Alma Mater (3)
Az Elzasz-Lotharingiában 1849-ben alapított
ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAI SZERZETES KONGREGÁCIÓ
Magyarország-i rendtartománya több mint 100 éves
.
Alma Mater sorozatunkban a nagymúltú, többnyire egyházi vezetés alatt álló magyar oktatási intézmények sorsáról számolnak be egykori diákok. Iskoláikat a háború után a legtöbb esetben megszűnésre, vagy hallgatásra itélték. Áldozatos nevelőiket pedig pontosan azért küldték szerte idegen munkára, mert hivatásukban nem csak oktattak, de példamutatóan neveltek is. Ezért váltak a rendszer ellenségeivé. De hála Istennek, pontosan az egykor kapott értékek nyomán gyűlnek őssze ma ismét az egykori diákok az Alma Mater, a "Kegyes Anya" falai közé, mint szülők, öregdiákok és önzetlen segítők, hogy nehéz sorsukból kiemeljék nagymúltú iskoláikat. Valamennyiük célja azonos: hogy intézményük képes legyen Istennek és embernek tetsző ifjúságot nevelni a magyar jövő számára a következő évezredben is.

Szent Margit Gimnázium Budapest

A kezdet:

Simor János hercegprímás 1863 ban hívta Magyarországra a Rend tagjait, akik Sopronban telepedtek le. Tagjai betegápolással, kis gyermekek oktatásával foglalkoztak, működésük igen hamar az egész országra kiterjedt.

1920-ban Budapesten leánygimnáziumot létesített a Rend, és ez a Főváros kölcsönépületében kezdte el működését.

A Kongregáció tanár és betegápoló nővéreinek (1050 fő) munkájából, holland kölcsön segítségével 1931-32-ben Budán felépítették a Szent Margit Intézetet, mely a háború előtt az ország legszebb és legnívósabb iskolája volt, kápolnával, díszteremmel, a legmodernebb eszközökkel felszerelt fizikai és kémiai laboratóriummal, tornateremmel uszodával, sportolásra, tanulásra is alkalmas kerttel rendelkezett.

A díszterem a háború előtt...


A háború után:

1950-ben mikor a nővérek már 1119-en voltak ezt az Intézetet erőszakos úton rövid negyedóra alatt, minden térítés nélkül, ingóságaival együtt elvette a kommunista államhatalom.

A nővéreket szétszórta, és ők, akik annyi jót tettek az elmúlt korszakban (és most is), mint apácák csak a gúny és rosszindulat tárgyai lettek. Vállalták és tűrték a rájuk szakadt megpróbáltatásokat.

Az épület, amin nagyon sok ésszerűtlen átalakítást és funkcióváltást is végrehajtottak, az évtizedek alatt nagyon lepusztult. Ezen a helyzeten egy -lényegében nagyon felületes felújítás sem változtatott.
A háborúban megrongált kupola és tetőzet


Napjainkban:

1996-ban így kapta vissza a Kongregáció jogos tulajdonát. Az épülettel együtt a tanári kart is át kellett venniük ahol természetesen nem mindenki katolikus világnézetű. Ez nagy nehézséget okoz a nevelés egységességében. A Rend célja egyházi vezetésű, elkötelezett katolikus szellemű tanári kar felállítása. Ennek egyelőre még akadályai vannak.

Bérmálás a helyreállított kápolnában.

Az iskola épülete műemlék. A Kongregáció az Öregdiákokkal együtt nagy anyagi áldozatok árán több rekonstrukciót hajtott végre. Többek között helyreállították a kápolnát, a dísztermet, a főbejárati előcsarnokot, az alagsorban raktárakból több termet alakítottak ki, melyek kultúrális célokat szolgálnak. Elkészült a kupola felújítása is, amelyre 2000-ben tervezzük feltenni a keresztet. Az eddigi munkák is milliókat emésztettek fel, azonban még igen sok a feladat; egyebek között olyan, amit az épület állagának megőrzése sürgősen követel. Szeretnénk az épület fehér alapmeszelését is -legalább a homlokzaton- az eredeti barokksárga színre átfesteni.

A teljesen elgazosodott és gyakorlatilag kerítés nélküli valamikor gyönyörű kertünk helyreállításáról még nem is szóltunk, pedig ennek az iskola testnevelési programjában nagyon fontos a szerepe.

Mindezekhez - a Rend az Öregdiákok és a szülők erőfeszítése mellé - kérjük a világban szétszóródott magyarokat, köztük volt tanítványainkat, hogy segítsenek céljaink elérésében, hogy az újonnan felnövekvő ifjúság szellemi, fizikai és erkölcsi felemelkedését biztosítani tudjuk.

Csak így tudjuk elérni azt, hogy a Szent Margit Gimnázium és a Ciszterci Gimnázium újra az Egyház fellegvára legyen.

Budapest, 1998. szeptember 2.

Az Isteni Megváltóról nevezett Nővérek Kongregációjának Magyar Rendtartománya és a Budai Margitosok Baráti Köre

Cím: Szent Anna Kollégium és Tartományház H-1085 Budapest Horánszky u.17. T/Fax 00-36-1-338-4782
Banki átutalás: B101457 Árpádházi Szent Margit Alapítvány OTP Bank H-1113 Budapest Bartók Béla u.92-94


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra