Cserkészélet  (44)


"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szivük és a hazáé az életük!"

Kiss Ernő (aradi vértanu)A CSERKÉSZÉLET az ÚMÉ negyedéves Internet-kiadvány állandó rovata: XI.  évf.  4 sz.  2006.  december


100 éve rendezte Bi-Pi az első cserkésztábort

1907. július 31-én az angol katonatiszt Lord Robert Baden-Powell egy maroknyi angol fiúval áthajózott az Anglia déli partjához közeli Brownsea Island nevű szigetre. Senki sem tudta közülük, mi vár ott rájuk... talán valami különös kalandra gondolhattak ott a zöld természetben, távol az angol nagyvárosok zajától....
A kalandok sora ott azután hamar be is következett, hiszen kezdetleges sátraikba vígan befolyt az angliai nyári eső...

Ruhájuk mindenféle volt, egyenruha akkor még sehol.
Volt a fiúk között etoni diák, - akik vasárnap keményített gallért és cilindert hordtak... - de ott volt Whitechapel kis csavargója is, egy lakatosmester fia. Együtt fedezték fel a természetet, a rétet, az erdőt, a vizet... Felfedezték azt, hogy a fülledt városi melegből, a kőházak árnyékából, a forgalom bolondító zajából van menekülés, csak útra kell kelni!

De legkevésbé gondoltak arra, hogy történelmet írnak!


Brownsea szigete máma
A magashomlokú Baden Powel ezredes esténkint a tábortűznél Dél-Afrikáról és Rhodéziáról mesélt, a zulukaffer törzsfőnökökről és Mafeking hősi napjairól.

A világ első főcserkésze mindig mosolygós volt és szerény. Barátságosan tiszta kék szemében gyereklélek nevetett -örök gyerek lelke- még nyolcvanéves korában is.

Brownsea szigetén megszületett a cserkészmozgalom. Kívülállók eleinte megmosolyogták a "cifra katonásdit". Az első két évben csak azok értették meg, akik maguk is részt vettek benne. De két év után rohamosan kezdett terjedni a híre, külföldön is. Ceylonban ugyanúgy mint Chílében, Perzsiában és a pampákon egyaránt. Fiatal fiúk új éneket daloltak, a szeretet és egymás megértésének az énekét.

Magyarországon a Nagybecskerek-i gimnázium egyik tanára figyelt fel rá először 1911-ben. Azután egymást érték az események, csapatalapítások és a mozgalom megszervezése... de ez már egy másik történet.

A 2007 évi angliai Jamboree július 27 től augusztus 8-ig (Hylands Park, Chelmsford, Essex) a legelső cserkésztábornak állít emléket egy valóban megváltozott világban. Hogy a sok változás közül csak egyet említsünk: a cserkésznek ma nem 'legyőzni' kell a természetet, hanem segíteni azt megmenteni...

Rehabilitálták vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc volt magyar főcserkészt

A Magyar Köztársaság elnöke - a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottság kezdeményezésére, a honvédelmi miniszter előterjesztésére - 2006. szeptember 15-i hatállyal posztumusz helyreállította vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes eredeti rendfokozatát. Az erről szóló okiratot Buttka Gusztáv nyugállományú ezredes vette át. (Magyar Honvéd 2006. október 27.)

Kisbarnaki Farkas Ferenc Teleki Pál főcserkész mellett az 1933-as Gödöllői Jamboree főszervezője volt, kormánybiztosi beosztásban. 1942-től 1980-ban bekövetkezett haláláig a Magyar Cserkészszövetség főcserkésze volt.

1945-ben menekült nyugatra. Tevékeny része volt a menekült magyar cserkészet újjászervezésében, majd eszmei vezetője lett az 1945-ben létrehozott Teleki Pál Cserkész Munkaközösségnek, amelyből három év múlva, - a hazai Magyar Cserkészszövetség föloszlatása után, - külföldön a Magyar Cserkészszövetség fejlődött ki.
Amikor 1989 után a hazai mozgalom újraindulhatott, a külföldi magyar cserkészet a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) nevet vette fel, de Feribá' ezt már nm élhette meg.

Képeink Feribá't mutatják nyugateruópai cserkésztáborokban az 1950-es években. Ezeknek lelkes látogatója volt és nem csak fafaragásban segített a kezdőknek, de főleg elbeszéléseit hallgatta szívesen minden cserkész. Mert személyes rendezője volt t.k. 1928-ban a híres és kalandos "Megyeri Nagytábornak" is.
Azt, hogy a cserkészethez kalandok a természetben hozzá tartoznak minden cserkész tudja, de hogy két héttel a kezdet előtt elvigye Csepel-szigeten a nemzetközi tábor helyét a Duna minden építményével együtt... az valóban cserkésztörténelem volt.
A rendezők már le akarták mondani a tábort, amikor egy maroknyi vezetővel Feribáék mégis újrakezdtek mindent és más helyszínen - most a Szúnyogszigeten - és rendkívüli erőfeszítések nyomán mégis megrendezésre kerüt a tábor, és még hozzá sikeresen. A tábor alatt írta Sík Sándor híres versét, a "Megyeri Hitvallás"-t!


Kisbarnaki Farkas Ferenc főcserkész a magyar cserkésztörténelemről beszél
egyik németországi magyar cserkésztáborban

Kisbarnaki Farkas Ferenc gróf Teleki Pál főcserkész mellett rendezője volt 1933-ban a rendkívül sikeres Gödöllői Világjamboree-nak, melyen maga Lord Baden Powel is részt vett és utána mintának állított a jövőbeli jamboreek rendezésére.
KMCSSZ őrsvezetőknek 'hazai' körútja 2007 nyarán

Kedves Cserkésztestvéreim! A KMCSSZ 2007. nyarán is megrendezi az Őv-körutat (a végzett őrsvezetőiknek szervezett, Magyarországon végigvonuló körút) ideje: július 1-22.
A testvérszövetségek őrsvezetőivel való közös táborozásra 2007. július 1-7 között kerül sor. Ide várnak 6 cserkészt és 6 lánycserkészt az MCSSZ-ből.
Részvételi feltételek:
- be NEM töltött 18. életév
- őv. képesítés
részvételi díj: kb. 100 dollárnak megfelelő forint.

Szeretnénk, ha az egész ország területéről lennének jelentkezők. Kérjük, hogy a jelentkezések mellé csatoljatok csapatparancsnoki ajánlást és az őrsvezetői munkát is bemutató cserkészönéletrajzot. A jelentkezés tartalmazza a jelentkező nevét, cserkészcsapatának nevét, csapatszámát, születési idejét, képesítését, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.
A jelentkezéseket és felmerülő kérdéseket erre az e-mail címre várom: gaamar@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2007. március 01.

Jó munkát!

Gaál MáriaA 'Bornemisszák' naplójából...

Kirándulás a Himnusz-szoborhoz:

Annak ellenére, hogy a magyar médiumok alig adtak hírt a Budakeszin felállított új, nemzeti emlékműről, a Himnusz szoborról, természetesen eljutott a híre annak az egri Bornemissza cserkészcsapathoz is. Nem is vártak sokáig, máris beterveztek egy kirándulást a Budapesttől nem messze fekvő Budakeszire, ahol közel a helyhez, ahol a Himnusz szerzője Kölcsey Ferenc egy időben lakott, egy domboldali tisztáson, monumentális szépségben díszlik az emlékmű.

Ünnepnapokon déli 12 órakor megszólal harangjátáka és eljátsza a Himnuszt. Az akkor ott tartózkodók elcsendesülve, 'vigyázzban' hallgatják és többnyire együtt éneklik nemzeti imánkat. (A szoborról részletes leírást közöltünk itt: www.ujmagyarevezred.nl/ume-380.html).

Betlehemi láng:

A 212 sz. csapatnak az utóbbi években több szép hagyománya alakult ki. Ilyen a Betlehemi láng templomi átvétele és eljuttatása öregotthonokba, stb. ahol karácsonykor mindenki örül a meleg, égő kapcsolatnak Jézus Krisztus szülőhelyével.
2006 karácsonyán a lángot Vörs községbe vitték el, ahol a falu lakossága Közép-Európa legnagyobb 'Betlehemét' állította fel.

Hagyományos cserkésznaptárok 2007-ben is ...

Egy másik visszatérő, évvégi szokásuk kis, bankkártya nagyságú fényképes naptárlapok készíttetése, melyet -csapatuk adataival együtt- osztanak szét az év folyamán az érdeklődőknek. Ebben az évben csapatfényképeik mellett XII. Benedek pápa fényképe is rákerült az egyik kis naptárra nyomtékot adván a ténynek, hogy a cserkészet valláserkölcsi nevelőmunkát is képvisel.Tartalom   (44)
Címlap   (44)
Bejárat