Cserkészélet"Istenem, az újkor ifjusága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei virrasszatok
a magyar ifjuság felett,
hogy Krisztusé legyen a szivük és a hazáé az életük!"

Kiss Ernő (aradi vértanu)


A CSERKSZÉLET az ÚMÉK negyedéves Internet-kiadványnak állandó rovata: III. évf. 4. sz. 1998. december

Bodnár Gábor Miskolc-Diósgyőri emlékpark

A földön 24 millió, Magyarországon 20 ezer, a 2. Kerületben 1400 cserkész él. De a fiatalok körében további mozgósításra van szükség.... mondta Szabó István plébános a diósgyőri cserkészparkban tartott öregcserkész találkozón, melyet Bogár Károly házigazda, a II. Cserkészkerület elnöke nyitott meg.
A II. Cserkész-Kerület, vagyis Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye öregcserkészei minden évben kétszer rendeznek találkozót. A június 14.-i találkozónak a Miskolc-Diósgyőri cserkészparkban az 1848-49-es szabadságharc megemlékezése adta a hátteret. A találkozóra a borsodi megyeszékhelyen kívül Ózdról, Egerből és Debrecenből érkeztek öregcserkészek.

A miskolci származású messze földön ismert cserkészvezető Bodnár Gábor már nem lehetett közöttük. Az emigrációs magyar cserkészet kimagasló egyénisége a közelmúlt- ban húnyt el.
Az 1945-ös idők menekülttáboraiból indult el a Hontalan Sasok csapata, amely -míg Magyarországon betiltották a cserkészmozgalmat- a szabadvilág öt világrészén 4000 tagú, meghatározó ifjúsági és társadalmi mozgalommá nőtte ki magát. Bodnár Gábor még megélhette a rendszerváltozást és a cserkészet újraindulását Magyarországon. Maga is részt vett az újra alakult mozgalom kezdeti vezetőképzésében és anyagilag is támogatta a mozgalmat. De nem utolsó sorban társadalmi elismertsége révén is segítette a hazai cserkészélet beindulását.

A diósgyőri parkban összegyűlt öregcserkészek szinte valamennyien emlékeznek még a magyarországi cserkészet 1948-as betiltására. Nem csoda, hogy aggódva figyelik, hova tart a mozgalom a 10 évvel ezelőtti újraindulás óta. Több mint negyven esztendőt nem lehet csak úgy átugrani. Egy teljes korosztálynak, a mai szülők többségének, nem adatott meg az az életre szóló élmény amit az itt felsorakozó, ma nagyapakorú cserkészek egykor kaptak.
Köztük élt akkor gróf Teleki Pál, Magyarország örökös főcserkésze, de a 750. sz. Nagy Lajos Király cserkészcsapat számára felejthetetlen maradt Lendeczky László volt csapatparancsnokuk is. Mindkettőjüknek emlékét őrzi a cserkészpark azáltal, hogy egy-egy emlékfát ajánlottak fel emlékükre.

Most került sor az 1993-ban alapított diósgyőri cserkészparknak a névadó ünnepségére is. Cserba Lajos kezdeményezésére a parknak Bodnár Gábor Emlékpark nevet adták. A névadó testvére Bodnár János ott volt az öregcserkészek között.

Alábbi, 1980-ban készült felvétel Bodnár Gábort mutatja a KMCSSZ Nyugateurópai Kerületének 400 résztvevős jubileumi nagytáborán a németországi Burg Kastl melletti Hárshegy cserkészparkban.

Az ünnepségek után a diósgyőri cserkészparkban az öregcserkészek akadályversenyen vettek részt, melynek témája 1848 történelmének ismerete volt. Azt követte a finom bográcsgulyás.

Ahol ennyi öregcserkész együtt van, elmaradhatatlan az emlékek felidézése. Mert mindegyiküknek sok mesélni valója van. Meghitt egykori tábortüzektől a Don-kanyarig...!

Felvidéki csapat minden nyáron az anyaországban...

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség dunaszerdahelyi 34. számú Szent Kristóf cserkészcsapatnál immár hagyomány, hogy nyári nagytáboraikat az anyaországban rendezik meg. A egri csapatokkal való kapcsolattartáson kívül egyik célja ennek, hogy az anyaországnak természeti kincseit és kultúrtörténetét is megismerjék.

A Belucz Károly csapatparancsnok által vezetett cserkészcsapat ebben az esztendőben a Bükk hegység növény és állatvilágával ismerkedett. T.k. Sóskúti György, a Bükki Nemzeti Park osztályvezetője tartott nekik szemléltető előadást a Bükk növény és állatvilágáról, melyet azután még éjszakai erdőjárás is követett. Azt csak a helyismerettel rendelkezők tudják, hogy a bervai cserkészpark közvetlenül a Bükk 'feljáratánál' fekszik.

Kérdés: ki tudja milyen anyagból fonták a kötelet...?

Azt itt már nem kell kérdezni, hogy kik voltak itt az erősebbek... mindíg az a csapat, amelyik tovább bírja nevetés nélkül...

Kirándulásaik során t.k. megtekintették a bélapátfalvi volt ciszterci apátság templomát és az azt körülvevő kolostor romkertjét. A bélapátfalvi (Bélháromkút) kolostort Kilit egri püspök alapította 1232-ben a Bélkő hegység lábánál, bővizű forrás mellett.

A méltóságteljes Bélkő hegység szépsége már 800 esztedővel ezelőtt lenyügözte az ide költözött ciszterci atyákat. Az 1232-1241-ig épült román stílusú templomot mára szépen helyreállíttották és nagyobb ünnepeken használatban is szokott lenni. Az azt körülvevő romkert azoknak a kolostori építményeknek az alapjait mutatja, amelyekben a ciszterci atyák szerzetesi életüket leélték.


A domboldalban felállított kálvária messzire láthatóan, csendben és méltóságteljesen jelzi földi életünk egyetlen biztos támpontját.

Az ide kiránduló cserkészcsapatok vagy iskolai osztályok fiataljai ma nehezen tudják elképzelni, hogy hogyan vállalkozhattak fiatalemberek egykor a szerzetesi életre, itt a Bélkő lábánál, az erdő közepén...?
Nem gondoljátok, hogy talán pontosan azért, mert nem korbácsolták agyelszívó reklámok fantáziájukat üres féligazságokkal, szünet nélkül sulykolván beléjük, hogy mi minden földi cicoma szükséges boldogságukhoz...

Az erdő csendjében megtalálták ők azt saját maguk...


A Szent Kristóf cserkészcsapat már többször táborozott az egri cserkészekkel közösen a Berva-völgyi cserkészparkban. Nyári táboraikat mindig úgy időzítik, hogy az augusztus 20.-i egri Szent István napi ünnepségeken ők is részt tudjanak venni (Cserkészélet 1998/III).

Tábori szentmiséiket a legnagyobb szabadföldi templomban, a park óriási fái között tartják.

Ezen a vasárnapon szabadtéri szentmiséjüket tábori lelkészük az egri székesegyház főlelkészével kócelebrálta.

Beregszászi cserkésznapló

Nemzetközi mikulásünnepségre került sor a Beregszázi 4. sz. Bendász István Cserkész- csapatban. A szlovákiai Pozsonypüspöki Körzeti Cserkésztanács (képviselője Schniererné dr. Wurster Ilona) gyüjtéséből és a kárpátaljai "Cserkészliliom, a keresztény ifjuságért" jótékonysági alapitvány (Liliom Alapítvány) közvetítésével 2,5 tonna használt ruha és élelmiszer került szétosztásra a cserkészek, családtagjaik és rászorulók között. Minden csapattag mikulás-ajándékot kapott.

Az ünnepségen jelen voltak a kecskeméti 828. sz. Hatvani Pál cserkészcsapat tagjai is (Papp Zsolt cspk), akik ismerkedő körúton voltak Kárpátalján már másodízben, s egy beregszászi iskolát is tamogattak.

A jó kapcsolat kialakulásának következtében közös nyári programok tervezésére (cserkésztábor, túrak, továbbképzés) került sor, legmerészebb ötlet volt egy több feladatú cserkészotthon létesitése Beregszászon, a magyar cserkészek támogatásával.


December 13-án Kárpátaljára került a Betlehemi Láng. A Lángot a Magyar Cserkészszövetség képviselője és erdélyi (nagybányai) cserkészek hozták és adták át ünnepélyesen a beregszászi református templomban istentisztelet keretében. A Láng Beregszászról került szétosztásra Kárpátalja többi településére.


A már több esztendeje az Osztrák cserkészeken keresztül érkező Betlehemi Láng ma már 20 országba jut el, köztük Magyarországon keresztül a környező országok magyar cserkészeihez. Lásd: "Peace Light From Betlehem".

19. Világ-Jamboree Chílében

Minden idők legnagyobb nemzetközi cserkésztalálkozói a Világ-Jamboree-k szoktak lenni. Lord Baden Powell, a nemzetközi cserkészmozgalom alapítója szervezte az elsőt 1920-an a London közelében, mert érezte, hogy a felnövekvő fiataloknak óriási az ismerkedési igénye a nagyvilággal és azon belül más népek cserkészeivel. Magyar cserkészek a kopenhágai 1924-es Jamboree óta vesznek részt azokon, amelyen mindjárt nagyon szép sikereket értek el. A kommunista tilalom ideje alatt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség fiú és leánycserkészei vettek részt a Jaboreekon. Igaz, ha azok a déli földtekén kerültek megrendezésre, mindíg is csak maroknyi magyar cserkész tudott azokra eljutni, de árvalányhajuk így is sokaknak emlékezetes maradt.

Az idei 19. Jamboreera (december 26-tól január6-ig) Chilébe utazó magyar delegáció létszámban szerény lesz, de annál kevésbé lelkesedésben. A Cserkészélet legközelebbi számában bővebben beszámolunk a erről, valamint több korábbi Világjamboreeról.

A Világjamboree központi honlapja: http://www.jamboree99.cl/

Magyar csapatok honlapjai határokon innen és túl
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra