Fogjuk meg egymás kezét (8)

A Gondviselés Háza
Családközösségek, idősek otthona Pátyon


Madártávlatból:

A Magyar Máltai Szeretetszogálat Pátyon, Budapest vonzáskörzetében, másfél hektár területen építette fel két feladatot betöltő, de szoros egységet alkotó szociális létesítményét, a "Gondviselés Házát," amely állami gondoskodásban élő gyermekek nevelésének és idős személyek gondozását tűzte ki célul.

Az intézmény területén található családi házakban öt család él, egymással családközösséget alkotva, és itt helyezkedik el a négyezer négyzetméteres idősek otthona is, ötven idős ember számára biztosítva mindazt, ami szeretetteljes testi lelki és egészségügyi gondozáshoz szükséges.

Az épületegyüttes alapkövét Kozma Imre atya fektette le 1992-ben, két év alatt beköltözhetővé vált a telep.

A megépítésben és a finanszírozásban számtalan jótevő segített, nem utolsó sorban a hollandiai "Szent István Alapítvány," akik az egyik sokgyerekes otthon épületét vállalták magukra.


Családközösségek

A családok egymással keresztény közösséget alkotva nevelik saját gyermekeikkel együtt a szüleiktől elhagyott, állami gondzásba került gyermekeket megadják mindazt, amit vérszerinti gyermekeik is megkapnak gondoskodásban, nevelésben és képzésben.

A befogadottak 18 éves koruk után is a közösségben maradnak mindaddig, amíg saját életvitelre nem lesznek képesek.

A családok közösen vállalják a gyermekek tanulmányi és szakmai felkészítését. Öt családban ötven gyermek nevelkedik.

Kapcsolatot teremtenek az Idősek Otthonának lakóival és lelki, kultúrális és szociális segítséget nyújtnak.


Az Idősek Otthona

Azt szokták mondani, egy nép lelki kultúrája abban mutatkozik meg, ahogyan az idős embertársaikkal bánik...

A Páty-i Idősek Otthonába költöző magukra maradt idős házaspárok és egyedülálló személyek itt szeretetteljes testi-lelki gondozásban részesülnek.
Elhelyezésükhöz harminc egy és kétszemélyes lakrész áll rendelkezésre.
Lehetőség nyílik, hogy bekapcsolódjanak a családok közösségébe, "nagyszülői" feladatokat láthatnak el, nagyszülő-unoka kapcsolatot építhetnek ki, ezáltal mindkét életszakasz emberségében gazdagabbá válik.

A családok és az idősek életét lelki vezető segíti. Az intézmény főépületében kápolna található.

Az itt élő családok, idősek és munkatársak közösségének feladata, megjeleníteni mindenki számára a máltai gondolatot:

"A HIT VÉDELME ÉS A SZEGÉNYEK SZOLGÁLATA"

A Gondviselés Házának valamennyi lakója egy nagy 'családi' fényképen.


A Szent István Alapítvány

A Páty-i projektet a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján, a hollandiai székhelyű "Szent István Alapítvány" is támogatja. Utóbbi alapítvány ma az egyik legfontosabb Magyarország felé dolgozó hollandiai segélyszervezet. Több projektben vesznek részt, többek között a Máltai Szeretetszolgálattal közös projektekben is. 1999. április 19.én kötött formális szerződésükben ezt olvassuk:
A Zevenaar-i (Hollandia) székhelyű Szent István Alapítvány a Páty-i (Magyarország) székhelyű Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, kiemelten közhasznú társasággal az alábbiakban olvasható célok elérése éredekében szerződést kötött. Az 1992-ben alapított Szent István Alapítvány feladatának tűzte ki, hogy pénzügyi, tárgyi és önkéntes munkával kifejtett segítséget nyújtson a kultúrális értelemben vett magyarság földrajzi területein azoknak a gyermekeknek, akik állami nevelőotthonokban vagy nevelőszülői családokba fogadva nevelkednek. A segítségnyújtás az életvitel könnyítésén illetve biztosításán túlmenően a nevelésképzés minden területére kiterjed.
A megállapodás végrehajtásában a szerződő feleket a következő személyek képviselik:
T.J. Udvarhely, a Szent István Alapítvány elnöke (Zonegge 910, 6903 EV Zevenaar, Hollandia).
J.S. Küssel, a Szent István Alapítvány alelnöke
Dr. Rubovszky László, a MMSz Gondviselés Háza KHT ügyvezetője
Horváth László, a MMSz Gondviselés Háza ügyvezetője.
Adományokat a gyermekbefogadó családok és az idősek otthonának javára a következő címekre lehet küldeni:
Hollandiában: Stichting St. Stephan: Postbank No. 336400
Magyarországon: Magyar Máltai Szeretetszolgálat (központ: Szarvas Gábor út 58-60. H-1125 Budapest) bankszámla: 10200940-21582183-00000000;


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra