Cserkészélet (I. évf. 2. sz. 1996 június)

"A cserkész minden cserkészt testvérének tekint"
(cserkésztörvény)

Millecentenáriumi cserkész események:

Kárpátaljai cserkészek honfoglaló öseink emlékére 110 cserkésztüzet gyújtanak a Kárpátok gerincén...


Kárpátaljai cserkésztüzek

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség amint leomlott a vasfüggöny nyomban bontogatni kezdte szárnyait. Munkájukról magyar cserkészújságjaink, de a Duna-TV is rendszeresen beszámoltak. Szükös kereteik ellenére már három nyáron látták vendégül a Kölley Gyurkabá által vezetett ifjúsági körút résztvevöit is. Megmutattak nekik sok magyar emléket és elvitték öket a Vereckei hágóra is. [Ez év augusztusában itt új emlékmü kerül felavatásra.]

A millecentenárium alkalmából nagyszerü tervük 110 cserkésztüz gyújtása a Kárpátok gerincén június 27.-én. Részleteket a rendezök fax számán lehet kapni: 00-380-3131-21743. [A tüzgyújtás gondolata a külföldön élö magyar cserkészek között is megszületett, lásd az alábbi felhívást. A rendezök idöközben egyeztetik a terveket]


Felhívás Kanadából:

Az 1933-as gödöllôi jamboree idején a MCSSZ Magyar Szolidaritás Napot rendezett. Az elötte megbeszélt napon cserkészeink tábortûzeket gyújtottak egész Magyarországon és a megszállt területeken. A megbeszélt idôben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllôn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

Szép és hasznos volna, ha felélesztenénk e felejthetetlen akciót. Ajánlanám, hogy augusztus huszadikán este a budapesti tûzijáték kezdetének idejét vegyük alapul, s annak helyi idöszámitási órájában lobbanjanak fel a magyar testvériség tûzei az egész világon. Valószinüleg nincs olyan lakott idözónája a földnek, ahol nem élnének magyarok, igy csak szervezés kérdése volna a megvalósitás: tábortûz Croydonban, Fillmoreban, Los Angelesben, egy gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti lakások ablakaiban, mécses Dunaszerdahelyen, tábortûzek Rióban, Caracasban, Honoluluban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban, egy melegedö tüz parazsa Krasznahorkán vagy Kôrösmezôn.

Egy Budapesten meggyújtandó tûz (szertûz?) csak másnap este aludna ki, miután a Magyar Szolidaritás Lángja körüljárta a föld minden lakott idôzónáját. A magyar rádió akár követhetné is telefon jelentésekkel a tûz útját.

A Magyar Cserkészszövetséggel, szlovákiai, erdélyi, kárpátaljai, délvidéki cserkészszövetségekkel, Magyarok Világszövetségével és a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel szövetkezve, megoldható lenne.

Romantikus? Lehet, de ez a könnyen hagyománnyá válható kezdeményezés a magyar identitástudat egyik pillére lehetne.

Jelentkezni lehet:

HMMK
42 Juanita Dr.,
Hamilton, ON, L9C 2G3, Canada
Tel: 1-905 389-5007
Fax: 1 905-389-0248

E-mail: tlukacs@zing-net.ca

Ópusztaszeri Millecentenáriumi Emléktábor augusztus 10-20 között.

A Magyar Cserkész Szövetség rendezi ezt az egyedülálló jamboree jellegü nagytábort az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark területén. Ide várják a hazai és határokon túli magyar cserkészcsapatok küldöttjeit: Érkeznek a Felvidékröl szekeresek, öt országból evezö vizicserkészek, lovas, gyalogos, kerékpáros csillagtúrázók.
De ide várnak sok vendéget is, akik úgy a cserkészmozgalommal, mint a cserkészek által bemutatott történelmi és újkori ügyességekkel fognak majd itt megismerkedni. A jurta- és bemutatósátrak utcájában a honfoglaló "Őseink mívességét" mutatják be, de lesz cserkészbemutató is térképészettöl és nyomolvasástól kezdve ejtöernyöhajtogatáson és sárkányrepülésen keresztül tegészen a természetvédelmi ismeretek átadásáig.

Érdeklödni lehet t.k. a MCSSZ elnöke (Dr Lukács János) telefonszámán: 30-1-176-0084; vagy 436-1704; továbbá a millecentenáriumi rendezvény táborbiztosa (Németh István cst) címén: T(munkaidöben):36-1-118-0111; munkaidön kívül: 36-24-366-689.

Lásd úgyszintén az Interneten a MCSSZ honlapján. Ugyancsak tettünk már utalást e nagyszabású eseményre MILLECENTENARIUM elözö számában mely elérhetö a következö láncon: A cserkészélet híreiböl.


Honfoglalási cserkész gyalogtúra

A Vereckei hágótól Ópusztaszerig a 460 kilométeres út gyalogos megtételére vállalkozott egy 16 cserkészböl álló csoport. Augusztus 7.-én indulnak Vereckéröl és augusztus 19.-én érnek Ópusztaszerre. Az út egyes szakaszain további cserkészek csatlakozására számítanak. (MCSSZ VL/1996/május)


Millecentenáriumi fácskaültetés Székelyföldön és Ópusztaszeren.

A millecentenáriumra emlékezvén a Székelyföld több településén fácskaültetési akciókra került sor, mint pl. Kézdivásárhelyen, Zilahon, Gyergyószárhegyen. Utóbbi település parkjának keleti sétányára a helyi cserkészcsapat tagjai ültették ki az emlékfákat. Mindegyiket egy-egy történelmi személyiségröl nevezték el és eléjük táblákat állítottak ezek neveivel.

Ópusztaszeren Barátság-park létesül. A Kárpát-medence minden vidékéröl várnak a résztvevök által hozott fácskákat és cserjéket a Történelmi Emlékparkban való elültetésre!


Virágzik az árvalányhaj!

Május végére selymes fehérbe öltözött a kiskúnsági puszta. A Kiskúnsági Nemzeti Park térségében (Kúnszentmiklós, Kúnadacs, Kúnbaracs, Kerekegyház, Fülöpháza), tömegével virágzik az árvalányhaj. Ez a pázsitfűvek családjába tartozó növényünk ma szigorúan védett!!
A magyar cserkészkalapot, cserkészsapkát a Gödöllő-i jamboree óta díszíti e ritka szép növény, melyet idegen cserkészek nemzetközi találkozókon először mindig madártollnak néznek...
Az árvalányhaj mint cserkészviselet népi eredetű: egykor a falusi szobákat és fiatal legények kalapját díszítette.
Az elmúlt évtizedben a természetvédők már-már azt hitték kiveszőben van ez a díszes növényünk. De hál' Istennek nem így van. A bőséges téli és tavaszi csapadék kedvezett minden fűfélének, így az árvalányhajnak is. Az elmúlt években a homokhátságot sújtó aszály miatt nem keltek ki a magvak, most viszont a tavasz óta megfelelően nedves volt a homoktalaj, így az árvaláényhaj magvak bőségesen keltek. Az árvalányhaj május-végi június-elejei virágzásának látványa idegenforgalmi nevezetességnek is számít!

A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség híreiböl

USA:

Vezetöképzö tábor lesz Fillmore/NY/USA-ban augusztus 8-18 között, segédtiszt-jelöltek és cserkésztiszt-jelöltek részére. Jelentkezés a helyi csapatparancsnokokon illetve a kerületi parancsnokokon keresztül.


Europa:

* Elsö alkalommal lesz "CORVINA" tábor a nyugateurópai I. Cserkészkerület rendezésében, mely a tábor végén irodalom érettségit ad.

* Milleneumi VIZICSERKÉSZTURA a Körösökön Gyulától Ópusztaszerig.

* Részvétel a Millecentenáriumi Nagytáboron Opusztaszeren.

A részvétel mindhárom rendezvényen nyugateurópai magyar cserkészek részére a KMCSSZ I. Kerületén keresztül. Cím: D-74321 Bietigheim, Berlinerstr.8 Tel:07142/64-386(62-996)


Csapatévforduló: A Linz-i 80. Sz. ÁRPÁD cserkészcsapat fennállásának 25. évfordulóját ünnepli ez év májusában. A csapat büszke lehet, mert ez a rendkívüli esemény egybeesik névadójuknak, Árpád vezérnek 1100 évvel ezelöti honfoglalásával illetve annak széleskörü megünneplésével.

Nemzetközi Katolikus Leánycserkésztalálkozó Budapesten

Július 7-14 között találkoznak a Katolikus Leánycserkészek Nemzetközi Világszervezetének (ICCG) cserkészei Budapesten. A megynyitó szentmisére július 8.-án Mátyástemplomban Paskai László Budapest-Esztergom-i érseket hívták meg, fövédnöknek pedig Göncz Árpád köztársasági elnököt kérték fel.

Két új cserkész honlap

elökészülöben: a Készítöiknek sok türelmet... és sikeres jó munkát kívánunk!

Ifjusági körút Erdélybe

Ezen a nyáron Erdélybe vezet a sok esztendö óta ft Kölley Gyurka-bá által vezetett ifjusági körút. A hazai és külföldröl érkezö fiatalok többnyire a helyi cserkészcsapatok vendégei. Az utirány ezévben egyedülállóan szép és emlékezetes: Berekfürdö, Eger, Debrecen, Bors, Királyhágó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyergyóremete, Gyilkostó, Békásszoros, Gyergyószentmiklós, Madéfalva, Csikszereda, Csíksomlyó, Szent Anna-tó, Bálványfürdö, Udvarhely, Szováta, Korond, Hargita, Gyulafehérvár, Arad, Szeged, Pécs, Opusztaszer, Keszthely, Tihany.
Idöpont: július 15-jílius 29.

Felvilágosítás és jelentkezés: Förderer Ungarischer Christlichen Jugendseelsorge e.V., Landwehrstrasse 60, D-80336 München, Tel/fax: 00-49-89-5309489.
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a 96/II címoldalára
vissza az ÚMÉ web-tanya bejárathoz
archívum