50. kiadványunk elé...
Köszönettel tartozunk a Teremtőnek, hogy kiadványsorozatunk, melyet a Millecentenarium évében, 1996-ban kezdtünk közzétenni a Világhálón, mára megélhette 50. kiadását.

Tizenkét és fél évvel ezelőtt nem tudtuk, hogy mibe kezdünk, csak azt tudtuk, hogy új lehetőség nyílt magyarnyelvű kultúrális (történelmi, irodalmi, néprajzi), társadalmi (egyházi, ifjúsági, környezeti), műszaki (informatikai, stb.) dokumentálására, ismeretek közlésekre, bemutatására, gondolatok ébresztésére.

A millecentenárium éve után kiadványunk két évig "Új Magyar Évezred Küszöbén" név alatt jelent meg, az ezredfordulót követően pedig "Új Magyar Évezred" mai nevén, kerül a Világhálóra évente négyszer.

Szellemiségében kiadványunk nem változott. Írásaink keresztény, magyar inspirációból fakadnak, akkor is ha hétköznapjainkban figyelmünket rendszeresen politikai és gazdasági erők akarják megszerezni. Ellenkezőleg. Keresztény elsőbbségeink közé bevettük a mindenkori 'spiritualitás' és 'szolidaritás' mellé a visszafogottságot, mint egyre több figyelmet igénylő keresztény értéket is. Utóbbit, hogy tudatosabban ellenálhassunk a globális világ fogyasztásközpontú nyomásának, mely Teremtőt, Teremtést és emberi közösséget nem ismervén csak a mának és az egyéni anyagi haszonszerzésnek él és ebbe a rabszolgasorsba akar terelni minden embert, éljen bárhol a nagyvilágban.


Családi szerkesztésben megjelenő kiadányunkat tartalmilag rendszeresen gazdagítják határokon innen és túli barátaink. Valamennyiüknek köszönettel adózunk.


Nickl Károly
2008. augusztus 20
Szent István napjánTartalomjegyzék   (50)
Címoldal  (50)
Archívum