Cserkészélet  (38)
Nincsenek kis nemzetek, csak kishitűek,
nincsenek kis emberek, csak kicsinyhitűek!

gróf Teleki Pál


A CSERKÉSZÉLET az ÚMÉ negyedéves Internet-kiadvány állandó rovata: X.  évf.  2 sz.  2005.  június


A Magyar Szolidaritás Tüze

a 105. sz. Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség (Hamilton, Kanada) felhívása

Az 1933-as gödöllői jamboree idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította e fontos kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpát-medencében, Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Rio de Janeiróig, a föld minden magyarok által lakott részein fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák.

Ezentúl az évi munkatervünk állandó része lesz a Magyar Szolidaritás Tüze. Kérjük csapatainkat, hogy ezt figyelembe véve, már az idén is valósítsák meg e tervet. Tavalyi tapasztalatok alapján kérjük, hogy a láng, mindenhol a helyi időszámítás szerint, augusztus 20-án este 21.00 órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát Új-Zéland, Ausztrália vonalától keljen útra és végigkísérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki. Így, amikor Budapesten felröppennek a Szent István napi tűzijáték első rakétái, a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12 órája van úton és Honoluluig még ugyanannyi órai útja van hátra.

Valószínűleg nincs olyan időzónája a Földnek, ahol ne élnének cserkészeink és más magyarok, igy csak szervezés kérdése a megvalósítás: Tábortűz Croydonban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen, tábortüzek Rióban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban, Torontóban, Krasznahorkán, Calgariban, New Yorkban vagy Körösmezőn. Azok, akik a budapesti tűzijátékot nézik, a felreppenő első rakétát tekintsék a magyar szolidaritás tüze fellobbanásának.

Kérjük a magyar szervezeteket is, OTTHON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, csatlakozzanak e kezdeményezéshez! Ez a világot átölelő testvéri összetartozás kifejezése váljon hagyománnyá és legyen a magyar identitástudat egyik pillére.

Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy részvételüket jelezzék E-mailen: corvinus@mountaincable.net.

Köszönettel vennénk az illő programra, illetve szertartásra vonatkozó RÖVID javaslatokat.

Például:

1. Himnusz eléneklése.

2. RÖVID bevezető, az akció leírásával.

3. Ünnepélyes tűzgyújtás.

4. A jelenlévők sorban bemondhatják a Magyarország trianoni határain kívül élő barátaik címét (város és állam).

5. Az ünnepi tábortűz vagy gyertya, mécses lángjánál mindenki meggyújthatja a magával hozott vagy kiosztott gyertyákat, mécseseket.

Csapatnaplókból - határokon innen és túl


Az egri 212-es Bornemissza csapat parancsnokának naplójából:

* A hagyományokhoz hűen, 2004. december elején részesei voltunk a 140. sz. Pro Patria és a 812. sz. Csaba vezér (Rákoscsaba) cserkészcsapatok által hosszú hétvégére szervezett 'Mikulás-túrának', melynek keretében a Szemlő hegyi és Pálos völgyi cseppkőbarlangok mellett Csobánka, Dobogókő és Szentendre nevezetességeivel ismerkedtünk meg.


A Betlehemi Láng átvétele a bécsi cserkészektől
* a Bécsben átvett Betlehemi Lángot Győrben és Budapesten továbbítottuk a Szövetség által megjelölt csapatoknak.


Budai Gyula cst meggyújtja
a Főszékesegyházban a Betlehemi
Lángról az örökmécsest

Eger környékének templomaiban, Idősek Otthonában december 19-én, míg a Főszékesegyházban az éjféli mise után biztosítottuk a szeretet szimbólumát jelképező láng eljutását az otthonokba.


A Betlehemi Láng szétosztása
az éjféli szentmise után


* Örsvezetőimmel folyamatosan segítséget nyújtunk a Besenyőtelken megalakult 1233. sz. Szt. László Cserkészcsapat fiataljainak fogadalom előtti felkészítésében.

* A farsangi ünnepség kerületi szintű megrendezését az újonc, de lelkes cserkészcsapat vállalta magára. Sikeres volt kezdeményezézök, és megitélésem szerint a jelenlévő kb. 150 fő cserkész fiatal jól érezte magát. A rendezvény egyidejűleg lehetőséget biztosított a csapatvezetőknek is a gondolatok kicserélésére, problémák megvitatására.

* E megbeszélésen szerzett ötletet, illetve alkalmazandó gyakorlatot használtam fel én is arra, hogy cserkészeim lexikális tudásanyagát bővítsem. A Cserkészmúzeumban és a Nemzeti Múzeumban tettünk február 19-én látogatást, kihasználva azt, hogy az állam ilyen esetekben - meghatározott esetekben (látogatójegy lebélyegzése) mellett - költségmentes utazást biztosít a fiataloknak. Ez alkalommal a múzeum anyagából az államalapítástól a török hódoltságig terjedő szakasszal ismerkedtünk meg.

* Készülünk a visszatérő programként megrendezendő Erényi Márton emlékverseny harmadik szakaszának lebonyolítására, melynek időpontja - többszöri módosítás után - 2005. április 2-3 lesz.

* Változatlan problémánk és gondunk van a Berva-völgyi cserkészparkkal... (a lakó nem akar távozni, pedig lakóházat vettünk neki Egercsehiben... részletek) .

* Sajnos önálló cserkészotthonnal még mindig nem rendelkezünk. Foglalkozásainkat különböző helyeken tartjuk.

* Jövő héten Kőszeg térségébe megyünk a nyári nagytábor helyének megtekintése végett a társ cserkészcsapatok vezetőivel.

Eger, 2005. március 17.

Dr. Báthory László1848-ra emlékeztek a szabadkai cserkészek


Csoportkép Paganini József sirjánál

Koszorú Paganini József sirján
Az Északbácskai Cserkészkörzet az idén is megemékezett az 1848-as magyar szabadságharc évfordulójáról 2005. március 5-én a Zentai úti temetőben Paganini József honvéd tüzérszázados sírját koszorúzták meg.

Dr. Hegedűs Antal cserkésztiszt megnyitójában a hős életútjáról szólt. A cserkészek elénekelték a szabadságharc "Siratóénekét" majd elhelyezték koszorújukat Szabadka hősi halottjának a sírján.Közös kép Kaponyán
2005. március 6-án Kaponyánál emlékeztek a nagy csatára, amelyben a honvédek sikeresen megvédték Szabadkát. Az emlékműnél Dudás Károly mondott megnyitó beszédet.

A bajmoki, Dózsa György, Magyar Művelődési Központ ünnepi műsora után elhelyezték az emlékműnél a megemlékezés koszorúit. A vendégek ezután a Művelődési Központ állófogadásán vettek részt.


Koszorú a szabadságharc emlékműnél

Az Északbácskai Cserkészkörzet március 20-án az 1848-as magyar szabadságharc zsidó honvédeiről emlékeztek meg.A holokauszt emlékművénél a zsidótemetőben
A szabadságharc emlékművénél elhelyezték a Szabadkai Község koszorúját, majd a kegyeletadás után átvonultak a zsidótemető Holokauszt emlékművéhez, hogy annak hatvanadik évfordulóján fejet hajtsanak a mártírhalált halt zsidó honfitársaink e jelképes emlékműve előtt.

A zsidó halotti szertartás és ének, valamint az Ószövetségi Biblia 79. zsoltárának meghallgatása után a cserkészek odahelyezték a gyász és a kegyelet köveit az emlékmű lábához. A megemlékezés után csendben visszatértek otthonaikba.


Oláh István cserkésztiszt


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra