Fogjuk meg egymás kezét (4)


Segítsük csángó-magyar gyerekek taníttatását Erdélyben


Mint ismeretes, a mai Románia Kárpátokon túl eső részén, Moldvában élnek a magyar származású csángó- magyarok, nagy szegénységben, néprajzi és vallási elszigeteltségben, de hál' Istennek többgyermekes családokban. Sorsukról az ÚMÉK sorozatban már többször adtunk hírt:
Magyarságismereti tábor csángó fiataloknak (Pax Romana hírek);
A Moldvai Csángó Katolikusokról.
Most a székelyföldi Gyimesfelsőlok-i gimnázium igazgatója fordul a nagyvilág magyarjaihoz, hogy segítsenek anyagi gondjaikon. Nem kevesebb mint 13 szegénysorsú moldvai csángó fiatalt fogadtak be iskolájukba és kollégiumukba, hogy magyar gyerekek között nevelkedhessenek. Mint azonban az az alábbi levélből kitűnik, az iskola komoly anyagi gondokkal küzd és ezért megértő magyarok segítségét kéri.
Legnagyobb segítség az lenne, ha jólelkű adakozók egy-egy gyermek havi taníttatását vállalnák magukra, de természetesen minden kisebb összegnek is örülnek.

Az alábbiakban az iskola igazgatójának a sorait tesszük közzé.

Árpádházi Szent Erzsébet
Római Katolikus Gimnázium
Gyimesfelsőlok

Seminar Teologic St Elisabeta
Lunca de Sus, Jud. Hargitha
Romania

Kérés

Tisztelettel kérem, a mellékelt névsorban szereplő moldvai csángó fiatalok tanulmányi támogatását.
Nevezettek olyan anyagi körülmények között élnek, hogy nem tudják fizetni a bentlakást és ellátási díjukat. Tájékoztatásképpen írom, hogy egy gyermek ellátási költsége a bentlakással együtt egy hónapra 350.000 lei, ami a mai árfolyam szerint 63.- DM-nek felel meg.
Szíves támogatásukra számítva, maradtam tiszteletteljes köszöntéssel, Gyimesfelsőlok, 1998 október 14.-én

Berszán Lajos esperes
az iskola igagzgatója

A gyerekek név szerint: Duma Irina (Klézse), Nagy Krisztián (Pusztina), László Péter (Pusztina), Kászápu Rámóna (Pusztina), Beca Margaréta (Pusztina), Bilibók Alina (Pusztina), Maties Nikoleta (Pusztina), Kászu Mihály (Pusztina), Solomon Lucsián (Luizi Kalagor), Onode Mária (Lészped), Ápopei Mónika (Kóstelek), Fekete Gréta (Kóstelek), Imre Marianna (Kóstelek).

Valamennyi gyerek többgyerekes munkanélküli, vagy egészen kis jövedelmű családból származik.


Az adakozásokat vagy közvetlenül a gimnázium igazgatójának címén, vagy a KMEM-Pax Romana szervezetén keresztül kérjük:

Ung. Pax Romana e.V.; Oberföhringer Str. 80; 81925 München Postscheck München, Konto-Nr: 2051 20-804,
Bankleitzahl (bankirányítószám) BLZ: 700 100 80, jelige: "Gyimesfelsőloki Gimnázium". (Németországi adakozók részére ugyanott adóbevallási szelvény kapható.)

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra