Cserkészélet  (34)
"Nincsenek kis emberek,
csak kicsiny hitűek"

gróf  Teleki Pál

A CSERKÉSZÉLET az ÚMÉ negyedéves Internet-kiadvány állandó rovata: IX. évf.  2 sz.  2004.  június


Magyar Szolidaritás Tüze

Az 1933-as gödöllöi jamboree idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkészeink tábortűzeket gyújtottak egész Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította e fontos kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpát-medencében, Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Rio de Janeiróig, a föld minden magyarok által lakott részein fellángoltak a tábortűzek, vagy gyertyácskák.Ezentúl, az évi munkatervünk állandó része lesz a Magyar Szolidaritás Tűze. Kérjük csapatainkat, hogy ezt figyelembevéve, már az idén is valósítsák meg e tervet.

Tavalyi tapasztalatok alapján kérjük, hogy a láng, mindenhol a helyi időszámitás szerint, augusztus 20-án este 21.00 órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát Új Zéland- Ausztrália vonalától keljen útra és végig kísérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki. Igy, amikor Budapesten felröppennek a Szent István napi tűzijáték első rakétái, a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12 órája úton van és Honoluluig még ugyanannyi órai útja van hátra.

Valószínüleg nincs olyan idözónája a Földnek, ahol nem élnének cserkészeink és más magyarok, így csak szervezés kérdése a megvalósitás: Tábortűz Croydonban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen, tábortüzek Rióban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban, Torontóban, Krasznahorkán, Calgaryban, New Yorkban vagy Kőrösmezőn. Azok, akik a budapesti tűzijátékot nézik, a felreppenő első rakétát tekintsék a magyar szolidaritás tűzének fellobbanásának.
Kérjük a magyar szervezeteket is, OTTHON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, csatlakozzanak e kezdeményezéshez! Ez a világot átölelő testvéri összetartozás kifejezése váljon hagyománnyá és legyen a magyar összefogás és identitástudat egyik pillére. Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy részvételüket jelezzék e-postán: corvinus@mountaincable.net.Cserkészavatás az egri Bazilikában

19 jelöltet avattak cserkésszé 2004. június 5-én az egri Főszékesegyházban. A zöld nyakkendők felkötésével Kékesi Györgyné, az egri Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola igazgatónőjének régi terve vált valóra, hiszen ő volt az, aki több esztendeje fáradozott azon, hogy önálló cserkészcsapata lehessen iskolájuknak, de sokáig nem volt ehhez képzett cserkészvezetőjük.Most Valkó Viktor fiatal történelemszakos tanár lett a 780 sz. cserkészcsapat parancsnoka. Ugyanakkor nagy segítséget kaptak Stancsik Tamás atyától, aki régóta cserkésztisztje a régiónak.

Az avató-ünnepség szentmisével kezdődött, melyet dr. Czakó István pápai prelátus celebrált. Köszöntő beszédében rámutatott a cserkészélet szépségére, de ugyanakkor a cserkész-fogadalommal járó felelősségteljes -és nem mindig könnyű- cserkész életmód fontosságára.

Az avatáson részt vettek az egri 212-es és 213-as csapatok cserkészei és több egri öregcserkész. A Magyar Cserkész Szövetséget dr. Roszmusz András szövetségi vezetőtiszt képviselte.Cserkésznaptár (hitelkártya) a Bornemisszáktól

Immár másodszor készíttettek az év elején egy kis 'ajánlót' csapatukról az egri 212-es Bornemissza Gergely cserkészcsapat vezetői. Az előző évhez hasonlóan, megint három jól sikerüt fényképet választottak a naptár-kártyák képes oldalára. Kettőt közülük az alábbiakban, itt is megörökítettünk. A kártyák alkalmankinti átadásával kedves meglepetést okoznak a 'Bornemisszák' fiatalnak öregnek egyaránt és gyarapítják a csapat hírnevét.

Az első kép a Tolna-megyei KÁRÁSZ községnél készült, ahol a 212-es Bornemissza Gergely és a 812-es Csaba Vezér csapatok cserkészei együtt táboroztak.
A második kép akkor készült, amikor dán cserkész fúvós-zenekart látott vendégül Heves megye.
[Kár, hogy a díszbeöltözött zenekar muzsikáját nem hallhatjuk, de sebaj, néhány év múlva ez is lehetséges lesz az interneten...]

A kártyák naptároldalán egy kis cserkészverset is lehet olvasni: "Üdv neked cserkésztestvér...". Ezt a verset az előző évi képekkel együtt közöltük és megtaláljátok, ha a Cserkészélet 2003/I számára kattintotok.

A Bornemisszák az idén -amint azt dr. Báthory László csapatparancsnokuktól megtudtuk- július 21 és 31 között tartják nagytáborukat Pákozd közelében.


Ehhez a kiadványunkhoz két beszámolót is kaptunk az Északbácskai Cserkészkerülettől:

A cserkészek tíz éves jelenléte Észak-Bácskában

Múlt szombaton 2004. május22-én, Szabadka főtere cserkészek zsivajától volt hangos. Mintegy 120-130 cserkész érkezett Észak-Bácska egész területéről az összejövetelre. Már reggel nyolc órakor sátort vertek a szabadkai cserkészek a főtéren, pontosabban a mai könyvtár, a néhai Tiszti Kaszinó előtt.

Az Északbácskai Cserkészkörzet ifjai úgy döntöttek, hogy aktív jelenlétüket ezen a tájon, és az Északbácskai Cserkészkörzet fennállásának tíz éves évfordulóját, itt ezen a patinás helyen, a régi turul szobor helyén ünneplik meg.

Amíg a sátrak és a kiállítási pavilon épült, addig folyamatosan érkeztek a cserkészek a legkülönbözőbb helyekről, igy Zentáról, Horgosról, Hajdújárásról és Királyhalmáról, Palicsról, Ludasról, Csantavérről, Kishegyesről, Bácsfeketehegyről, Nemesmiliticsrol, és Veprödről, majd az anyaországból, Magyarországról is, ezzel még kiemeltebbé téve a szabadkai és csantavéri tervezésben készült cserkészünnepet.

Felemelő volt látni a zászlófelvonás szertartásához "négyzet alakzatban" felsorakozott csapatokat. A cserkészek vigyázzba vágták magukat, tisztelegtek, és felhangzott a cserkészinduló: "Cserkész fel a fejjel, a harsona zeng, álljunk csatasorba vidáman..."

Elsőként Szabadka első cserkészcsapatának a 12. sz. Gróf Széchenyi István cserkészcsapatnak a zászlaja siklott a magasba majd ezt követték a nap folyamán a többi csapatzászlók, így az ünnep végére minden jelenlévo zászló képviseltette magát a liliomos árbócon.
Az ünnepi beszédet az Északbácskai Cserkészkörzet titkára dr. Hegedüs Antal kezdte üdvözölve a jelenlévőket, kiemelve a cserkészet fontosságát a mai ifjúság nevelésében, hogy emberebb emberek és magyarabb magyarokká válhassanak.

Őt követte dr. Vekerdy Sándor cserkésztiszt Csongrádról, a Délmagyarországi Cserkészkerületet képviselve, de beszédében tolmácsolta a Magyar Cserkészszövetség vezetősége és külön elnökének dr. Roszmusz Andrásnak a szavait , aki nagyon sajnálja , hogy nem találkozhat ismét a Honismereti Cserkésztáborok északbácskai résztvevőivel, viszont nagy örömmel tölti el, hogy Szerbiában egymást tisztelő egységben él a cserkészet.

A Délmagyarországi Cserkészkerület elnöke dr. Veress László is üdvözletét küldi a seregszemlét szervező körzetnek, amellyel már régóta komoly kapcsolat alakult ki.

Ezek után Sanyi bácsi felidézte a Kárpát-medencei Honismereti táborunk egyik fontos mozzanatát amikor a szabadkai cserkészek a helyzetet jól felismerve, egy kis patak túloldalára verték fel a sátraikat, majd a patakon keresztül hídat emeltek, a Barátság Hidját, mint egy jelképet, amelynek az üzenete kell, hogy legyen egy híd, ami összeköt bennünket, és a többi országból összegyűlt magyar és nem magyar cserkészeket...! Mert ez az igazi Baden-Powelli üzenet, ez az igazi cserkészszellem és ezt akarják a cserkészek mindenhol a Világon: megszűntetni ami szétválaszt, megerősíteni ami összeköt.

Ilyen összekötő hídnak értékelte Dr. Vekerdy Sándor az Északbácskai Cserkészkörzet mai nagyszemléjét is, és ehhez a munkához kívánt a továbbiakban is sok sikert. A vendégek között jelenvoltak régi barátaink Bajáról is akikkel szintén együttműködünk.

A főtéri program a tervek szerint folyt. A városnézés, a múzeum és a kilátó megtekintése után, szerény ebéden látták vendégül az összegyűlteket a Cserkészotthon udvarán. Ebéd után szentmisére mentek a cserkészek a Ferencesek templomába, ahol Dukai atya tartott cserkészmisét. A mise alatt a cserkészek megújították cserkészfogadalmukat, amellyel továbbra is e munka mellett kötelezték el magukat.
Szentmise után a főtéren cserkészjátékokkal filmvetítéssel és rögtönzött kiállítással egybekötve mutatták be a cserkészélet szépségét az érdeklődőknek.


Az esemény sikeréről az emlékkönyv hatoldalnyi bejegyzése, több nyelvű elismerő véleményezése tanúskodik.

Kivánjuk, hogy a cserkészeszme mind jobban terjedjen, megérintve és meghíva erre a munkára azokat a fiatalokat is, akik ezen a napon először találkoztak ezzel a mozgalommal!


Szabadka, 2004. május 25.
Úrnapja

Már hagyományosan vettek rész az idén is a cserkészek az Úr-napi körmeneten Szabadkán. Igaz, ismét "csak" a Székesegyház, azaz a Teréztemplom körül zajlott a körmenet, habár még néhány éve végigvonultunk Szabadka egész központján. Azután számunkra ismeretlen okokból lezárták a ferences templomhoz vezető utcát, így értelmetlenné téve az arra vezető utunkat. Pedig milyen szép is volt amikor több tízezer ember kísérte végig a körmenetet ezzel is növelve az ünnep nagyságát.Valakiknek bizonyára a nemtetszését okozta sok zászló meg a népviseletbe öltözött fiatal, magyarok, horvátok, együtt. Nem hiszem, hogy az az egy kávézó, amelyik pillanatnyilag elzárja az utcát, többet jelentene bárkinek is ennél az ünnepnél, hiszen egész nap szinte pang az ürességtől. Talán valaki felfigyel erre a méltatlanságra, és tesz értünk valamit, hiszen az együttélés a béke, a szeretet keresztje és zászlaja vezeti ezt a körmenetet, így nem szabad, hogy bárkinek is ez sérelmet okozzon!

Ennek a reményében kivánok minden cserkésznek és nemcserkésznek is további JÓ MUNKÁT !

Szabadka 2004.június 14.

Oláh István cserkésztiszt
az Északbácskai Cserkészkörzet Ügyvezető elnöke


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra