Fogjuk meg egymás kezét


Becsüljük meg, ha szó helyett tetteket látunk!
gr. Teleki Pál


Kedves Testvérem az Úrban!

Kárpátaljáról jelentkezem, s megköszönöm, hogy néhány percre megajándékozol figyelmeddel:

Talán nem ismeretlen az elmúlt évtizedek történelme, milyen pusztítást végzett nem csupán anyagilag, hanem hitben és erkölcsökben az ateista birodalom. Az utána következő évek pedig könyörtelenül el veszik azt is, ami az emberi méltóság minimális védelméhez tartozik, a mindennapi kenyeret, a ruházatot, s a munkához való lehetőséget. Ez nem csak Kárpátalján vagy Ukrajnában, hanem nagyon sok utódállamban egyre fokozódó probléma. Az élet reményét mégsem adhatjuk, adjuk fel. Ferences Missziónk Kárpátalján az Evangélium szolgálatával segíti az em,berek életét. Ez a szolgálat nem csak a templomban vagy a hittanórákon történik, hanem részt vállal a szociális segítésben is: étel, ruházat, gyógyszer, gyúgyítás. Néha pedig arra van szükség, hogy az Ur házát felépítsük, ahol a hívözösség otthonra talál. Erre készülünk Csetfalván is, ahol az ősi románkori kis templom a reformáció korában elvétetett. A magáraa ébredő görög és római katolikus közösség a közös használatra nem kapott lehetőséget. Ezért a semmiből elindúlva templomot akar építeni. Hisz abban, hogy ha az Úr ügyéről van szó, akkor sok testvérünk nyújt segítő kezet ennek megvalósításához.

Papp Tihamér ofm
Kárpátaljai Ferences Misszió

Lehetőégek a befizetésre:

Ukrajna:
Beregovo Bank "Ukrajna" MBO 312002
Rimo katolicka cerkva sz. Csetfalva
No: 26007200800
Kód: 22093396
-----------------------------------------
Magyarország:
Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány
Számlaszám:
Postabank: 11991102-02119070
-----------------------------------------
Külföld:
JS Postal Pensionery Bank Aval
Swift: AVAL, UA UK UZH-105152515
Számlaszám:
005-2603111


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra