II. János Pál pápa látogatása

Pannonhalma-Győr 1996-szeptember 6-7

A Szentatya az 1000 éves Bencés Főapátságon

II. János Pál pápa nemzeti ünnepünk, a Millecentenárium, illetve a pannonhalmi Milleneum alkalmából jött öt év után ismét Magyarországra.
Szeptember 6.-án délben érkezett a ferihegyi repülőtérre, ahol az egyházfőt állami és egyházi vezetők ünnepélyesen fogadták. Göncz Arpád köztársasági elnök köszöntő szavaiban rámutatott, hogy mennyire fontos erkölcsi támpontokat adhat az Egyház ma a magyarságnak a társadalmi átalakulás nehéz időszakában.
A Szentatya üdvözlő beszédében azokról a kultúrális és vallási forrásokról szólt, melyekből a magyarok évszázadokon keresztül fényt és erőt tudtak meríteni. Hazánk a történelem során többször jutott kilátástalan helyzetbe. De mindíg sikerült a nehézségeket legyőzni és mindíg sikerült megújulnia. Jövőnk ezután is csak akkor lesz megalapozott, ha ugyanazok az igazságok hatják azt át, mint a múlt hagyományait. Magyarország ismét boldog és virágzó lesz, nem szabad elcsüggednünk. Majd a pápa Vörösmarty Mihályt idézte:
Azért jöttem, folytatta, hogy elhozzam az üdvösség jó hírét, hogy élete legyen mindenkinek Krisztusban. Majd Isten áldását kérte Magyarországra.


Délben azután a pápa helikopteren Pannonhalmára utazott, ahol Dr. Várszegi Asztrik főapát kisérte fel a szentatyát 'pápamobil'-jában szent Márton hegyére a Bencés Főapátságba.

A délután folyamán ott fogadta a pápa Dr. Göncz Arpád köztársasági elnököt és feleségét.
Ezután időt szakított, hogy meglátogassa a Szent Adalbert otthonban az idős és beteg szerzeteseket.


Az este folyamán a Főapátság templomában zártkörű vesperás (esti imádság) volt, melyen elsősorban szerzetesek vehettek részt (a TV ezt is közvetítette).
Itt mondott beszédében a Szentatya felhívta a Bencés rend tagjait, hogy a kolostorok testvéri láncával kössék össze a Kelet és a Nyugat nemzeteit és keresztényeit.

Pápai szentmise Győrött

A szombati nap fénypontja kétségtelenül a győri szabadtéri, ünnepi szentmise volt. A zord idő ellenére közel 150 ezer hívö gyült össze erre a határokon innen és túlról. Ezen a Szentatya Magyarország lelki és érzelmi megújulásáért imádkozott.
Ne engedjétek, hogy kedveteket szegjék a gazdasági és társadalmi nehézségek, a munkanélküliség, sokak elszegényedése, a hit nélkül felnőtt nemzedékek erkölcsi érzékének megfogyatkozása. Nagy kisértés, hogy feladjátok a küzdelmet és beletörődjetek a fennálló helyzetbe. Mi keresztények azonban Krisztus jelenlétében élünk. Krisztus a mi reményünk! Tekintsetek bizalommal a jövőbe. Egyesek pesszimista jóslatai miatt ne csüggedjetek el, és mások által állított akadályok ne állítsanak meg benneteket... Mindíg voltak ragyogó példaképeink, akiktől tanúlhatunk... a vértanuhalált halt Apor Vilmos győri püspök, a kommunista diktatúrával szembeszálló Mindszenti József bíboros, a szegények orvosa Batthány Strattman László... buzdította a pápa a szentmise résztvevőit és hazánk lakosságát.


Szombaton délután a szentatya a Püspökvárban találkozott a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjaival. Hozzájuk intézett beszédében rámutatott a diktatúra eredményére: sokak életstílusában az eltávolodásra a keresztény hagyományoktól. A papok feladata mondotta, hogy felrázzák a lelkiismeretet.
Felhívta figyelmüket az üdvösség jóhírének fontosságára a médiákban. Képezzetek ki szakembereket a modern kommunikációs eszközök használatára... mondotta, majd külön kiemelte a katolikus rádió fontosságát.Külön kiállt a Szentatya az ökomenizmus mellett és a párbeszédre a többi keresztény egyházzal.

Nem szünt meg ostorozni azokat a tömegtájékoztatási eszközöket, melyek gyakran az evangélium eszményeitől távol álló értékeket közvetítenek. Ismételten kiállt az abortusz ellen valamint a katolikus papság cölibátusa mellett.

További programja keretében talákozott a Szentatya még Horn Gyula miniszterelnökkel is, akivel a magyar állam és a Vatikán jó kapcsolatait szabályozó dokumentumok aláírásáról tárgyalt.

Miután Apor Vilmos mártír püspök sírját meglátogatván ott személyesen imádkozott, visszatért a ferihegyi repülőtérre. Ott a zuhogó eső miatt búcsúbeszédét már nem tudta felolvasni. Alábbi (Internet-) láncokon keresztül viszont az is rendelkezésünkre áll.

A Szentatya kétnapos látogatásán összesen hatszor mondott beszédet magyarul. Hosszabb beszédei felolvasásánál közte-közte átvette a szót Ternyák Csaba a pöspöki konferencia titkára, aki a Szentatya szövegéből egy-egy részt felolvasott. A hetedik beszédét -mint tudjuk- szombat este a repülőtéren a szakadó eső miatt már nem tudta felolvasni, de szövege rendelkezésünkre áll. Ugy ennek, mint többi beszédének teljes szövege lehívható a hálózatról a következő sorrendben:


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a 96/III címoldalra
vissza a bejárathoz