Cserkészélet  (45)


"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szivük és a hazáé az életük!"

Kiss Ernő (aradi vértanu)A CSERKÉSZÉLET az ÚMÉ negyedéves Internet-kiadvány állandó rovata: XII.  évf.  1 sz.  2007.  március  (tavaszi szám)


A cserkészet 100-ik évfordulójára emlékezett a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Az idén Topolyán emlékeztek a VMCSSZ cserkészei BI-PI-re , azaz, Lord Robert Baden Powell születésének 150-ik, és egyben a cserkészet megalakulásának a 100-ik évfordulójára. Miután az idei év a VMCSSZ-ben választási év, a közgyűlésre való előkészületek teljesen lefoglalták a Szövetségünket. Ez azután azt eredményezte, hogy kissé késtek az előkészületek a február 22-e megünneplésére. Topolya segítsége ebből a szempontból felbecsülhetetlen értékű volt. Ha ugyan is ők nem ugornak tettre készen, és nem vállalják a Cserkész Világnap megünneplésének a megszervezését, akkor talán az idén ki is maradt volna.

Tudni kell, hogy itt a Vajdaságban, Nagybecskereken bontogatta elsőként szárnyait a cserkészet, miután BI-PI, 1907 ben, a Dorset partvidéki Brownsee szigetén megrendezte első kísérleti táborát, és miután megírta hires könyvét a Scouting for Boys -t. Ezért nekünk vajdasági magyar cserkészeknek hatványozottan is kötelességünk megemlékezni erről a napra, amely azóta Cserkész Világnap-ként tisztelt és ünnepelt.

A Topolyai 33.sz. Szent Gellért cserkészcsapat tagjai, élükön Dr. Kokrehel József csapatvezetővel minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy ennek az ünnepnek maradandó emléket emeljenek. Alig egy- két hét alatt olyan munkát végeztek, ami másoknak is példát mutathat. Nem hogy csak összehoztak a Vajdaság minden pontjáról egy több száz fős cserkész tömeget, hanem azoknak egésznapos programot is biztosítottak.

Délelőtt 10 órakor gyülekeztek a csapatok a plébánia előtti téren. Sorra érkeztek Nemesmilitics, Csantavér, Újvidék, Temerin irányából, Zentáról, Kikinda , Múzslya, Beodra irányából, és bocsássanak meg a többiek, akiket külön nem említek. Nyugodtan mondhatom, hogy egész Vajdaság itt volt.

Rögtön a belépéskor feltűnt, hogy milyen jól szervezett csapat vár bennünket. Jobbról a regisztráció, majd a névre szóló kitűzők, és az ebédjegyek felvétele, beljebb egy szerény reggeli várt bennünket.
11-órakor már sorakozó, majd ünnepi szentmise következett, amelyet szintén a topolyai cserkészek rögtönzött zenészei kísértek nem kis odaadással.

A mise után filmvetítés következett, amely előtt Bacskulin István a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség Ügyvezető elnöke szólt a cserkészekhez, kihangsúlyozva, hogy ez a rendezvény még csak a kezdete az idei évnek, és hogy még nagyon sok hasonló élmény vár ránk az év folyamán.

Az összejövetelt ebéddel folytattuk, amely finom levesből, és kakaspörköltből állt. A cserkészek nem győztek repetázni, a házigazdák nagy örömére. Az ebéd utáni 'pihegést' a 'hajdújárási' és 'kispiaci' cserkészek törték meg, akik a kitűnő élőzenére táncra perdültek, magukkal ragadva a többieket is. A szervezők alig tudtak bennünket este 6-órakor 'szétzavarni'.
Az igazság az, hogy senkinek sem volt kedve hazamenni. Szívesen folytattuk volna a szórakozást hajnalig.

Köszönet mindezért a topolyai 33. sz. Szent Gellért cscs. tagjainak és vezetőjüknek Dr. Kokrehel Józsefnek!

Oláh István cst. Az Északbácskai Cserkészkörzet ÜV. elnöke
Dobó-vitézek és 48-as huszárok a Petőfi szobornál
Az egri 'Bornemisszák' naplójából:


Március 15. a katonavárosban:

A Petőfi szobor Egerben az Egerpatak menti liget egyik tisztásán áll, külünösen szép hátteret adván a nemzeti ünnepnek. Mint több helyen az országban, a márciusi megemlékezések hangulatát nagyon emeli ilyenkor 1848-as huszárok tiszteletadása.

Eger ezenfelül 'katona város' és Dobó István óta becsben tartja katona-hagyományainak egész sorát. Képünkün a huszárok mellett őrt állnak Dobó István várvédő vitézei is...


Három cserkészgeneráció tiszteleg a Petőfi szobornál

Megjelent:   MESSZI TÁBORTÜZEK II.

A Dömötörné Kokron Margit Alapítvány kiadásában megjelent MESSZI TÁBORTÜZEK II című népdalgyűjtemény azzal a felvidéki énekkel kezdődik, amivel az első CD is kezdődött:

"Ezért a leányért mit nem cselekedtem,
Hernád fenekéről apró gyöngyöt szedtem."


Ez a gyönyörű szerelmi dal fémjelzi a MESSZI TÁBORTÜZEK sorozatot, amelynek immár második kötetét vehetjük kezünkbe.

Gazdag népművészetünk dalait ma már öt földrészen énekli a világon szétszórt magyarság. Nincsen ebben semmi csodálnivaló, hiszen magyarokat szinte a világ minden részén találhatunk. Az sem csoda, hogy a népdal válogatás első lemeze (a hozzátartozó kottákkal és szövegekkel) olyan nagy népszerüséget élvezett, hogy egyaránt elkapkodták a nyugati magyar egyesületek és cserkészcsapatok tagjai. Ami viszont valóban csodálnivaló, hogy ez az eredeti népdal, virágének, népballada gyűjtemény egy olyan asszony gyűjtéséből, hagyatékából származik, aki csak élete első hat évét élte meg a magyar hazában.

Kokron Margó gyermekkorának első éveit Hódmezővásárhelyen töltötte. A család a háború végén hagyta el az országot, így Margó Svájcban, Argentínában, Chilében és Brazíliában nevelkedett. Itt lépett be a Külföldi Magyar Cserkészszövetségbe, amely egy életre szóló élményt jelentett számára. Ennek keretében aztán egész munkásságát a külföldön felnövő magyar fiatalok nevelésének szentelte. Közel kétezer népdalt ismert és jegyzett fel azzal a céllal, hogy azokat az otthoni kultúrától elzárt fiatalokkal megismertesse. Korán bekövetkezett halála előtt csak a gyüjtemény egy részét tudta kiadásra elkészíteni. Az ő emlékére aztán ezt a feladatot a Connecticuti Magyar Kutúrális Egyesület és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség vállalta.
A Messzi Tábortüzek sorozat második albuma Bartók Béla előtt tiszteleg a nagy zeneszerző születésének 125-ik évfordulója alkalmával. A 63-ik ének Bartók dallamával fejezi be a gyüjteményt:
"Ó, én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem,
Idegen földön védelmem, ínségemben lágy kenyerem."

A népdalok Magyarország különböző tájairól, valamint a Felvidékről, Erdélyből, a Csángóföldről, Szlavóniából származnak. Megjelenik bennük a magyar föld minden tája, a Csitári hegyek, Mátra szele, Hernád folyója, a "Tisza vize (amely) elvitt vóna a jeges Dunába". Csongorád is, ahol "nevelik a szép leányt".
A kiváló minőségű CD lemez egy igényes könyvecskével egészül ki, amely az énekek szövegét és kottáját tartalmazza. A Beköszöntőben az Alapítvány elnöke, Dömötör Gábor írja: "Ezúttal népdalokon kivül bevettünk néhány népballadát, valamint néhány virágéneket: elmúlt századok ismeretlen lantosainak szerelmi dalait. Továbbra is gondosan ügyeltünk mind a dallamok, mind a szövegek hitelességére, annak tudatában, hogy nemzeti kincsünkkel sáfárkodunk."

A MESZI TÁBORTÜZEK sorozatot Dömötör Gábor, Végváry Vazul, Polgár Béláné Nagel Katalin és Kedves Józsefné Guzrán Ilona szerkesztik. A zenei felvételeket Pálinkás Péter művészeti vezető irányításával a Bekecs Együttes (Vavrinecz András, Csávás Attila, Nagy Zoltán és Nagy András) készítette. Az énekesek Gellér Orsolya, Lovász Ágota, Molnár Anna, Tintér Gabriella, Veres Anita, Balogh Márton, Molnár Zoltán, Naszvagyi Vilmos, Pálinkás Péter, és Schmidt Ferenc. A grafikai tervezés Eric Beacom és Krizsán Árpád munkája.

A gyüjtemény bevezető szövege ezúttal angolul is olvasható a könyvben, hogy a magyarul nem tudó fiatalok, barátok, érdeklődők megismerhessék a magyar népdal kincset. Így az számukra is kiválóan alkalmas ajándék. Megrendelhető a Cserkészboltban: PGYURI@msn.com vagy Dömötör Gábornál: GMDomotor@aol.com. Más országokban is vannak terjesztők, érdeklődők forduljanak Gáborhoz. A CD és könyv együttes ára US $ 20 + postaköltség, ami az USA-ban $ 2.

Papp László
New Canaan, CT, USAMagyar cserkész (és Guiness) világrekord: 24 órás népdaléneklés...

Több esetben voltunk már a múltban -és talán leszünk ezután is- a világ leg...ebb országa. Bár nem mindig dicső történésekben, de az alábbi cserkész kezdeményezés kétségtelen annak számít. Dokumentált Guiness rekord elérése érdekében tervezték meg a MCSSZ II. Kerületének csapatai, hogy 24 órán keresztül népdalokat fognak énekelni!!!

A sikeres kisérlet egyszerre több nem mindennapi tényt dokumentál:
- azt, hogy a magyar népnek óriási népdalkincse van, sokezer értékes népdalunk nem csak 24 órára futná...
- azt, hogy a magyar cserkészek mozgalmunk 'hőskora' óta tanulják és éneklik azokat nem csak tábortüzeiknél, de vidám cserkészéletük számtalan helyzetében. Nem pénzért! Hanem mindennapjaik kultúrális kisérőjeként.Egy millárd fát készülnek ültetni a cserkészek világszerte

A WOSM kötött egy megállapodást az UNEP-pel (ENSZ környezetvédelmi program), hogy a cserkészek részt vesznek az UNEP "Billion Tree" kampányában, ami egymilliárd fa elültetésére irányul világszerte.

Nagyon egyszerű csatlakozni, egyszerűen regisztrálni kell a honlapon a kötelezettségvállalást, és később a valóban elültetett fák számát.

WOSM-honlap: http://www.scout.org/en/information_events/news/2007/scouts_help_with_planting_1_billion_trees

UNEP Billion Tree Campaign: http://www.unep.org/billiontreecampaign

Jó munkát!

BabosDzsiÖregcserkész hírek

Öregcserkészek BI-PI -ről (1857 - 1941)

Az Északbácskai Cserkészkörzet az évi tervének megfelelően megemlékezett a Cserkészet Világnapjáról (lásd fent).
BI-PI-re gondolva a vezetőség illőnek tartotta. hogy a cserkészet megalapítójáról, Robert Baden-Powell születésének 150-ik, és egyben a cserkészet megalakulásának 100-ik évfordulójáról, az erre legkompetensebbek az "elsők, a nagy öregek "emlékezzenek, ezzel is irányt mutatva a fiataloknak,hogy mennyire fontos a kitartás egy eszme mellett. Ezért erre az összejövetelre kizárólag 22 év feletti cserkészeket hívtak.
Köszönve a szabadkai Karitász szeretetszolgálatnak megkapták annak nagytermét, amelyet 2007. február 24-én sikeresen meg is töltöttek a meghívottak. A program 10.20 -kor kezdődött, és pergett a forgatókönyv szerint.

A résztvevők Oláh István ÜV elnök vezényszavai után elénekelték a cserkészindulót.
Bevezetőt Ehmann Imre az ÉBCSK elnöke mondott, majd Bacskulin István a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ujonnan választott elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Tőle Kujundzsity Béla fő szervező vette át a szót, és megkérte a jelenlévőket, hogy fogadják el a kijelölt munkaelnökséget. Ez után ismertette a napirendi pontokat:

1. Sándor Lajos öregcserkész BI-Pi-ről
2. Mécs László : Vád - és védőbeszéd című versét Farkas Miklós szavalja
3. Oláh Istvánnal cserkészdalokat és népdalokat énekelnek az összegyűltek
4. Nagy Gyuri 'bá a nemzetközi öregcserkészdalt énekli
5. Ezek és egyebek alatt történtek a közös emlékek felidézése, és a hozzászólások.


Fentiek során Sándor'bá BI-Pi életéről és munkásságáról szólt. Méltatta a cserkész eszme fontosságát, az ifjúság nevelésében.
A közönség nagy odaadással hallgatta az előadást, még ennyi év után is látszott, hogy a cserkészet teljesen áthatja ezeket az embereket. Nem csoda, hogy a történelem viharaiban is kitartottak BI-PI elvei mellett.
Mécs László versét hallva, az ember fülében, még sokáig cseng a refrén "...e fiúkért valaki felelős"
Bródy János: "Ha én Rózsa volnék" című dala, egyben a cserkész, a cserkészet lényegét is kifejezi.
Ezt cserkészdalok Kossuth dalok, katonadalok követték, majd az összejövetelt Novoszel Lajos öcs. " főszakácsúr "bográcsos gulyásával zárták, mindannyiuk nagy megelégedésével.
A szervezők köszönik a megjelenteknek, hogy jelenlétükkel emelték az ünnep hangulatát, a fiataloknak a kiszolgálást és a rendrakást az összejövetel után!

Külön köszönik a Karitásznak a nagytermet, és Mancinéninek valamint társainak a segítséget!

Oláh István cst.

És végezetül, álljon itt néhány gondolat az utókornak is:

"Mi öregek, kik a magunk idejében igyekeztünk kivenni részünket a munkából a haza javára, most tireátok nézünk minden reménységünkkel, hogy ti fogjátok folytatni a munkánkat...

A boldogság a tiétek, ha jól vezetitek a csónakot. Tiszta szívemből óhajtom, hogy boldoguljatok, s kívánok egész életetekre:
JÓ MUNKÁT!"

Lord Rober Baden-PowellAlábbiakban közöljük a KMCSSZ HUNYADI Munkaközösségének februári jelentését évtizedek óta folytatott rendkívül fontos nemzeti érdekeinket szolgáló angolnyelvű felvilágosító munkájáról. Dokumentálja, hogy minden korban és számtalan helyzetben lehet valóban jó cserkészmunkát végezni.

HUNYADI ÖCS. MK.
42 JUANITA DR., HAMILTON, ON, L9C 2G3, CANADA
TEL: (905) 389-5007, FAX: (905) 389-0248
E-MAIL: corvinus@mountaincable.net
Home page: www,hungarianhistory.com

J E L E N T É S

2007, február 5

Az alanti könyvek és a CD lemez postázását sikeresen befejeztük a az állandó USA címeinkre.
Összesen 1286 csomagban 3858 kötetet és 1286 CD lemezt küldtünk ki az egyetemi, államvezetési, történelmi és politikai kutatóintézetek, washingtoni külföldi követségek és média könyvtárak címére.
A világ többi részébe és az egyéni címjegyzékünkre - a rendkivül magas postai díjszabás miatt - csak a maradék anyagi lehetöségeink szerint fogunk postázni.
HEVIZI, Jozsa: AUTONOMIES IN HUNGARY AND EUROPE
It is an eyeopening reference book on handling the minorities country by country.
LIPCSEY, Ildiko: ROMANIA AND TRANSYLVANIA IN THE 20th CENTURY
Romanian oppression of the Hungarian minority in Transylvania.
POZSONY, Ferenc: THE HUNGARIAN CSANGO OF MOLDOVA. A little known Hungarian island in the Romanian sea on the eastern slopes of the Karpatians.
HUNGARY - ELEVEN HUNDRED YEARS OF SUCCESS
A CD with about 120 full lenght english language books, essays and articles on Hungarian, Romanian, Serbian and Slovakian history.

Ez az akció is sikeres volt, az előzőekhez hasonlóan. Bizonyiték az a tömeg levél és könyvigénylés, amelyek naponta érkeznek.

Az Országos Széchenyi Könyvtárnak is ajándékozunk 50-50 kötetet, otthoni elosztásra. Ezek a példányok a révkomáromi Selye János Egyetemnek adományozott 5000 Szendrey hagyaték könyvvel együtt indulnak hazafelé a napokban.

Ezt az alkalmat is felhasználom, hogy köszönetet mondjak annak a maroknyi - föként kisnyugdíjas - nyugati magyarnak, akik már hosszú évek óta lehetövé teszik ennek a rendkivül fontos felvilágositó munkának a folytatását.
Ugyancsak hálásak vagyunk az otthoni szerzőinknek és segítőinknek, akik önzetlenül bocsájtják rendelkezésünkre munkáikat.

Jó Munkát!

Magyaródy Szabolcs

Látogassa meg az angolnyelvü történelmi honlapunkat:
www.hungarianhistory.com

Megjelent a magyar honlapunk, amelyet fokozatosan bövitünk:
www.corvinuslibrary.com


Tartalom  (45)
Címlap   (45)
Bejárat