Cserkészélet  (48)

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szivükés a hazáé az életük!"

Kiss Ernő (aradi vértanu)













Megjelent a "Messzi Tábortüzek" népdal-CD harmadik lemeze

A Dömötörné Kokron Margit Alapítvány és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség kiadásában megjelent MESSZI TÁBORTÜZEK III. címu népdalgyűjtemény, megrendelhető a KMCSSZ Cserkészboltjában: PGYURI@msn.com vagy Dömötör Gábornál: GMDomotor@aol.com.
Más országokban is vannak terjesztők, ezek elérhetőségét a fenti címeken lehet megkapni. A CD és könyv együttes ára US $ 20.- + postaköltség (ami az USA-ban $ 2.-).
Részletes ismertető jelent meg a sorozatról a Nyugati Hírlevél 76. és a 95. számában (http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel/index.php)



Az egri Bornemissza csapat 2007-es naplójából:








Sokéves hagyománya van már az egri 212-es Bornemissza Gergely cserkészcsapat karácsonyi gyertyagyújtásának az egri Bazilikában, a Szentföldről cserkészek által hozott 'Betlehemi Lánggal' .





A keresztény egyházak képviselői 2007 június elején az egri Petőfi téren felállított, az erdélyi Zetelakával kialakított testvérvárosi kapcsolatot jelképező, székely faragású kopjafát. A cserkészek díszőrsége mellett szépek voltak a népviseletbe öltözött fiatal székely lányok, akik vidámságukon kívül, szép, énekekből, szavalatokból álló műsort is hoztak magukkal.







A Bornemisszák visszatérő programjai közé tartoznak a rendszeres, a közeli Bükk-hegység szinte érintetlen dombjaira történő kirándulás (pl. az "Őserdőbe"), ugyanúgy mint a részvétel a természetbeli hulladékgyűjtés és parlagfűirtás mint gazdátlan társadalmi feladatok elvégzésére.

A bankkártya nagyságú képek hátoldalán most is parányi cserkésznaptár található. Ügyes gondolat Dr. Báthory László csapatparancsnokuktól a csapat és a cserkészet ilyenformájú népszerűsítése. De magáért beszél az ott olvasható gondolat is:
Láb, mely hangtalanul lépked,
Szem, mely mindig, mindent lát,
Fül, mely hallja szél, ha rezdül,
Szív, mely megérzi más baját,
Üdv néked cserkésztestvér!
Erről ismerek rád!




A KMCSSZ 2007 novemberi konferenciáján bemutatásra került alábbi honlap-címgyűjtemény "PowerPoint" szerkesztésű címsorozata. Az összeállítás rövidesen a KMCSSZ honlapján (http://www.kmcssz.org) is elérhető lesz. A sok magyar és nemzetközi webcím mögött rengeteg, cserkész-műveltség szempontjából fontos ismeret húzzódik meg.
Reméljük, hogy a kiadvány élő marad és további címekkel bővül, amint azok rendelkezésre állnak a határokon innen és túl.




Tartalomjegyzék   (48. sz.)
Címoldal  (48. sz.)
Archívum
Bejárat