Cserkészélet  (49)

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szivük és a hazáé az életük!"

Kiss Ernő (aradi vértanu)

Cserkész Világnap Szabadka 2008

2008. február 23-án Szabadka adott otthont a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség közös ünnepének. Az Északbácskai Cserkészkörzet szervezésében zajlott a cserkészvilágnap megünneplése, amelyre mintegy 300 fős vendégsereg érkezett. 'Fel is adta a leckét' a szervezőknek, hiszen majd száz fővel többen érkeztek, mint a remélt maximum. 253 fő bejegyzett cserkész jelent meg, plusz még kb. 40-50 vendég, amikor a tanácsterem kb. 120 - 130 férőhelyes. Szintén nagy problémát okozott az étkeztetés átszervezése is, hiszen egy váltás helyett 4 turnusban lehetett bejutni a szabadkai Közgazdasági Egyetem éttermébe.
A programnak viszont időben folytatódnia kellett, és amint azt már mindenki tudja a mi rendezvényeink perc pontossággal beütemezettek, és nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyenek 'csúszások'.
Persze ez a nagy szám egyúttal elismerés is számunkra, és itt ragadjuk meg, hogy mindenkinek megköszönjük, hogy eljövetelével ilyen széppé, felemelővé tette BI-Pi születésének és a magyar cserkészet indulásának ünnepét. Mint mindig, a cserkészek most is, zászlófelvonással kezdtek, elénekelve a Cserkészindulót, majd FT. Dobai István az Északbácskai Cserkészkörzet elnöke felszentelte és magáldotta az új Cserkészotthont, amely ez alkalommal fogadta először a cserkészeket, így ez az áldás, és maga a Cserkész Világnap is, egyben az Otthon felavatását is jelentette.


Szabadkai lányok beszámolója az angliai Jamboreeról
A program nagyon sokrétű volt. Míg a "nagy" és öreg- cserkészek az ünnepi felszólalásokat, előadásokat, beszámolókat hallgatták, addig a kiscserkészeket teakonyha, játszóház várta.

Nagyon érdekesnek bizonyult annak a négy északbácskai cserkésznek a beszámolója, akiknek sikerült kijutnia a 2007-es londoni Jamboreera, ahol összesen negyvenezer cserkész volt jelen az egész Világról. Vagyis az össz 28 millió cserkésznek ez a 4-fős csoport ez a parányi részecske, megmutatta Vajdaságot a Világnak. Ezért ez nem semmi. És tudtunkkal igen jól szerepeltek. Tudásukkal igazolták a helyünket e nagy "családban".

Szintén felkeltette az érdeklődést az az előadás, amelyet Bunford Tivadar vállalkozó és öregcserkész tartott "A cserkésztörvények az üzleti életben" címmel. Bunford Tivadar ezek szemelőtt-tartásával is egy igencsak sikeres üzletembernek számít, és külön hangsúlyt fektet a rászoruló ifjúság útbaigazítására. Annyira fontos kérdéseket feszegetve ezzel az előadással, mint a becsület, a környezetvédelem,, vagy az embertárs iránti kötelezettség, az Istenhit. És mindez a mai globalizált világban, amelyben mint tudjuk, csak a pénz játsza a legfőbb szerepet.
Nos annyira érdekesnek bizonyult a téma, hogy elhatároztuk, egy bemutató sorozatot szervezünk a cserkészkörzet munkájáról, és ennek szerves részét fogja alkotni ez az előadás, hiszen a válaszút előtt álló végzős diákoknak, leendő vállalkozásuknak útmutatóként is szolgálhat.


A 2008-as Szabadka-i cserkész Világnap résztvevői

Az előadásokat Ökumenikus Istentisztelet követte, amelyet Gyulay Endre Szeged- Csanád megye püspöke és a Magyar Cserkészszövetség volt elnöke celebrálta református lelkészek közreműködésével. Az Istentisztelet végén öregcserkész fogadalomtétel következett, majd az udvaron gulyáságyús állófogadás. A cserkészies vacsora (főtt kolbász mustárral és teával) után kis pihenőt engedtek meg maguknak, főleg az idősebbek, a klubban barátkozó beszélgetés, élménybeszámolók zajlottak, majd a hangosítás és a zenészek hangolása után késő estig népi–tánc oktatással egybekötött táncház következett mindannyiunk nagy örömére.

Az összegezés és kiértékelés után a szervezők egy sikeres rendezvényt nyugtázhattak, amelyről a sajtó is beszámolt, (Magyar Szó, 2008. február 28.), (Hét Nap, 2008. március 5.) de filmes összeállítást is lehet nézni az érdeklődőknek a: palicsi 18.sz. Gróf Teleki Pál cscs. honlapján www.18teleki.tk vagy a www.youtube.com címeken.

Oláh István cst.Három generáció cserkészei tisztelegnek március 15-én Egerben

Hagyomány Dobó István városában, hogy a nemzeti ünnepkor, március 15-én az egri cserkészek tisztelegnek Petőfi szobránál. Míg a legidősebb cserkészt közülük a két háború között avatták, a rendszerváltozás után már két korosztály lépett be a magyar cserkészmozgalomba. Náluk is mint sok helyen máshol, kiesett 45 esztendő a cserkésznevelésből, így csak lassan tudják fiatal (VK-táborokat végzett) vezetőknek átadni a gyakorlati munkát. De ami késik, nem múlik.
A közvélemény figyel rájuk, olyan mai fiatalokra, akik Istennek, a hazának és embertársaiknak szolgálatát önkéntes jótettekkel és jószolgálatokkal vállalják. Gróf Teleki Pál mondásával "emberebb emberek és magyarabb magyarok" akarnak leni.Új köntösben a "Magyar Cserkész"

A KMCSSZ sok évtizedes nyomatatott formája mellé most megjelent a lap "PDF" digitális formátuma is.

Szerkesztése - a tartalom megírásán kívül - természetesen más ügyességeket is kíván, de biztos, hogy 'postázása' és annak költségei a nagyvilában szétszórt cserkészcsapatokhoz sokkal gyorsabb és főleg sokkal kevesebbe is kerül mint a hagyományos módon. Ne felejtsük el a KMCSZ csapatai öt világrészen szétszórva, Kanadától Ausztráliáig és Ausztriától Argentínáig éneklik a cserkészindulót.

Egy másik jó tulajdonsága a digitális kiadványoknak, hogy mindenki, aki fényképeket készít vagy pl. tábori beszámolót ír, szinte percek alatt a szerkesztőségbe tudja juttatni képeit és írását.
A kiadvány részletei:
Magyar Cserkész
Külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
Szerkesztőbizottság:
Szerkesztő: Szórád Gábor cscst. (Newfoundland, NJ)
Munkatársak: Benkő Zoltán cscst, Dala Irén cscst. Glaser János
cscst, Lendvai-Lintner Imre cscst., Zólyomi Kati cst.
A Cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket,
ötleteket kérjük az alábbi címre küldeni:
Gabona@aol.comNépdalgyőztes

Aki a közismert YouTube video-megosztó szolgáltató honlapján található keresőbe beirja, hogy "Sárréti Márton", egy kedves furulyázó és éneklő magyar kisfiú felvételét láthatja és hallhatja.

A kőbányai kis cserkészjelölt mindössze hat éves és már két népdalversenyt nyert: az Országos Cserkész Népdaléneklési Versenyt és a Bukovinai Csángó Népdaléneklési Versenyt.

A kis videofelvétel több okból értékes, de legfőképpen azért, mert dokumentálja, hogy a cserkészeknek a magyar népdal "zenei anyanyelvüket" jelenti, amint azt Kodály megfogalmazta.
Tartalomjegyzék   (49. sz.)
Címoldal   (49. sz.)
Archívum;
Bejárat