Capita Selecta (5)

Capita Selecta


Válogatott magyar imák, versek, írások és előadások szöveggyűjteménye


Rendszeresen találkozunk a Világhálón, de azon kívül is, értéket képviselő írásokkal, előadások kéziratával, stb. melyeknek szélesebb körben való megismerését valamilyen szempontból lényegesnek tartjuk. "Capita Selecta" rovatunkkal szeretnénk ezek könnyen hozzáférhető dokumentálásához hozzájárulni. Ugyanakkor több esetben honlapunk ezen írásoknak nem egyetlen lelőhelye a Hálón.


Szent Korona Fogadalom

Emberfia Közhasznú Alapítvány, Hagyatékőrző Művészeti Alapítvány és számos magánember kezdeményezésére hagyományteremtő ünnepség volt 2001. karácsony első ünnepének estéjén a Szent István bazilikában, majd a Kossuth téren, ahol a résztvevők a Szent Korona világító szimbóluma előtt fogadalmat tettek:


"Teremtő Atyánk!

Szent fiad Jézus Krisztus tanítását követve, a Boldogasszony iránti szeretettől áthatva, kinyilvánítom irántad való hűségemet.

Én (...Csabai János) dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve szabad akaratomból fogadom, hogy hazám jogrendjét figyelembe véve, életemet a szent korona által sugallt isteni törvényekhez igazítom.Fogadom, hogy Jézus urunk új szövetsége szerint embertársaimra testvérként tekintek, a szeretet törvényének betartásával. Fogadom, hogy családom, nemzetem, és az emberiség felemelkedésén munkálkodom.

Tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket, segítek megőrizni utódaink számára.

Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét igyekszem megőrizni, és gyermekeinknek átadni. Törekszem rá, hogy tetteimben az égi törvények vezéreljenek a keresztényi tudat vállalásával.

Miképpen ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen!Két évvel később, 2003. decemberében ismét fogadalomra gyűlt össze a Szent Koronát tisztelő magyarság, ez alkalommal a Hősök terén, ahol még díszesebb környezetben újították meg fogadalmukat a hívő magyarok.


Budapest 2003. december 25. Hősök tere


A mozgalom az ország más táján is elindult. 2004 március 25.-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén este a kecskeméti Őreg Templom előtt gyűltek össze a hívő magyarok és tettek Szent Korona fogadalmat.


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra
vissza a bejárathoz