Quo vadis informatica?
A 'tartalom' teszi a mestert

Bill Gates a Microsoft softver-világcég főembere ma az Egyesült Államok leggazdagabb polgára legalább is, ha a gazdagságot dollárban mérjük. Gazdagsága hátterében mint ismeretes, több, a számítógépeknél használatos alapszoftver ('operációs rendszer'), valamint több üzemi alkalmazás (szövegszerkesztő-, adminisztrációs programok, stb.) sikeres piaci bevezetése és népszerűsítése áll. Százezres, sőt milliós nagyságrendben tudja ezeket a programokat ma eladni, több közülük már ipari standárdnak számít. Mivel azonban a fák sehol nem nőnek az égig, Bill Gates is felismerte, hogy jó lesz impériumának jövőjét szélesebb alapokra helyezni. Amint ugyanis a hardver és szoftver-piac telítődik, mert már mindenkinek aki megtehette, van 'papírja és ceruzája', maga az információ, tehát a tartalom lesz az érték. Microsoft szoftver-csomagjai csak kezelik a tartalmat, de nem azonosak azzal. A tartalom a levél, újság, magazin, lexikon, zeneszám, stb.

Nem kell prófétának lenni ahhoz sem, hogy észrevegyük, hogy a hardver és szoftver mellett tartalom-tároló ílletve terjesztőeszközök, csatornák árai egységenként (pl. megabájtonként), szintén csökkennek.

Két példa:

Eljutunk tehát oda, hogy nem az út, nem az autó, hanem a benne ülő ember lesz a fontos. Az informatika esetében ez pedig a tartalom. Mindezt természetesen Bill Gates is tudja, éppen ezért tesz egy idő óta lépéseket a tartalomszolgáltatás irányába, ha nem is mindig sikerrel.
Kevésbé sikeres volt pl. az 'on-line'-hálózatnak szánt MSN-hálózat kalandja, mely mára mint tartalomszolgáltató az Interneten már bezárta kapuit és csak mint közönséges internet-szolgáltató (ISP) működik. Mivel az Internet-hálózat közvetlen módon is elérhető, sokan nem hajlandók az on-line-szolgáltatók közvetítését igénybe venni.
A legtöbb neves online-szolgáltató, mint az AOL, COMPUSERVE, ORACLE, stb. taglétszáma ugyan még mindíg ugrásszerüen nővekszik, de a legtöbb közülük veszteségesen üzemel. A konkurencia nyomására ugyanis kénytelenek voltak áraikat újra és újra csökkenteni. A mai 20 dollár (=3000 forint)előfizeti díj kliensenként havonta és a reklámbevételek együttesen már alig elegendők a különszolgáltatásaik fenntatására.

Kevesebben figyeltek fel Bill Gatesnek egy másik kezdeményezésére a tartalomszolgáltatás területén, mely kétségtelen elörelátóbb volt. Egy idő óta közvetítőkön keresztül megvásárolja számos világhírű képtár (köztük pl. a vatikáni) teljes gyűjteményének elektronikus másolási jogát. Ez azt jelenti, hogy egyedül jogosult azokról pl. CD-ROM-ot készíteni és egyedül szabhatja meg azoknak a hozzáférési költségeit az Interneten, stb.

A szerzödéseket többnyire leányvállalatán a Bellevue-i Corbis Corporationon keresztül köti. Nem ismerjük a szerződések részleteit és az is igaz, hogy egyelőre a Corbis-képtár az Interneten (az egyéni adatok begépelése után) ingyen hozzáférhető http://www.corbis.com/. A képeket megtekinteni a hálón tehát lehetséges, de azokat tovább felhasználni nem, mert a reprodukcióra alkalmatlanokká teszi azokat a Corbis-logo. A képek nem-szabvány tömörítése miatt kiolvasásukhoz egy ImageVieuw nevű program szükses.

Elgondokoztató, hogy olyan, világörökségnek számító képtárak mint pl. a Szentpétervár-i Hermitage, a London-i Nemzeti Galéria vagy a Vatikán-i képtár egyfajta tartalom-monopóliumokba kerülnek és azok korunk elektronikus médiáin ezután csak az impérium tulajdonosának jóváhagyásával lesznek hozzáférhetők. Ha Michalangeló ezt tudta volna...


Még szerencse, hogy a Szixtus-i-kápolna mennyezete nem esik a szerződések alá (képünk) és van még néhány műkincsgyűjtemény melyek eddig nem lettek ilyen monopóliumok áldozatai.
Példák:
Webmúzeum Párizs: http://www.oir.ucf.edu/
Vatican Exhibit....Rome Reborn: http://www.ncsa.uiuc.edu/

Bejegyzés 97-05-23: Magyar képtár: 1997 májusától az Interneten elérhető a Nemzeti Kulturális Alap és a KFKI támogatásal létrejött:

"Festészet Magyarorszon a kezdetektől a 20. századig"

internet-képtár, mely átfogó gyűjteménye és egyszerű megközelíthetősége miatt nagy érdeklődésre tarthat szert.

Bit-ek és Báj-tok:

Jön az 'ingyen' számítógép

"Felejtsd el az 500 dolláros hálózati számítógépeket, hiszen ingyen is kaphatsz ezután egyet..."
Nem, nem állami-szocialista módon osztogatott propaganda-gépekröl van szó, hanem valós, jólkiszámolt piaci megközelítésről. És a kisbetük a szerződésben? Igen, azok léteznek, de ez a szöveg rövid és könnyen érthető. Azonkívül a dolog nem új, Franciaorságban már 15 éve üzemel a France Telecom-nak egy hasonló projektje a MINITEL, mely ugyan nem internet-célokat szolgál, de az elszámolás módjában van némi hasonlóság. [A MINITEL t.k. a hagyományos telefonkönyveket volt hivatott leváltani, de később más tartalomszolgátatást is nyújtott]
Az elszámolásmód lényege: a tartalomszolgáltató valamint a felhasználó apránkint fizetik meg a készülék árát... mondjuk két év alatt azáltal, hogy a szolgáltatás igénybe vételénél a hálózati költségekre felárat kell fizetni. Másra az ilyen gépeket használni nem lehet, mint amire a rendszer tervezői azt szánták. Tehát nem teljes értékű személyi számítógépek.
A gondolatot az Internet-re alkalmazva Larry Ellison, az Oracle igazgatója vetette fel újra, miközben az intranet hálózati számítógépek alkalmazására gondolt. Lényegében a javaslat MC-96/III kiadványában leírt WebTV is hasonló elgondoláson alapszik azzal a különbséggel, hogy utóbbiak nincsenek teljesen ingyen. Ezekért a Philips és Sony cégek még 330 dollárt kérnek a amikor valakit bekapcsolnak a WebTV-Networks hálózatába. [Ezekkel a készülékekkel sem lehet mást kezdeni, mint fenti szolgáltatón keresztül a hálózatot használni.]

A WorldGate Communications (Trevose, PA, USA) már kihelyezte első 'ingyen' gépeit TV-Online- nek nevezett hálózata előfizetőihez. 5 dollár alapárért havonta + az időegységekben elszámolt kommunikációs díjért használhatók a rendszer internet-lehetőségei, míg monitornak ez esetben is az otthoni szoba-TV marad.

Érdemes fenti fejleményeket nyomon követni. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy az ilyen kevés befektetést igénylő, vagy teljesen 'ingyenes', de csak egy szolgáltatóra csatlakoztatható, tehát konkurencia nélküli rendszereket, a velejáró, többnyire megemelt óradíjakkal a fogyasztók végül is elfogadják.
Ami a francia Minitel-t illeti, volt aki annakidején az ingyen készüléket visszavitte és kért helyette egy becsületes, régimódi telefonkönyvet...


Internet a gázvezetéken keresztül...

A Quo Vadis Informatica sorozat 1996-os kiadványaiban többször beszámoltunk arról, hogy a robbanásszerüen fejlődő Internet korszakában számos infrastruktúra-tulajdonos, így pl. a villamos-művek, a vasutak, a kábel-TV-társaságok, stb. valamennyien versengnek azért, hogy nem lehet-e az ő meglévő infrastruktúrájukat is -amit ugyan más célból építettek ki-, valamilyen módon mégis az információs szupersztráda egyik szakaszába bevonni (és azon természetesen pénzt keresni...).
Akár elhisszük, akár nem, most a gázhálózatok tulajdonosai jelentkeztek...
A holland GasTec kutatóintézet emberei kitalálták, hogy lehetséges meglévő gázcsöveken keresztül a gáznyomással együtt kilométereken át egy kis szerkentyűt ('ejtöernyőt'), a csö egyik végétől a másikig eljuttatni. A szerkentyű egy erős fonalat húz maga után, mellyel azután egy vagy két fényvezetőkábelt húznak a gázvezetékbe. Utóbbiak nem zavarják a gáz áramlását mivel nagyon vékonyak. A módszerrel egy korszerű gerinchálózat hozható létre, melyet azután a lakónegyed-elosztókban a helyi TV-kábelre csatlakoztatnak. Azáltal, hogy nem kell az útburkolatokat felbontani óriási költségmegtakarítás érhető el, főleg városi körzetekben. Marad a kérdés... ha egyszer megszakad az összeköttetés a Világhálóval, kinek kell ezután majd telefonálni? A gázműveknek?

tartalmilag kapcsolatos láncok
ÚMÉK/I címoldal
ÚMÉK/I tartalomjegyzék
vissza a sorozat nyitólapjára