó kiséri (képünk Gödöllőn készült 1933-ban).
[A nemzetközi cserkészzenében önmagában egyébként sok eltérés tapasztalható, a skót cserkészek pl. dudasípok hangjára menetelnek, mások meg kizárólag dobszóra.]Magyar kürtjelek

Nekünk magyaroknak hál' Istennek bőven vannak kürtre szerzett dallamaink, igaz, azoknak csak kis része népi eredetű. A legtöbbnek az eredete a katonai hagyományainkkal fonódik össze és a Királyi és Császári hadsereg idejéből való. Sok ismert kürtjelünk dallamát Haydn szerezete. [Joseph Haydn harminc évig az Eszterházy hercegi család karmestere volt.]
A magyar cserkészirodalomban, egyes parancsokra -pl. a takarodóra- több dallamot is találunk.
Némelyik dallamhoz idővel szöveget is szereztek először a katonák, később meg a cserkészek, hogy jelentésüket könnyebb legyen megjegyezni.

[Az 1900-as évek elején magyar postakocsik is használtak kürtjeleket (ezeknek a dallamoknak a szerzője is többnyire Haydn volt].
Hangzó kották

Az itt közölt -önmagukat lejátszó- kották első csoportja a magyar cserkészeknél használatos fontosabb kürtjeleket tartalmazza, ezeket mai magyar cserkészeknek is ismerniük illik. A második csoportban a ritkábban használt kürtjelek találhatók.
A kották a kürtjelek neveinek kattintása után jelennek meg. Ehhez és a dallamok meghallgatásához a Finale NotePad 2002 program telepítése szükséges. Ez Windows (-98 vagy újabb) és Mac változatban ingyen letölthető a Coda cég honlapjáról: www.codamusic.com/notepad/
Akinek a számítógépe nem rendelkezik hangfallal, a kottákat az is megtekintheti és kinyomtathatja.Sok csatát megjárt
magyar rézkürt...
Cserkész kürtjelek:

Vigyázz!

Ima

Díszjel

Lefúvás

Sorakozó

Futólépés

Előre

Állj!

Pihenő

(Tűz-) riadó

Ébresztő (1)

Takarodó (1)


Ritkábban használt kürtjelek:

Ébresztő (2)

Takarodó (2)

Jobbra

Balra

Készülődő

Letáborozás

Gyalogmenet

Lovasmenet (díszjel)


Miért ne lehetne ezután leány-kürtöse a tábornak?* A Finale NotePad 2002 ugyanaz a lejátszóprogram, mellyel a Zenei Anyanyelvünk Példatára (ÚMÉ-honlap), valamint a Népdalzsoltárok (KMCSSZ-honlap) gyűjteménye is megtekinthetők, lejátszhatók és kinyomtathatók.


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra