Anyanyelvüket tanulták...

MOLDVAI MAGYAR IFJÚSÁGI TÁBOR (MMIT-99)
GYIMESFELSŐLOK, 1999. AUGUSZTUS 1-10.


Moldvában, a mai Románia Kárpátokon túl eső részén élnek -mint ismeretes- a magyar származású csángó- magyarok, nagy szegénységben, néprajzi és vallási elszigeteltségben, de hál' Istennek, többgyermekes családokban. Sorsukról az ÚMÉK sorozatban már többször adtunk hírt.
Lelkes, a Csángóföldről származó Erdélyben és Magyarországon tanuló diákok és erdélyi segítőtársaik most már ötödször rendeznek nyári tábort katolikus csángómagyar fiataloknak nyelvük és identitástudatuk fejlesztésére. Alábbi képes beszámolónk az immár hagyományos székelyföldi Gyimesfelsőlok-i Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium "Sziklára Épült Házában" 1999 nyarán rendezett csángó ifjúsági táborról szól.


MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KLÉZSEI HELYISZERVEZETE ASOCIAŢIA MAGHIARILOR-CEANGĂI DIN MOLDOVA FILIALA CLEJA RO 5529-CLEJA/KLÉZSE, TEL: 40.34/253-269 Moldvai Magyar Ifjúsági Tábor '99

Beszámoló: Most, amikor a harmadik évezred küszöbén állunk jogosan teszem fel a kérdést, hogy vajon mire kell figyelmünket fordítani? Vajon mi legyen az, ami célkitűzésként minden csángó fiatalnak és méginkább azoknak, akik egy egyetemet vagy főiskolát végeztek ébren legyen a gondolotaikban? Az én elképzelésem: népünk fejlődése minden szinten. Én ezt tartom fontosnak a moldvai csángó-magyar nép jövőjét illetően. A változás, amit várunk, az fejlődésünkben nyilvánuljon meg. A tudatlan embert könnyen lehet félrevezetni. Nagyok a családok, sok a gyerek. A szülők keresete alacsony. Milyen jövőjűk lehet ezeknek a gyerekeknek, ha senki nem foglalkozik velük? Sokan mindennel foglalkoznak kivéve a jövő kérdését. Ezt a véletlenre bízzák. Anyagilag nincs lehetőségük arra, hogy évente kiránduljanak valahová.

A táborunkban a résztvevők diákok és munkanélküliek voltak. Mindezek anyagi lehetősége elég szerény. A tábor programja, a kirándulások, együtt lenni tiz napig számukra előrelépést jelentett. Néhány helységet emlitek, ahonnan a résztvevők érkeztek: Forrófalva, Nagypatak, Klézse, Somoska, Külsőrekecsin, Diószén, Frumósza, Bakó. A besegitők és a program vezetők a kolozsvári egyetemek hallgatói. A támogatóinknak köszönhetően 50 személy (40 csángó fiatal, 10 szervező, program vezető) résztvehetett a táborunk programján és a Gyimesközéplokon szervezett Nemzetközi Tánctábor programján. Nálunk a taníttatás is körülményes. Csángóföldön gyengék az iskolák. A minőséggel az illetékes minisztérium nem foglalkozik. Az iskola mellett még sokat kellene tanulnia egy fiatalnak ahhoz, hogy egy elfogadható szintet érjen el. A táborok alkalmával mi próbálunk ezen segíteni.

Nagyra értékelhető az, hogy a magyarországi, erdélyi, vagy a világszerte élő magyar testvéreink is gondolnak ezeknek a gyerekek a sorsára, de én úgy gondolom, hogy első sorban mi kell, hogy megpróbáljunk felemelkedni és a megfelelő időben fogadni a mások segítségét. Ebben az évben a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Klézsei Helyiszervezete, amelynek vezetője Duma András, vette kézbe a szervezést. Sok közbenjárás, de szerintünk megérte. Megfigyeléseimre alapozva azt mondhatom, hogy jó hatással vannak a nyári táborok a résztvevő gyerekekre. Fejlődik a kommunikációs készségük, nagyon könnyen megtanulnak mindent, ami számukra érdekes. Ezért nyári szabad időm egy részét én ennek az ügynek szenteltem.

Ezen a nyáron az ötödik alkalommal sikerült tábort szervezni a moldvai csángó-magyar fiatalok számára. Ez a második alkalom, amikor Gyimesfelsőlokon az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumban szervezzük meg a tábort.
Célunk kettős volt:

  • segítettük a felkészülésben azokat a fiatolokat, akik idén ősszel valamilyen felsőfokú magyar közoktatási intézménybe szándékoztak felvételizni,
  • míg a másik általunk hasonlóan fontosnak ítélt célja e tábornak a fiatalok számára olyan nyári hangulatot teremteni, ahol lehetőleg „magyarul" érezzék jól magukat, közben pedig tanuljanak, szórakozzanak, barátkozzanak, sportoljanak, kiránduljanak.

A tábor szervezésének időszakát úgy választottuk, hogy az egybeessen a Gyimesközéplokon szervezésre kerülő Nemzetközi Tánctáborral, így a fiataloknak lehetőségük nyílt arra, hogy részt vehessenek ennek programján. Azt terveztük, hogy 40 fiatal részére táborozási lehetőséget biztosítsunk tíz napra, és mellettük tíz személy foglalkozzon a szervezéssel, a tanítással, a programok levezetésével. Minden a terveink szerint történt. Panaszkodásra nincs ok. Csak megköszönni tudom a támogatóknak, hogy segítették az adományukkal ennek a tábornak a megvalósítását. Nagy segítséget nyújtottak azoknak, akik első alkalommal jöttek el a táborba, mert megkezdhették a magyar nyelv tanulását. Ha ez a tábor nincs, ezeknek a fiatolaknak más lehetőségük nem lett volna. Közülük ketten városban élnek, és számukra ez volt az első alkalom, amikor megkezdhették a magyar nyelv tanulását. Remélem, hogy jó kezdet volt számukra. Én az első nap elmondtam a résztvevőknek, hogy mi a tábor célja, hogy mire vállalkoztak. Érdekes módon senki nem mondta azt, hogy ő elmegy, mert nem érdekli a tanulás. Nekem is jól esett ezt látni, mert így nem éreztem hiábavalónak fáradozásomat.

Köszönöm erdélyi magyar fiatal barátainknak, akik a tanítással foglalkoztak. Az ő tevékenységük is nagyra értékelendő. Különösen köszönöm Borbáth Erzsébet tanárnőnek, hogy szabadidejéből fordított számunkra és eljött a táborba tanítani.
A résztvevők közül két külsőrekecsini kislány azért jött a táborba, hogy megnézze, milyen iskola az, amiről hallottak: a gyimesfelsőloki. Megtetszett nekik, és úgy döntöttek, hogy ősztől ott folytatják a tanulást. Egyikük a IX. osztályt kezdi, míg a másik a XII.-ket. Román iskolába jártak, de nagyon szerettek volna magyar iskolába járni. Most Gyimesfelsőlokon tanulnak. Szintén a tábor résztvevői közül hárman Magyarországon tanulnak tovább, és az egyik diószéni lánynak sikerült a felvételije a kolozsvári egyetemre. A többiek új ismeretekkel gazdagították általános műveltségüket, erősödött bennük a magyar öntudat, a magyar nyelvű írásban, olvasásban tovább fejlődtek. Akik otthoni népdalokat ismertek, azoknak megadódott a lehetőség, hogy bemutassák mit tudnak. Így próbáltuk ápolni hagyamányainkat.

A vacsorákat kint a tábortűz mellett fogyasztottuk el amikor az időjárás engedte. Így a programot tovább folytattuk a tűz mellett, érdekesebbé tettük az egész estét.

Mindezeket támogatóinknak köszönhetően sikerült megvalósítani, melyek a következők:
SZENT LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY (Dr. Killner György elnők, D-Gauting)
KMÉM-PAX ROMANA München (Németországban élő magyarok) FRANKFURTI MAGYAR MISSZIÓ

Köszönöm a tábor résztvevői nevében is minden támogatónknak, hogy hozzájárult annak megvalósításához. Nagyra becsüljük az Önök cselekedetét. Kívánjuk Isten áldását minden adakozóra.
A Szent László Alapítvány részéről ez a második alkalom, mikor támogatnak, és jelezték, hogy a jövőre is számíthatunk erre. A KMÉM-PAX ROMANA, a Magyar Pax Romana Forum tagjai minden évben támogatták táborunkat. Remélem, jövőre is számíthatunk segítségükre.

Az eddigi eredményekre alapozva szeretném megszervezni a tábort a jövő nyáron is. 14 naposra tervezzük és minimum 40 csángó fiatal és 10 szervező, programvezető, tanító fog résztvenni.
Számítok arra, hogy támogatóink a jövő évben is segíteni fognak, hogy minél többen részt vehessenek a táborban. A Szent László Alapitvány részéről már megvan az ígéret. Azok, akik támogatni szeretnének, megtehetik az alapítványon keresztül. Mellékelem a Szent László Alapítvány tájékoztatóját, melyen megtalálható a bankszámlaszám, ahová be lehet fizetni. Még egyszer köszönöm mindannyiuk támogatását:

Kotis Mihály, moldvai csángó-magyar orvostanhallgató -szervező-

Nagyvárad - 1999. szeptember


De a résztvevők sem felejtették el megköszönni... (szerk.)

Tisztelt támogatók!

Első alkalommal vettem részt a Moldvai Magyar Ifjúsági Táborban. Megtisztelt a szervezők meghívása, örömmel jöttem segíteni, tapasztalataimat átadni.
1990.óta foglalkozom a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában 12-14 éves moldvai csángó gyermekek magyar nyelvi alapképzésével, felkészitésével a továbbtanulásra. A táborban, a foglalkozásban szerzett tapasztalataim méginkább megerősitettek abban, hogy a magyar nyelv moldvai csángó változata (dialektusa), a csángó nyelv, amelyet a táborban résztvevő moldvai csángó fiatalok beszéltek, biztos alapul szolgál a magyar sztenderd tanitásához. Csoportom tagjai (0 csoport) érdeklődéssel vettek részt a szerepjátékokban, az írás-olvasás, a versek, a csángó mondókák stb. tanulásában.

Örültek, ha a versidézetek kapcsán Petőfiről vagy József Attiláról is beszéltem nekik.
Egy 1963-ban Lészpeden lejegyzett csángó népmese (Hogyan árulta el magát a rest asszony) elolvasása után örömmel fedezték fel, hogy a mese nyelvezete nem sokban különbözik a magyar köznyelvtől, hogy nem kell szégyelnünk anyanyelvjárásunkat, csángó mivoltunkat. Identitástudatuk erősitésihez, szókincsük gazdagitásához, komunikációs készségük fejlesztéséhez járultak hozzá a közös éneklések, játékok, beszélgetések, kirándulások is. Köszönöm Önöknek, hogy támogatásukkal ebben segítették őket, és remélem, hogy a jövőben is lesz erejük és támogatójuk a szervezőknek e nagyszerü, tartalmas és nagyon hasznos tábor megszervezéséhez.

Köszönettel és tisztelettel: Borbáth Erzsébet magyartanár - Csikszereda


Tisztelt támogatók!

Köszönöm, hogy ebben az évben is támogatták a Moldvai Magyar Ifjusági Tábort, ahól én nagyon sokat tanultom és jól éreztem magam. Szeretném, hogy a jövő évben is meglegyen szervezve ez a tábor, mert szükségünk van ilyen táborakra ahól gyakaralni tudjuk a magyar nyelvet. Isten fizesse meg. Tisztelettel Farkas János (Forrófalvi fiatal) 1999.aug.05, Gyimesfelsőlok


Tisztelt támogatók

Köszönöm, hogy segitettek. Maguk segitségével nekem lehetőségem volt tanulni irni és olvasni magyarul. Jól esne ha a jövőben is tudnák támogatni a tábor szervezésit, hogy tovább tudjam fejleszteni a magyar nyelv irás, olvasás tudásamat. Isten fizesse meg Tisztelettel Istók Robert (Klézsei fiatal) 1999. aug. 05, Gyimesfelsőlok

Magyarságismereti tábor csángó fiataloknak (Pax Romana hírek)
A Moldvai Csángó Katolikusokról
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra