Cserkészélet


"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei virrasszatok
a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük!"
 
Kiss Ernő (aradi vértanu)

A CSERKSZÉLET az ÚMÉK negyedéves Internet-kiadványnak állandó rovata:           V. évf.  3. sz.  2000 szeptember

Képek a KMCSSZ I. kerületének tavaszi vezetői konferenciájáról   Tübingen. 2000, március 24-26.

Még havazni szokott, amikor a KMCSSZ Nyugat-Európai Kerületének vezetői koratavasszal összeülnek az évi cserkészprogram megtervezésére. Ez évben sem volt ez másképpen. Szurkolnunk kellett, hogy a messziről jövők -ez évben Magyarországról is- a csúszós utak, stb. mellett, épségben megérkezzenek. A konferencia vendége volt Dömötör Gábor bá is az USA-ból, aki a KMCSSZ Központját képviselte.

A szokásos húsvéti regőstábor programja mellett ez évben a jubileumi esztendő programjai kaptak különös figyelmet. A Burg Kastl mellett fekvő Hárshegy cserkészparkban kerül megrendezésre a Millenniumi Szent Isván nagytábor. A Nyugat-Európai cserkészkerület ide várja az elmúlt évtizedekben a 15 nyugat-európai magyar cserkészcsapatban tevékenykedők apraját nagyját.

A fő szervező -Kontúr Mária cst kerületi VT irányítása mellett- Klement Nándor cst 'csapata' lesz. Az öregcserkészek feladatait Teleki Natasha cst koordinálja.
Dömötör Gábor bá t.k. közölte a meghívások részleteit az amerikai jubitáborra.
Horváth Berci beszámolt a tervezett vizicserkész túráróla Dunán, melynek végén a csapat részt vesz az esztergomi MET nagytáboron.

Első kézből hallottunk magyarországi cserkész híreket. Vendégeink voltak a hazai Magyar Cserkész Szövetségtől Farkas Tamás, Radó Ákos és Tegzes Bori cserkészvezetők is. Beszámoltak t.k. a MET elékőszületekről... de bemutatták az otthoni új tábori leánycserkész nadrágot is... (képünk). Ugyanakkor részt vett a konferencián olyan 'nyugati' cserkészvezetö is mint Jakobszen Gábor, aki nyugati végzettsége mellett, Magyarországon vállalt munkát! És nem ő az egyetlen ilyen cserkész!Szent István Kerületi Nagytábor   'Hárshegy' (Kastl-Mennersberg) 2000. július 26. - augusztus 5.

A Szent István Millenniumi Nagytábor a külföldi magyar cserkészek számára többszörös jubileum volt. Amint a tábor jelvénye is mutatja, ebben a millenniumi esztendőben egyben 55 éves< a Külfüldi Magyar Cserkész Szövetség. Sok azóta született cserkészfiatal nem is tudja, hogy 1945-ben, közvetlenül a II. világháború után, már a bajorországi menekülttáborokban megalakult -az akkor fiatal Bodnár Gábor cserkésztiszt- vezetése alatt a nyugati magyar cserkészet.
Három évvel később Magyarországon a kommunista kormány betiltotta a cserkészmozgalmat. Hivatalosan ezután már csak a külföldön élhetett tovább a magyar cserkészet, és tűzhették ingjükre magyar cserkészfiatalok a liliomot. Végre 1999-ben, közel 50 esztendő után, újra lángra kaphatott Magyarországon -és azt követően pedig az egész Kárpátmedencében- ismét a mozgalom és hívhatta tábortüzeikhez a fiatalokat.
(Képünkön a KMCSSZ ez évi jubileumi táborainak ing-jelvényelátható.)

A Szent István nagytábornak 180 résztvevőjét a Hárshegy cserkészparkban ismerős dombok faóriásai várták. Egyik másik egykori fenyőcsemete hatalmas fenyőfává cseperedett azóta, ugyanúgy mint az alattuk sátorozó cserkészek is igen megnőttek. Öröm volt látni a közel 50 kéknyakkendős cserkészcsemetét is, akiknek olykor már szüleik is itt sátoroztak a Kastl-i dombokon. A kiscserkészek számára felépült a cserkészparkban egy új, szép cserkészház is a közeli híres Barnhof cserkésztanyának utóda.

Az altáborok valamelyest más elhelyezést kaptak mint régebben, hiszen a természet-védett terület egyik másik tisztását már benőtték a bokrok meg fák, de Lacibá Lacikonyhája évtizedes helyén állt és a lüktető tábori élet rendíthetetlen központja volt. Mindenki óráját állíthatta be annak pontossága szerint!

A tábor kerettörténetén -az államalapítás korán- korabeli öltözetbe bújt fiatal cserkésztisztek vezették végig a 'népet' pergamen-tekercsről olvasván fel nekik a vezér üzenetét...

Sok cserkészcsatát megéltek már a Kastl-i dombok, de az István-Koppány közti vetélkedőkhöz hasonlót még ritkán...
A tábor élete a jó előkészítés folytán (t.k. az előkészítő munakatábor miatt is) a tervek szerint pergett. Az altáborok fiatal vezetők irányítása alatt állottak, de a központi vezetés is mind fiatal, de gyakorlott cserkészekből került ki: Klement Nándi, Teleki Myza, Szabó Iván, Pilinszky Kati, Kulcsár Zsolt és még sokan mások.

Az öregcserkészek valamennyien a háttérben maradtak. Csak, ha felkérték őket egy-egy előadásra vagy gyakorlati segítségre, akkor derült ki, hogy mennyi mindenhez értettek...

A nagytábor egyik fénypontja a félnapos 'mesterségek' napja volt. Volt ott kürtöskalács, meg molnárkalács sütés nyílt tűzhelyen, csöregesütés olajban. Volt faragás, sőt lábnyom-örökítés is (Myza feltekerhető "emlékkönyvébe", mely a tábor után bizonyítékként átrepült az USA-beli jubitáborba!)

De bemutatásra kerültek a kiállítási sátrakban az elmúlt évek -sőt évtizedek- fényképalbumai is, dokumentálva a nyugateurópai cserkészéletet szülők-gyerekek-unokák egymásutánjában.

...Hogy az eső néha beleszólt a programba? Semmi újság, ez hozzátartozik a kalandhoz. Csak amikor már az összes cipő meg zokni átázott... Pesze csak, ha kint hagyta azokat valaki az esőben. Na de minden nap volt egy kis napsütés is!
Egyébként a táborvezetés jó előrelátással féltucat 'örsi esernyőt' (party-sátrat) is beszerzett. Nagy előnyük volt, hogy 8 cserkész együtt szépen fel tudta azt emelni, és magával tudtda vinni a legközelebbi foglakozás helyére.
Azért mégis csak haladt előre valamit a világ 1000 esztedő alatt!!! Őseink biztosan nem tudták szőrmékkel fedett köralakú 'jurtáikat' az esőben csak úgy odébb tenni... Pesze azok meg télén voltak valamivel melegebbek, mint ezek a kissé huzatos, de különben praktikus nyári menedékhelyek.

Azért hála a jó Istennek a táborbontás napjára ragyogóan kiderült az ég. Nem csak a szárítkozás miatt örülhettünk ennek, de a felejthetetlen szép emlékek miatt is!

Három ország cserkészei a Berva völgyében

A Bükk hegység lábánál elterülő Berva-völgye cserkészparkban minden nyáron 'élet' van. Vannak cserkészcsapatok melyek rendszeresen vissza járnak ide, az egri csapatok nagymúltú tanyájára, vannak akik messzebbről jönnek, mint ez évben az Erdélyből, Kárpátaljáról látogatók.

Ez évben az egri 212-es Bornemissza Gergely cserkészcsapat a rákoscsabai 812-es Csaba vezér, valamint a kolozsvári 224. számú Dobri János cserkészcsapat cserkészeivel táborozott együtt a nyár derekán két hétig. A kolozsvári testvércsapat cserkészei az egri cserkészek elmúlt évi látogatását adták vissza, amikor is az egriek voltak a kolozsváriak vendégei Erdélyben (erről a 'Cserkészélet' 1999 őszi számában volt egy kis képes krónika olvasható).

A bervai cserkészparkból nem kell messzire menni, hogy a Bükk sűrű erdeiben találják magukat a cserkészek. Állatnyomok keresésére, természetmegfigyelésre, bőven van itt alkalom, de a cserkészjátékra már el lehet bújni a "Bagolyvár" közvetlen közelében is.

Augusztus 6.-a nagy nap volt. Összesn 20 kiscserkész és cserkész tett igéretet illetve fogadalmat a II. Cserkész-Kerület vezetőtisztje jelenlétében. Különös dolog ez, és mint a múltból tudjuk, sokaknak egy életre szóló útravalót adott a cserkészfogadalom.Körül állta a most fogadalmat tevő cserkészeket -a szülőkön kívül- néhány 60, 70 éves öregcserkész is. Talán egyik, másik úgyszintén itt a Berva-völgyében tett egykor cserkészfogadalmat. Egy biztos, ha ennyi esztendő után, nem egyszer már nehezen mozogva is, felveszik ismét a zöldnyakkendőt, valóban sokat jelenthetett nekik a cserkészideál az életben.


A tábor után -gyakorlott cserkészek- nem hagynak nyomot maguk után. Eltüntetik a cserkész-"civilizáció" nyomait és átadják táborhelyüket ismét a természetnek. De a táborkereszt -régi cserkésszokás szerint- állva marad a táborozás helyén, és várja míg ismét felsorakoznak előtte daloskedvű cserkész-fiatalok. Igy van ez a Berva völgyében is.


Előrejelzés: A Búvár Kund vizicserkésztúráról és az Esztergom-i MET-ről az Cserkészélet decemberi számában olvashattok.

csapathonlapok címlistája
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra