Capita Selecta (19)
Capita Selecta (19)
Capita Selecta
Válogatott magyar imák, versek, írások és előadások szöveggyűjteménye


Szent Erzsébet története költőinktől idézve:

Ferenczes István:
Szent Erzsébet a Gyímesekben


Magyar királylány lángol
                           omlik a szűz hóba
kötényében a kenyér
                           mint pannoni rózsa
tékozló fényét ontja
                           jég-Thüringiára
Árpád honából szakadt
                           anyátalan árva
otthonából száműzött
                           glóriában ázó
sorsára hagyva ő lett
                           a legelső csángó
a fájdalmak adventje
                           a tündöklő bánat
Jézus árnyéka járja
                           a wartburgi várat
ostorzúgásban viszi
                           angyalok karáig
a pártosan szaggatott
                           magyari hazáig
hol a gőg orgiázik
                           bordalba fulladók
gyalázzák a szüzeket
                           és meráni rablók
amott a pogány halál
                           emitt vér a sár
"Kívül fehér piros zöld
                           a világ s dalra vár"
de bévül semmire vár
                           Germánia szentje
hiába dalol tavaszt
                           Walther Vogelweide
magyar hercegnőre hull
                           a daróc himnusza
mocskot kiáltoz reá
                           megváltott koldusa
önmagát kisemmizi
                           pazarlón szétosztja
istálló hazában él
                           Isten menyasszonya
christiana mystica
                           eldobott korona
égi körökig repül
                           szívből az orgona
leprások árvája ő
                           földre tört liliom
bánatból sóhajokból
                           felépült égi dóm
havazások zsoltára
                           madonnás fájdalom
látnak a vakok szólnak
                           a némák irgalom
a mindenséggé leszel
                           a semmi fölszakad
fehér reszketés rázza
                           a májuságakat
kápolnavirág vagy te
                           homályom bársonya
gyolcs mezőkön harmat
                           gyöngy kláris áfonya
alamizsna rónaság
                           kék tengerek árnya
csillagokból lehullott
                           magyar király lánya
ködök szállanak alá
                           teérted Gyímesen
elsápad ha ránk tekint
                           nyírfaágas hitvesem
ősz lesz ő is
                            IstenemKozma László:

Szent Erzsébet legendája


Virágok közt akkor egy völgybe értél
Mely nem beszűkült: éppen hogy kitárult.
Ezer kehelybe kéklő, csöndes ég fért
S arany porzókon fényes napsugár gyúlt.
Harmat hullott hófehér falakra
S csengett, csengett egy kis templom harangja.

És elsimult, mint fűszálak a réten
Sok haragom, gyötrő szenvedélyem.
Vágyaimból nem maradt, csak ennyi:
Virágillat vagy harangszó lenni.
Sajgó szívvel a templomot kérdem:
Mi a neved? S ő megcsillan szerényen.

Felszenteltek Erzsébet nevére
Mert itt történt, hogy kenyeret osztott
S piros rózsa hajlott, mint a vére
Mert a kenyér a szívéből foszlott
Mikor felelt a feddő kérdésre
Mit rejtene, mit takar köténye.

Mert szétosztani számára tilos volt,
Vagyonát az utolsót is adni.
De felderült a téli táj, a hófolt
És rózsákkal kezdett sugarazni
Virággal, mely csak lélekből nyílhat
S mindent betölt a friss kenyérillat.

Mert ez történt - sohasem gondolnád!
Kenyér-illatot ontottak a rózsák
És a bimbó, pirosló temérdek
Meghasadó haja a kenyérnek. -
Illatként szállt a harangszó a tájra
Zengett a völgy, Erzsébet csodája.

S akkor halkan fohászkodni kezdtem: -
Kenyérillat, töltsed be a lelkem!
Mint Erzsébet, úgy adhassak én is
Mi átfut az emberek szívén is
Felderíti elesettek sorsát,
Akár kenyér-illattal a rózsák.


Tartalomjegyzék  (46)
Címoldal  (46)
Archívum
Bejárat