Cserkészélet

A cserkész ahol tud segít! (cserkésztörvény)
Álmos népe ébredj fel!

Szabadkai cserkészek Ópusztaszeren

A honfoglalás 1100. esztendejének emlékére a világ 14 országából gyűltek össze Ópusztaszeren magyar és nem-magyar cserkészek hirdetve a világ felbőszült politikájának, hogy lám hittel és szeretettel át lehet hidalni generációs történelmi viharok tengerét!

Mi Vajdaság-i magyar cserkészek eljöhettünk ide, és ha csak két hétre is, de eggyé forrhattunk itt össze mindnyájan. Szabadka és Szeged testvérvárosi kapcsolatának köszönve az egész Vajdaságból 39 cserkész kapott meghívást és juthatott el így Opusztaszerre.
Kétnapos kalandos és kemény építkezés után úgy éreztük, hogy megváltoztattuk a világ e parányi részét és benne magunknak otthont teremtettünk: Megépítettük az 'Új Hazát'.

Őseink hét törzsének jelképe nyomán a cserkészek itt is hét altáborban kaptak elhelyezést. Csak láttátok volna, hogy az altáborok mennyire egy szívként dobogtak! Üzenet volt ez a szélrózsa minden irányába: A mag el van vetve és a jó földben új életet terem!
Csatákat is vívtunk, ilyeneket: hatvan kilométeres gyalogtúra, pusztai túlélés, természeti túra, éjjeli portya, sártenger... De ugyanúgy szerepelt a programban városfelfedező túra mint népi tánc, népzene, kézművesség és más különböző kultúrműsorok.

Feszty Árpád körképe: ahogy a nemzet ÁRPÁD vezetése alatt elfoglalta a hazát 1100 évvel ezelőtt, mindenkinek egy életre szóló élményt adott, aki megláthatta.
És mi, 1100 cserkész mindenben egyek voltunk. Ha táncoltunk, velünk táncolt 1100 esztendő lüktetése, ha kiáltottunk, 1100 száj kiáltott egyszerre, ha tapsoltunk, velünk tapsolt a 'fél világ'!
Kopjafát emeltünk annak emlékére, hogy négy világtáj felől jött cserkészek sorakozhattak fel velünk, jelképezvén, hogy keményen össze tudunk fogni a szertetetben!

Nagy ünnepléssel fogadtuk cserkésztestvéreinket, akik a Vereckei Hágóról indúltak el és 12 nap alatt gyalog tették meg az utat Ópusztaszerre. Ez a zászló az ő kezükből való:


Teljesítményük csatakiáltásra való: "EZ JÓ VOLT, EZ JÓ VOLT EZ FANTASZTIKUSAN JÓ VOLT", bizonyítván, hogy elszánt akarattal és hittel mindent el lehet érni. Csak így tovább!

Napközben kézművességeket tanultunk: szövés, csuházás, fafaragás és bőrdíszítésen keresztül a rézművességig. Volt barlangászat, íjászat is. A sport-olimpián összemértük erőnket, pihenés helyett pedig a tábortüzeket készítettük elö. Az volt csak a "buli"! A teljesített próbák, és túrák után pedig mindenki megkapta a Honfoglaló különpróba jelvényt.

Mindent összevetve, bár akadtak problémák úgy a szervezésben mint az ellátásban, ez a tábor a szervezők részéről óriási teljesítmény volt. Mi -vajdasági cserkészek- csak hálásak lehetünk, hogy részt vehettünk a táboron!
Köszönet ezért mindazoknak is, akik idehaza segítettek kis csapatunknak, hogy eljuthassunk Ópusztaszerre. Hálás köszönet a Magyar Cserkész Szövetségnek, a szervezőknek és főként a szegedi cserkészeknek, a Megyer altábor tagjainak, tisztikarának és tisztségviselőinek, akik lehetővé tették számunkra, hogy otthon érezzük magunkat!

A Megyer altábor csatakiáltásával búcsúzom:

Oláh István cst.
csapatparancsnok
Szabadka

Cserkész kiállítások a nagytáborban

A Millenentenáriumi Ópusztaszeri Barátság Nagytáborban egész utcasort tettek ki a cserkész kiállítások valamint az ősi mívességek bemutatói. Volt ott fafaragás, bőrdíszítés, rézmívesség... de még mézeskalácsos is.

A látványosabbnál látványosabb 'mívességek' egyik bemutató sátra.


"Mire jó az öreg(-cserkész) a háznál..."?

A 'népi mivességek' látványos bemutatatója mellett különös figyelmet érdemel három nagy szakértelemmel összeállított kiállítás: a "Cserkészetünk képekben": Bokody József bá összeállításában, Hada Tibor bá gazdag bélyeggyűjteménye, valamint a cserkészkönyvek, nyomtatányok kiállítása Arató Laci-bá összeállításában. Mindhárom kiállítás elképzelhetetlen lett volna a három fáradhatatlan öregcserkész odaadó munkája nélkül.


Tábori bélyegzők és levelezőlapok

A tábori postahivatal egyben a terjedelmes bélyegkiállításnak is helyet adott. Hada Tibor bá a cserkész bélyegek nagymestere minden látogatónak készségesen megmutatta a millecentenárium tiszteletére összehozott bélyegkiállítást. Öt témában dolgozta fel az anyagot: BiPi és felesége/ világjamboree-k/ gyakorlati cserkészet/ tíz törvény/ cserkész levelezések.
Cserkész nagytáborok alkalmából régóta szokás külön levelezőlapot kiadni, sokszor külön tábori pecséttel. Az alábbiakban a közelmúlt magyarországi nagytáborainak levelezölapjaiból és a táborok bélyegzőiből mutatunk be néhányat:

A MCSSZ Kárpátmedence Cserkésztestvériség Nagytábor tábori levelezőapja a IV. (székesfehvári) cserkészbélyeg kiállítás emlékbélyegzőjével


Az ópusztaszeri emléktábor cserkészbélyeg kiállítására emlékeztető tábori levelezőlapja

Az ópusztaszeri tábor címere tábori levelezőlapon, tábori bélyegzővel

A IV. cserkészkerület Millecentenárium alkalmából Zánkán rendezett táborának levelezőlapja

Az 1993-ben, a nagymúltú 1933-as jamboree táborhelyének közelében megrendezett "GÖDÖLLŐ EMLÉKTÁBOR" levelezőlapja

Egy szintén 1993-ben a "Gödöllő Emléktábor" alkalmából, a IV. cserkészkerület kliadásában megjelent tábori levlezőlap tábori bélyegzővel

Uj csapathonlap:

Magyarországon az első cserkészcsapat, mely önálló honlappal rendelkezik a Világhálón az 1505 sz. Szent Gellért cserkészcsapat . Honlapjuk máris tartalmas, érdemes tehát meglátogatni. Gratulálunk!

Az összes eddig bejelentett magyar csapathonlapról (az anyaországon belül és kívül) a Láncok: ifjuság rovatában egy áttekintést találtok.

A Pozsony-i cserkészek megértették a cserkésztörvényt...

A beregszászi Máltai Szeretetotthon októberi megnyitására (lásd a "fogjuk meg egymás kezét rovatban") a pozsonyi magyar cserkészek négy tonna élelmiszert és használt ruhaneműt gyűjtöttek és küldtek a rászoruló kárpátaljaiaknak. Ott tudhattuk meg a segítséget átadó Schniererné dr. Wurster Ilonától, hogy ez már kilencedik gyűjtésük volt. Immár ötödik ízben gyűjtöttek Kárpátaljának, háromszor gyűjtöttek már a Vajdaságnak és egyszer a csángóknak...!

[...melyik tudós kortársunk is vezette be nemrég a szlógent, hogy az ember nem más mint csak önző gének halmaza?]

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a 96/IV címoldalára
vissza az ÚMÉ webtanya bejárathoz
archívum