Cserkészélet


"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei virrasszatok
a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük!"
 
Kiss Ernő (aradi vértanu)

A CSERKSZÉLET az ÚMÉK negyedéves Internet-kiadványnak állandó rovata:          V. évf.  2. sz.  2000 június

 Jó Munkát Új Ezredév!

"MET 2000", a Millenniumi magyar cserkész emléktábor
Esztergom, 2000 augusztus 10-21-ig.

A tábori jelkép Szent Koronát szimbolizálja, amellyel 1000 évvel ezelőtt Szent Istvánt megkoronázták és mely eseménynek millenniumát, ezeréves évfordulóját ünnepeljük.

 Több mint 1000 magyar cserkészfiú és leány készül az országhatárokon belül és kívül a nagyszabású esztergomi  emléktáborra. A hátizsákba csomagolandó tábori kellékek listája hosszú... de ami a legfontosabb, az nem is fér a zsákba: az a cserkész derüs jókedve, bajtársi tenniakarása valamint a nagy tervek, az elindulásra az új ezredévben!

Jelentkezés az esztergomi MET-re a csapatparancsnokokon keresztül. Nyugatiak a KMCSSZ I. Kerületén keresztül: kerpk@cserkesz.de

KMCSSZ I. Kerületi (Nyugateurópa-i) Jubitábor
Hárshegy cserkészpark, Kastl, 2000. július 26.-augusztus 5-ig.

 A Nyugateurópa-i országok magyar cserkészcsapatai valamennyien ismerik a Burg Kastl-i magyar iskola közelében "Mennersberg" hegyoldalában, természetvédelmi területen fekvő Hárshegy cserkészparkot. Ebben  néhány esztendeje Kisbarnaki Farkas Ferenc egykori magyar főcserkészről elnevezett cserkészház épült.
Ide várja a KMCSSZ Nyugateurópai Kerülete mind a 15 nyugateurópai magyar cserkészcsapat cserkészeit Millennniumi nagytáborba. Az időpont nem ütközik a magyarországi, esztergomi nagytábor időpontjával. Jelentkezés a csapatparancsnokoknál ill. közvetlen a táborvezetőnél: Klement Nándor cst. Wikingerstr. 1. D-63128 Dietzenbach, tel: 00-49-177-5536368; drótposta: nandor@gmx.de(részvételi díj az egész időre kb 200.- DM)

Párhuzamosan nagytáborral a Buvár Kund vizicserkész raj a Dunán fog kenukkal leevezni Bajorországtól Esztergomig!

Ugyanakkor megemlítjük, hogy a KMCSSZ jubileumi nagytábora az USA-ban a Sík Sándor cserkészparkban augusztus 10 - 20 között lesz, melyre kis küldöttség megy a Nyugateurópa-i cserkészkerülettől.

Gyurkabá 80 éves!

Most adunk hírt az elmúlt ősszel 80 életévét betöltő Kölley Gyurkabá, teljes nevén vitéz Kölley György cscst., volt országos kiscserészparancsnok, volt Nyugateurópa-i Kerületi parancsnok..., születésnapi ünnepéről.
A Dunabogdány-i és Leányfalu-si cserkészek személyesen ott lehettek a meleghangú ünnepélyen, ahol a messze földön közismert és olyan nagy köztiszteletben álló Gyurkabá cserkészkörben ünnepelhette ezt a szép napot.

E sorok nem kívánnak részletes méltatást adni tartalmas életéről, de tény, hogy kevés magyar cserkészvezető tett annyit a legnehezebb időkben a magyar ifjúságért, mint amennyit ő, mint ember és mint pap egyaránt. Ezen munkájáért azután hosszú évekig börtöni raboskodással kellett 'elszámolnia' a kommunista diktatúrának.

Végül Nyugatra menekülve ott folytatta a cserkészmunkát és hívta a tábortüzekhez a nyugati magyar fiatalok százait (összességében az évek során bizonyára több ezret is...!)


 
 
 
 
 

Ő volt az végül, aki -amint lehetett- vitte magával táborozni a nyugati fiatal magyarokat az Anyaországba, Erdélybe, Kárpátaljára, segítve lángra gyújtani ismét az annyi helyen még pislákoló cserkész-parazsat, nem utolsó sorban Dunabogdányban, ahol papi életének kezdő lépéseit tette.

Most, korának megfelelően, bár ereje fogytán, még mindig lelkesen és szívesen  mutatja meg emlékeit, számtalan kitüntetését és felettéb örül, ha volt cserkészei meglátogatják a "Manréza" lelkigyakorlatos házban, Budapesthez közel  (H-2016 Leányfalu, Móricz Zsigmnd út 141. Tel: 00-36-26-383027 vagy belföldön: 06-26-383027 )

Gyurkabá, a Jó Isten éltessen és tartsa meg lelki erődet még sokáig!

 Képeslap Gödöllőről

Kisfaludi Strobl Miklós szobrászművész Gödöllőn felállított, híres "Búrkalapos cserkészfiú" szobrát sok magyar cserkész ismeri.
De hányan vannak, akik ugyankkor azt is tudják kik voltak az 1933-as gödöllői IV. Világjamboree valamint az 1939-es I. "Pax Ting" leánycserkész világtalálkozó idején a magyar és a nemzetközi cserkészmozgalom "mozgatói?" Pedig az ő nevük, sőt arcképük is látható domborműbe vésve ugyanott, a szobor alsó részén.  Akik ottjártukkor elfelejtették fentieket megjegyezni, azoknak elárulja cserkész nagyjaink nevét a mellékelt cserkész képeslap:
                            - Robert és Olave Lord Baden Powell, a nemzetközi cserkészmozgalom alapítói;
                     - Lindenmeyer Antónia a Pax Ting szervezője;
                            - gróf Teleki Pál főcserkész és a gödölői jamboree szervezője
                            - gróf Teleki Pál sírja Máriabesnyőn

 Három új cserkész-zsebkönyv

A "Cserkészvezetők Kiskönyvtára" sorozatban a közelmúltban megjelent 16. számú zsebkönyv, Kondor Endre:"Cserkészek portyázó könyve" cím alatt valamint a 18. sz. zsebkönyv, dr. Rakovszky András:"Vizicserkészek Túrakönyve" cím alatt, mindkettő sokszáz rajzzal és gyakorlati, természetközeli jótanáccsal.

 Ugyancsak megjelent a "Cserkésznotesz" második, bővített kiadása (Arató/Görbe/Bencze/Bóna/Gresz/Somogyi).
 

A zsebkönyveket a Magyar Cserkész Szövetség megbízásából a Márton Áron kiadó adta ki. Kaphatók a kiadónál (1035 Budapest, Kórház utca 37) és a cserkészirodalmat is terjesztő szaküzletekben.

csapathonlapok címlistája
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra