Cserkészélet (8)"Légy akkor is keresztény, ha mindenki lát,
légy akkor is magyar, ha senki sem lát!" (gr. Teleki Pál)

Kárpátmedencei Nagytábor az Érchegységben

Az 1997-es nyár legnagyszabásúbb magyar cserkész- eseménye a Kárpátmedencében kétségen kívül a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség által megrendezett Nemzeti nagytábor volt. Kilenc altáborban 800 magyarajkú cserkész táborozott augusztus 1 - 11-ig Barka és Lucska községek határában az Érchegységben.

A vadregényes táborhely Szlovákia keleti szögletében fekszik, Rozsnyótól nem messze. Ide érkezett a közelről és távolról a hatalmas sereg zöldnyakkendős fiú és leány. Szlovákia területéről 35 cserkészcsapatból jöttek, a 'határon túlról' pedig a Kárpátmedence minden szögletéből. Szép számmal érkeztek Magyarországról, Kárpátaljóról, Erdélyből, a Délvidékről. A nagymegyeriek pl. 720 kilométert utaztak, hogy részt vehessenek ezen a ritka eseményen.

A tábor szervezője Vitéz László ügyvezető elnök volt, akire az óriási felelősség hárult, hogy ennyi fiatal tíz napig enni, inni kapjon, tisztálkodhasson, portyázzon, fürödjön, magyar hagyományokkal gadagodjon, öregbítse a cserkész ideálokat és új barátokat szerezzen.

A tábor kerettörténete a nádorfehérvári vár megvédése volt a török elől. Ennek megfelelően volt várkapitány, porkoláb, hadbíró, hadnagyok, főlegények, lovasság, valamint a seregek (altáborok): Szilágyi-, Hunyadi-, zsoldosok- seregei, gyalogosok, tüzérség, lovasság... Ennek megfelelően pergett a napi program, altáboronkint vagy olykor közösen.

Arról, hogy 541 évvel ezelőtt, az ütközet idején milyen időjárás volt Nádorfehérváron, nem szól a krónika, de tény hogy itt a törökön kívül volt még egy ellenség, az eső... Ez persze minden valamirevaló cserkésztáborhoz hozzá tartozik, de újszerű volt ebben a csatában a magyar harcosok mindenre kiterjedő felkészültsége. Pontosabban: az 'utolsó száraz zokni' megvédése: először nylon zacskót kellett ugyanis a zokninkra húzni és csak azután felvenni az átázott bakancsot...
A sok-tábort megélt cserkészek persze tudják, hogy ezek azok az émények, melyek éltetik a nagy a kalandot, és már csak ezért sem fogja azt legközelebb senki sem a tábort kihagyni, vagy a várható eső miatt akár otthon maradni...

A nagytábor közös ökuménikus istentisztelettel kezdődött és ért véget, reggeli és esti imáikat az altáborok saját zászlóik körül mondták. A sok új barátság mellett, felejthetetlen élmény maradt, hogy olyan helyeken is járhattunk amelyeket eddig csak az irodalomunkból, vagy dalainkból ismerhettünk. Ilyen volt pl. Kraszna-Horka híres vára...

A Szövetségi Nagytáborról, valamint a szlovákiai magyar cserkészetről általában, bővebb információk olvashatók a SZMCSSZ honlapján: http://www.elf.stuba.sk/~csemi/szmcs.htm

Szabadkai Napló

A 23.sz. Szent György cscs és az Észak-Bácska-i Cserkészkörzet naplójából

Toborzó 1997 május 24-25.-én Nemesmiliticset beragyogta BiPi szelleme. Nemeshalmi Edit cserkésztiszt, Ódry Márta sok, sok közreműködő jóvoltából a plébánia kertjében több mint 40 gyerek ismerkedett a "Nagy Játék"-nak is nevezett cserkésszellemmel, melyet a Szabadkáról érkezett Stampfer Tímea. Tokodi Krisztína, Sepsey Gábor, Matijevics Emil és Oláh István mutattak be. A legapróbb középiskolás korosztályig mindenki együtt ropta a táncot és az arcukon a mosolyt örmöm volt látni.A közel két órás műsort különösen ragyogóvá tette a tábortűz, az egybeolvadó örömkitörések. Az ünnepet utolsó percig áthatotta a BiPi által megálmodott és a mai cserkészekben megélt cserkész magatartás. A bemutatkozó műsor eredménzeként május 25.-én, vasárnap 28 cserkészjelölt írattkozott fel cserkésznek. A kétnapos toborzó utolsó fénypontja a kitűnően elkészített babgulyás elfogyasztása volt. Azzal a meggyőződéssel tértünk haza, hogy a most toborzott tagok képezik majd azt a magot, amelyből a militicsi csapat fája ki fog nőni.Úr Napja Május 29.-én Szabadkán az Úrnap-i körmeneten részt vett Szabadka és környéke összes cserkészcsapata: teljes díszben. A felvonulásról, melyet zászlók vezettek a helyi kábeltelevízió is adott összefoglalót. A felvonulásnak a folytatása volt a Szent György templom körmenete, melyről a mellékelt képek adnak ízelítőt.

Készülés a nyári táborra A cserkészek felkészültségének ellenőrzése végett a kishegyi 29.sz. Szent András cserkészcsapat különpróbát tett. A próba a Hoportyói Rémálom nevet viselte. Aki elindúlt rajta, százszor megbánta vállalkozását, mire a végére ért... De ennek ellenére, mindenki élvezte is egyben a sok izgalmat, az azóta már legendássá vált környéken.

Környezetvédelem Ma már közismert tény, hogy a természet -és ezen belül közvetlen környezetünk- szennyezettsége, tragikus méreteket öltött. A szakemberek törekvései és a természetbarátok harca, hogy megóvják Földünket a káros hatások folyamatától, sokszor hiábavalónak bizonyúlnak. A társadalom nagy része még mindíg nem látja -vagy nem akarja látni- környezetünknek, a természetnek minket közvetlenül körülvevő részének, még kevésbé pedig a tőlünk távolabb eső részeinek épsége fontosságát.
Ebből a háttérből kiindúlva a Magyar Cserkész Szövetség és az V. Dél-magyar- országi Cserkész-kerület július 7.-től 12-ig Cserkész Természet- és Környezet- védő Tábort szervezett Szegeden. A szegeddi cserkésztestvéreink és Fekete Józsibá ügyvezető elnök és táborszervező jószívének köszönhetően Szabadkáról 10 cserkész vehetett részt a táboron. Nagyon sok élménnyel és hasznos tapasztalattal gazdagodtak. Köszönjük a vendéglátást!

Nagytábor A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség Észak Bácskai Körzete az idén is megszervezte nagy nyári táborát. Palicson illetve Szabadkán júliuss 22-től augusztus 17-ig négy 'váltásban' összesen 250 kis és nagycserkész szórakozhatott és tanulhatott a játékon keresztül.
A tábor utolsó két napján -a Szövetség határozata alapján- Szabadkának jutott az a megtisztelés, hogy megszervezze a felavatott örsvezetők konzultációs továbbképzését, amelyre az egész Vajdaság területéről érkeztek érdeklődők.
Az ilyenfajta tapasztalatcsere nagyon hasznosnak bizonyult. Nagy volt a kihívás, mert ez volt az első ilyenfajta találkozó. A munka sikeres elvégzését bizonyítják a mély érzelmek, a barátság és cserkész-testvériség megerősödése, amellyel a végén elváltunk egymást. Ey a hétvége egy gyöngyszem volt abban a sorban, amelyből az elkövetkező évek során a jóakarat lánca fonódik majd össze.

Szent István nap Augusztus 20.-án Szent István napját ünnepeltük Szabadkán. Ez alkalmomból Huzsvár László nagybecskeresi megyéspüspök szentmisét celebrált majd Palicson megáldotta az új kenyeret.
Az ünnepsre több mint 2000 ember gyűlt össze. Teljes díszben vonultak fel a szabadkai, a palicsi meg a bácsszőlősi cserkészcsapatok is.

Avatás Augusztus 24.-én két új csapatot avattunk: Topolyán a 33. sz. Szent Gellért csapatot, Martoson pedig a 30. sz. Damjanics János cserkszcsapatot.
A továbbiakban pedig új cserkészeket avattunk Kishegyesen és Kikindán is.

Szabadka, 19997 szept.15.
Oláh István cst cspkLátogatóban a Sólymár-i és Pilisvörösvár-i csapatok
nyári táborában...


...Beszélt itt valaki esőről meg sárról? Miért? Talán honfoglaló őseink nem mentek vadászni ha esett az eső...? Az persze mondhatjátok, hogy könnyú volt nekik a sarat lóháton kikerülni, de vadászniuk minden időjárásban kellett. Különben mi lett volna estére a nyárson?

Nos, esőben, szilaj módra nyilazó cserkészfiúval találkoztunk is, csak a nyárson forgatott vaddisznót kerestük ottjártunkkor még hiába... pedig volt és van még ma is vaddisznó a közeli Bükkben! No meg az is igaz, hogy a deszkára festett örsi szimbólumok között véltünk egy vaddisznófejhez közelálló trófeát is felfedezni, csak nem ismertük az egész történetet!

Eső ide vagy oda, a 800. sz. sólymári cserkészcsapat valamint a pilisvörösvári Patrona Hungariae csapat sátrai még a tábor utolsó napján és katonásan álltak, akárcsak komoly tábori építményeik. Igy pl. a tökéletesen, szög nékül kötözött asztal és padok még az utolsó nap is feszesen díszlettek, sőt a szabályosan megásott konyhában sem csurgott esővíz a bográcsba... Ellenkezőleg, ott forró tea volt kapható, ha valaki fázott volna... de nem fázott ott senki, legfeljebb a látogatók.
Maradt persze a titok, hogy hogy lehetett, hogy a fiúknak még a tábor utolsó napján is volt tiszta, vasalt cserkészingje?

Mint Ugron András bá vezetőjüktől megtudtuk, a különleges sportágakhoz szokott csapatok -még ejtőernyősök is voltak köztük- az ilyen kicsinyes földi kihívásoknak játszva megfeleltek...
A búcsútábortűznél ugyan -szó ami szó- még kisebb csatát kellett vívni a vizes tözelővel, utána azonban a tűz is, meg a cserkésznóták is hangulatosan pattogtak.

Amint pedig komolyabbra fordúlt a szó, cserkészavatásra került sor: kezükben égő gyertyával, felettük a Berva összeboruló faóriásaival. Igy nem csak testi és lelkiekben, de csapatlétszámban is gazdagodva indúlhattak a fiúk és lányok másnap hazafelé.

25 éves a LEHEL VEZÉR cserkészcsapat (Németország)

Csak az emigrációban alakulhattak olyan magyar cserkészcsapatok, melyeknek megadatott, hogy az elmúlt 25 évben folyamatosan -vagy olykor még töb esztendőn át- működhessenek, összehozván magyar fiatalokat a csapatotthonokban, ünnepélyeken és a számtalan kisebb vagy nagyobb cserkésztábor esti tábortüzeinél. A LEHEL VEZÉR németországi magyar cserkészcsapat ezen kiváltságosak közé tartozik! Szívből gratulálunk és még sok, sok eredményes cserkészesztentendőt kívánunk a KMCSSZ 84. sz. csapatának.

A csapatot 1972-ben alapította a mai fiatal Klement Nándor parancsnok édesapja Kornél-bá, akinek nem csak egyedülálló tréfáira, de zamatos északmagyarországi beszédódjára minden nyugateurópában felnőtt magyar fiú és leánycserkész ugyancsak emlékszik.

A csapat nagy ünnepe 1997 november 22.-én volt, ökuménikus mise-istentisztelettel, ünnepi gyűléssel, vacsorával, kiállítással, regős estével. A meghívón Sík Sándor Megyeri Hitvallásából olvashattuk:

Hiszek!
A kevesek egymásba tett kezében,
A testvérszóban, a bajtársmarokban,
Az érben, mely patak lesz és folyó,
És halott tengerbe életet zuhant.
A Szépségben, hogy szebb és édesebb
A rútnál és szürkét széppé tehet.
A tiszta vízben, hogy sodorni tud,
És ragadóbb a szennyvíz áradásnál.
A vízözönben, a szeretetözönben,
Jóság galambban, lélek Ararátban!
A Lehel csapatnak saját honlapja is van: http://home.t-online.de/home/klementk/csapat.htm
Abból a csapatéletük sok részletét megtudhatjátok.

kapcsolatos cserkész-láncok
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra