Cserkészélet  (37)


Akit a fogadalom kötelez...

A CSERKÉSZÉLET az ÚMÉ negyedéves Internet-kiadvány állandó rovata: X.  évf.  1 sz.  2005.  március


Egy élet a kereszt és a cserkészliliom jegyében

Gyurkabá -vitéz Kölley György cscst. volt Nyugat-Európai I. sz. Külföldi Magyar Cserkészkerület parancsnok- 85 éves korában, 2004. március 14-én hajnalban visszadta lelkét Teremtőjének.
Kevés magyar cserkészvezetőnek adatott meg az a köztisztelet Dunabogdány és Dél-Amerika között mint neki. Ugyanakkor az üldöztetésben, fenyegetettségben és végül a szovjet fogságban, amit neki a kommunista időkben hite és cserkészmunkája miatt kellett elszevednie, abban is kevés cserkészvezetőnek volt része. Annak, hogy Gyurkabá sorsát feljegyezhettük oka, hogy ő a történteket már a szabad világban mondhatta el. De azt is tudjuk, hogy szenvedett sok más 'névtelen' fiatal cserkészvezető is abban az időben, papok és civilek egyaránt. Legtöbbjüknek a sorsa csak az Úristennél van feljegyezve. [Hiszen azt is kevesen tudják, hogy a második világháború cserkész hősi halottainak száma körülbelül 3500 főre tehető!]

Gyurkabát 1929. február 6-án avatták cserkésszé, ismerte gróf Teleki Pál főcserkészt és Sík Sándort a magyar kiscserkészet megalapítóját. Első igazi cserkészfeledatát 1944. októberében kapta, amikor mint szeminarista papnövendéknek üldözött gyerekeket kellett bújtatnia.

A világháború után az elsők között volt, akik elkezdték talpraállítani a cserkészetet. Ez a hatalom új birtokosainak nem tetszett, mert azok a keresztény cserkészet helyett a kommunista úttörőszövetség akarták létrehozni. Gyurkabát más aktív papnövendékekkel együtt az Andrássy út 60-ba hívták "beszélgetésre", amit a gyűjtőfogház után 1946-ban végül az Uralon túli munkatábor követett. Nyolc éves szovjetúniói raboskodása során végül Finn Karéliába került. Mint ismeretes ezeket a táborokat - de már az utat is odáig -, csak kevesen élték túl. De édesanyja otthon rendkívül sokat imádkozott érte. A végén egy litván tábori orvos, aki maga is régen cserkész volt vette maga mellé és szinte ő tartotta életben, míg végül Sztálin halála után 1954-ben hazajöhetett.
Otthon először a szemináriumot folytatta Szegeden, majd Shvoy püspök intézkedésére Székesfehérvárra került, ahol 1956-ban pappá szentelték. Ezután Dunabogdányban kapott hitoktatói állást. Itt már táborokat szervezett fiataloknak és más cserkészfeledatot vállalt, ha nem is szövetségi szinten, hiszen a hatalom a cserkészmozgalmat 1948-ban hivatalosan megszűntette.

Másodszor fogságban

1961. február 6-án a politikai rendőrség 120 egyetemistát, papot és néhány hívőt Mindszenty József hercegprímás és a Vatikán zsarolására letartóztatott. "Államellenes cselekedetekkel" vádolták, három évet kapott, amit több paptársával Márianosztrán, Tökölön majd Sátoraljaújhelyen töltött.
Szabadulása után ismét Dunabogdányba került, ahol egy ideig háziőrizetben tartották. Öt év után kiengedték gyógykezelésre Svájcba. Második útja után már nem tért haza, hanem Münchenben lett ifjúsági lelkész. Csak ezután lehetett végre félelem nélkül pap és félelem nélkül cserkész...


Az I. (nyugati) Cserkész Kerület parancsnokaPünkösditábor 1979
Maarsbergen, Hollandia

Nyugat-Európa több körzetében működtek ekkor már cserkészcsapatok (pl. Kastlban, a németországi magyar gináziumban, Münchenben, Kölnben, Svájcban, Svédországban, Belgiumban, Hollandiában stb.). Az I. Kerület parancsnoka korábban Túry Ferenc cscst. volt, aki Hollandiából irányította a cserkészkerületet. Ugyanakkor kevés vezető akadt, aki 'főállásban' foglalkozhatott a magyar fiatalokkal. Gyurkabának - mint németországi ifjúsági lelkésznek - ez müncheni székhellyel megadatott. Rövid időn belül sok csapatparancsnoknak könnyítette meg a szervező munkát nagytáborok, vezetőképző-táborok, regőstáborok, télitáborok szervezésével, cserkész-kiadványok megjelentetésével. Legfontosabb volt ezenkívül, hogy személyesen látogatta a csapatokat. Számtalan magyar cserkészt avatott és kötötte fel kiscserkész-, cserkész- és felnőtt jelöltek nyakába a cserkésznyakkendőt.
Hogy hánynak? 100-nak?....200-nak?...500-nak? Azt csak a jó Isten tudja.
Nyári nagytábor 1980
Kastl-Mennersberg, Németország
Gyurkabá mint parancsnok sohasem hangoskodott, még vezényszavai is inkább 'felszólításnak' mint parancsnak hangzottak és rendkívül hamar tudott bárkinek megbocsátani.

A gyerekek közvetlen érezték Gyurkabá szeretetét, de ő ugyanakkor szüleikkel és a szervezőtestületekkel is kereste a kapcsolatot, sőt ismert voltak jó kapcsolatai más emigráns magyar társadalmi körökkel is.

Közel húsz éves kerületi parancsnoksága alatt sok nyugaton élő ismert közéleti személyt vont be a cserkészetet támogatók körébe.


Télitáborok, regőstáborok

A hagyományos nagytáborok, vezetőképző táborok és tavaszi regőstáborok mellett újszerűek voltak a nyugati cserkészetben a téli iskolaszünetekben rendezett sítáborok. Ezek az évek során egyre népszerűbbek lettek (sokaknak kölcsönzött felszereléssel ugyan, de ez nem csökkentette az élményt...).Indulás a havasokba
Achenkirch, Ausztria 1987 dec-jan
A télitábor nem volt egészen ismeretlen a háború előtt Magyarországon sem, hiszen ott lehetett csak igazán télen hordóba fagyasztva egy hétre való töltöttkáposztát a tábor helyére vinni... de az osztrák túrista-tanyák gazdasszonyai is hamar megismerték a sielő cserkészek étvágyát.Gyurkabá a parancsnoki dombtetőn
Achenkirch, Ausztria, 1987 dec-jan.
A télitáborok vezetésébe is bevont Gyurkabá szakembereket. A kezdő sielőket sporttanárok, a haladókat gyakorlott (svájci) cserkészvezetők vezették a kalandos hegyi lejtőkön biztonságosan a völgybe. Ennek volt köszönhető, hogy a télitáborok sok esztendeje alatt, egyetlen komoly sí-balaset nem történt a cserkészekkel.

Képeink az ausztriai Achenkirch-i hegyeket mutatják (nem messze Innsbrucktól), ahol sok éven át sielni tanultak a magyar cserkészek. Gyurkabá annyira bízott a hegyre induló vezetőkben, a cserkészekben (és őrangyalaikban!), hogy elég volt a völgyben fekvő 'kilátójáról' figyelni a történéseket a havasokban.

De a húsvéti (németországi) regőstáborok mibenlétét sem kell sokáig magyarázni nyugati magyar cserkészeknek. Igaz, hogy nyári táboraikban egyébként is dallal ébrednek és nyugszanak a cserkészek, csakhogy a regőstáborokban a nap folyamán kibővítik programjukat a magyar népi kultúra számtalan más elemével, faragással, zenéléssel, néptánccal, é.í.t.. Mivel ezek a tudományok is gyakran meghaladják a fiatal vezetők szaktudását, Gyurkabá ismerettségei nyomán sok magyar szaktekintélyt tudott ezekben a táborokban is megszólaltani (köztük pl. a Konthur családot), akik hiteles módon és kitartóan foglalkoztak a cserkészekkel, sőt szinte generációkat neveltek a magyar népi kultúrában.


Mozgótáborok, körutakA cserkész körutak programfüzetei
'Mozgó' cserkésztáborok már a háború előtt Magyarországon is voltak, legtöbbször hátizsákkal gyalogosan, jobb esetben kerékpáron téve meg az utat az egyik táborhelytől a másikig.
Egészen újszerű, de kézenfekvő volt a nyugatai emigrációban, az egymástól távol, más országokban, sőt később más földrészeken élő menekült magyar közösségek meglátogatása, ami mindig több volt mint csak egy kalandos cserkész-találkozó.
Ismerkedés a távoli ország helyi lakosságának kultúrájával, nagyvárosaival, de ugyanakkor az ott született fiatal magyarok nyelvtudásával is...

Nem lehet ilyenkor említés nélkül hagyni, hogy a nyugati cserkésznevelésben olyan hangsúlyosan helyet kapó népdaléneklés -ami nem utolsó sorban Bodnár Gábor volt szövetségi vezetőtiszt és munkatársainak következetes hagyomány és értékőrző magatartásának volt köszönhető- milyen szerepet kapott az ilyen látogatások során. Hiszen kiderült, hogy Rió de Janeiroban vagy Sidneyben ugyanazokat a népdalokat ismerték a fiatalok mint Zürichben vagy Hollandiában... és, hogy mindenütt milyen sokat, talán több mint százat is. Igaz, volt ahol az ott születettek már jobban tudtak magyarul énekelni mint beszélni...Délamerikai cserkészkörút: Venezuela 1993
[Az első sorban a már ott született magyar kiscserkészek]

Az első Európa-i körutak után jöttek a távolabbnál távolabbi, szinte világlátó körutak: Kezdve a NewYork melletti Fillmore-i magyar cserkészparktól az amerikai kontinens nyugati oldaláig, majd Dél-Amerikába Venezulea, Brazília, Argentína, és végül nem is egyszer Ausztráliába. Természetes volt, hogy az ottani cserkészcsapatok fogadták őket de az is természetes volt, hogy, ha a tengerentúlról érkeztek magyar cserkészek Európába, akkor Gyurkabá szervezte meg nekik itt tartózkodásukat. Ez a vendégeknek legtöbbször egy európai körutat jelentett.

Fénypontja volt ezeknek az európai körutaknak amikor - és nem is egyszer - eljutottak a magyar cserkészek Rómába, ahol Gyurkabá ismerettségein keresztül megszervezte, hogy II. János Pál pápa külön fogadja a magyar cserkészeket. Mindegyikük egy-egy rózsafüzért kapott tőle emlékbe.II. János Pál pápánál: Róma 1980 július


Újra Magyarországon

Mondanunk sem kell, hogy mennyire örült Gyurkabá, amikor Magyarországon 1989-ban összeomlott a kommunista rendszer és végre előkerülhettek az édesapák, nagyapák cserkészkalapjai és mindenki ismét szabadon kitűzhette a cserkész liliomot.

Szinte természetes volt, hogy Gyurkabá körútjai ekkor a Kárpát-Medencét is célba vették és az elsők között látogatott Kárpátaljára is és Erdélybe is.Dunabogdányi cserkészek köszöntik
Gyurkabát 80. születésnapján
Ugyanakkor erre az időre Gyurkabá egészsége már megromlott és 1992. júliusában az Erdélyi körút volt az utolsó nagy rendezvénye ahová elvitte a többnyire már nyugaton született, népdalténeklő cserkészeket.

Ezután Münchenből végleg visszaköltözött Magyarországra, Leányfalura (a régi családi birtokuk helyén épült Manrézába). Ez közel volt Dunabogdányhoz, ahonnan sok régi és új cserkész jöhetett őt látogatni. Itt ünnepelte fényes cserkészünnepségen 80. majd a múlt évben - betegsége miatt már szerényebb keretek között - 85. születésnapját.Hazament!

2005. március 14-én hajnalban, hosszú türelemmel viselt testi gyengeség után, visszaadta lelkét Teremtőjének.
Halálhíre egyházi és cserkész körökben gyorsan terjedt. Temetésére március 31-én került sor, amikor - szülei sírjába - örök nyugalomra helyezték Leányfalu temetőjében.Gyászmise Gyurkabáért
a Rekviem templomban Leányfalun
A szebbnél szebb koszorúkat nem lehetett megszámolni. Küldték azokat cserkészek és civilek, közelről és messziről egyaránt, hiszen vitéz Kölley Györgyöt mint papot is és mint cserkész- vezetőt nagyon sokan ismerték, és pl. hány szülő bízta rá gyermekeit a sok, sok táborozás alatt...

A kis templom nem tudta befogadni a búcsúzni jöttek tömegét, sokan a templomon kívül felállított padsorokban, mások azok mögött állva követték a szertartást. A soktagú egyházi képviselet mellett (többen cserkész-püspöki minőségben) számtalan hazai öregcserkész kortársa is eljött az utolsó tiszteletadásra. A dunabogdányi egyenruhás cserkészek pedig csapatzászlójukat magukkal hozva jöttek búcsúzni.A dunabogdányi csapat zászlója mögött
vonult a résztvevők hosszú sora a sírhoz


De legjellemzőbb volt talán a sok, csak olykor egy-egy cserkész- nyakkendőről felismerhető fiatal, akiknek Gyurkabá hosszú éveken át annyit jelentett a nyugati emigrációban, a tengeren innen és a tengeren túl. Nevükben Konthur Adi mondott nagyon szép búcsúbeszédet. És valljuk be, a legtöbbet bántotta most a lelkiismeret, hogy Gyurkabá hosszú betegsége alatt, csak olyan kevesen és ritkán látogatták meg őt...

De most itt voltak. És amikor már elvonult a tömeg, ők ott maradtak a sírnál. Tábortűzi dalokat énekeltek Gyurkabának mint régen annyiszor.. Majd végül egymás kezét fogva, a Szellő zúg távol hangjaira meghatódva búcsúztak ők is.Egy utolsó szeretetkörre gyűltek össze Gyurkabá sírja körül
a fiatalok, akiknek ő oly sokat jelentett és akik
olyan sokat jelentettek neki...

Adjon a jó Isten a magyar cserkészeknek olyan vezetőket Gyurkabá mint amilyen Te voltál, Neked pedig most örök nyugodalmat. Gyurkabá, ez Jó Munka volt!vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra