Quo Vadis Informatica? (20)A Quo Vadis Informatica a negyedéves ÚMÉK Internet-kiadvány állandó rovata: V. évf. 4. sz. 2000. december

Quo Vadis Informatica sorozatunkban már többször adtunk hírt hasznos, térítésmentesen beszerezhető számítógép-programokról. Alábbiakban egy szintén hasznosnak tűnő kottaszerkesztő programról írunk, melyet több cserkészkiadványunk szerkesztésénél is felhasználtunk. Folyó év októbere óta ingyen beszerezhető a "FINALE NotePad 2001" kottaszerkesztő program. (Ennek azóta évi rendszerességgel újabb változatai jelennek meg, 2006-ban pl. a Finale NotePad 2006).

[Egyidejúleg (2000-ben) megjelent egy "FINALE MusicViewer" elnevezésű, szintén ingyenes, a weben közzétett MUS kódolású kottákat lejátszó program is, de utóbbit a cég egy év múlva szoftver-politikai okokból visszavonta. Maradt a Finale NotePad egyre tökéletesített sorozata.]

Az ingyenes terjesztés oka ugyanaz, mint más nagyhorderejű programoknál szokott lenni, hogy a kiadó, esetünkben a CODA Nusic Technology zeneprogramokat fejlesztő cég ("MUS") kódolási eljárását nemzetközi szabvánnyá szeretné tenni. Az ilyen terjesztésének legegyszerűbb eszköze ingyenváltozatok osztogatása. Ilyen reklám-adományokkal alátámasztott szabványosítási törekvés az iparban gyakori. Ugyanakkor cég fő szoftver-termékei kőltségesek marsadnak.

Új (ingyenes) kottaszerkesztő program

Kottaszerkesztő számítógép-program napjainkban már több tucat létezik. Sok közöttük a mintaprogram (shareware), melyek csak korlátozottan használhatók. Ezeknél szokás pl. a kinyomtathatóságot, a letöltést, vagy a használati idöt korlátozni. Sokszor a mintaprogram nagyon kezdetleges. Valóban színvonalas kotta-szerkesztő program alig 3-4 akad a Web-en. Ezek mind költségesek, mert csak kis számban eladhatók. Coda legjelentősebb FINALE programja tőbb mint 500.- dollárba kerül. Ez a program sokáig piacvezető volt és, hogy ez a feltörő konkurenciával szemben így is maradjon (Sibelius, Igor, stb.) most ezen 'profi' program kistestvérét ingyen adják.
Konkurencia adódik abból is, hogy szoftverfejlesztő szakemberek -olykor szabadidejükben- szintén kihívást éreznek a "nagy" programok árainak letörésében, és szabadon felhasználható programok fejlesztésébe kezdenek. A "GNU" szervezet struktúrálisan is szervezi az ingyen hozzáférhetö programok keletkezését. Az ÚMÉK 2000 tavaszi számában leírt u.n. "ABC" zenekódolásra szerkesztett programok is ilyenek. Nem kizárt, hogy előbb-utóbb egy ABC-FINALE átkódoló program is meg fog jelenni. A szintén szabadkódú LILYPOND kottaszerkesztőnek már van egy átfejtője a FINALE kódolásba. Az ilyen szabad programok szintén sokoldalúak lehetnek, de fejlesztésük lassabban folyik, mint a kommerciális programoké.

A most megjelent ingyenes FINALE NotePad 2001 kottaszerkesztő program a cég FINALE 2001 elnevezésű, hivatásos zenészmunkánál használt program kistestvére. A 'NotePad' elönye, hogy kezelése rendkívül egyszerű. Hasonlóan használható mint egy szövegszerkesztő (word processor) program és hangzó és kinyomtatható, szöveges kották szerkesztésére alkalmas.

Azt, hogy végül világszabvány lesz-e az itt használt "MUS" kódolásból ma még nem tudni. Az eredeti terv az volt, hogy az ingyenes, FINALE MusicViewer elnevezésű böngésző-bedolgozó (browser-plug-in) programmal az Internet Explorer, Netscape, Mozilla, stb. böngészőkkel lehessen azután hallgatni, nyomtatni, stb. de a terv ezen része utóbbiak kiszámíthatatlan fejlődése miatt állandó kompatibilitásproblémához vazetett és ezért ettől végül eltekintettek.

A MUS kódolású kották megjelenítése ma úgy működik, hogy amint pl. böngészőnk egy web-oldalra talál, melyenen egy ilyen kottára, azaz egy *.MUS állományra található utalás (lásd opl. népdalgyűjteményünket) és a gépen telepítve van a Finale Note Pad egyik változata, akkor a jelzett állományra kattintvana kotta önműködően megjelenik és lejátszható.

A Finale NotePad -mint kottaszerkesztő program- természetesen nem annyira sokoldalú mint 'nagytestvére', a (költséges) Finale 2001 és utódai. Úgy tűnik azonban, hogy magyar népdalaink jelentős részének -és természetesen más zene/dal egyszerű kottázására alkalmas. A lejátszáshoz lehet dalokat több hangszerre kódolni: furulya, zongora, orgona, stb.

ÚMÉ (régebben ÚMÉK) kiadványunk mellékleteként -kisérletképpen- jelenleg kb. 200 magyar népdal 'zenélő kottája' van a Web-en, fenti kódolás szerint: Zenei Anyanyelvünk Példatára (Mgyar népdalok I/II/III).

Ezek az ott található tartalomjegyzékből pl. az Explorer vagy Firefox böngészőkkel egyszerűen megjeleníthetők, lehívhatók.

A ma letölthető programok a Windows-98 (vagy újabb) operációs rendszerhez készültek, Mac változatuk is van, de Linux változatuk (egyelőre?) nincs. Fejlesztésük folyamatos. Ha lejátszáshoz a NotePad újabb változatsait használjuk, tárolásnál legjobb ismét a kották eredeti változatát tárolni. A program ezt megkérdezi....

A Finale NotePad letölthető a Coda cég honlapjáról: www.codamusic.com

(Ez az oldal 2006 július 2-én lett utoljára pontosítva. Megjegyzéseket a következő címre kérünk: nickl001@planet.nl)

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a bejárathoz