A Pax Romana híreiből (13)

"...vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!"

Mécs László


Az Internet a Keresztény Üzenet szolgálatában

Fenti cím alatt tanácskozott 1999 november 5-6.- án a hollandiai Maarssen-ben a KMÉM-PAX ROMANA Benelux-Rajnavidék tagozata. Főelőadó Pásztor Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia/ SZTAKI/ASZI munkatársa volt.

A gondosan felépített előadássorozat műszaki részében először az Internet adta új kommunikációs lehetőségekről volt szó, tehát az egyéni levelezés, körlevelek, levelező fórumok stb. új lehetőségeiről, a továbbiakban pedig az új médiumnak az információ közvetítésben várható szerepéről. Utóbbin belül elsősorban a keresztény indíttatású Web-kiadványokról, honlapokról, a katolikus és más keresztény egyház publikációs munkájáról esett szó.

A műszaki rész előadásakor világossá vált az előadó személyes szakismerete és jártassága az új technológiákban, úgy a technikát lehetővé tevő új eszközök (hálózatok, számítógépek, program-nyelvek, programok) területén, mint az elmúlt évek egymást gyorsan követő Internet-alkalmazásaiban: tehát a kapcsolatteremtés, levelezési fórumok, önkéntes/ingyenes számítógép-programfejlesztés, önkéntes/ingyenes tartalomszerkesztés és terjesztés, tanácsadás, információközvetítés stb. területein.

Internet kultúra - keresztény kultúra

Kezdetben -értsd 5 évvel ezelőtt- elsősorban akadémiai intézetek, egyetemek hálózata volt az Internet. Ezért jellemző volt rá a bizalom, önzetlenség, segítőkészség, sallangmentes kommunikáció.
Jellemző volt a szabad számítógép-programok keletkezésének kiterjedtsége, a tudás és a 'szerszámok' másokkal való ingyenes megosztása.

Mára az 'akadémiai stílus' visszaszorulóban van azáltal, hogy az értéktelen hálózati forgalom -százalékban mérve- sokkal nagyobb mint az értékes vagy értékteremtő.

Egyrészt azért, mert a könnyű hozzáférhetőség által az érték és az értéktelen egyforma esélyt kap. Ennek következtében megjelennek a hálózaton a pongyolaságok, a tökéletlen helyesírás, ékezet nélkül (angolosan) írt magyar szövegek, pornográfia, erőszak, káros ideológiák, hazugságok, stb.

Másrészt, azért, mert az üzleti világ is 'ráfeküdt' az Internetre, mint sok más médiumra, és nagy pénzeket öl az internetezők figyelmének megszerzésére. Mondanivalójuk azután már nem akadémiai stílusú, nem is keresztény szellemiségű, hanem egyszrűen üzleti: reklámok, manipulált keresőprogramok, 'ingyen' postafiókok, portálok: 'mi majd mindenhova elvezetünk téged...!'

Veszélyek és csapdák az Interneten

Napjainkban sokszor valóban úgy tűnik, hogy a rosszindulatú, kárt okozó tevékenység az Interneten túlsúlyt kap. Kisebb mértékben a közönséges bűnözés, nagyobb mértékben a félrevezető üzleti tevékenység. Utóbbinak hatása a reklámokhoz még kevésbé hozzászokott magyar fiatalság körében talán még nagyobb mint nyugaton.
Példák: a tévesen "ingyenes"-nek nevezett postafiókok (személyes adatok vagy reklám fejében), "ingyenes" webhely, "ingyenes" keresőprogramok, "könnyű" pénzkeresési lehetőség, szerencsejátékok, stb. Az ilyesmire sokan fogékonyak, hiszen senki sem akar kimaradni a nagy haladásból. Ennek egyenes következménye, hogy végül több pénzt ad ki az internetező, közvetve vagy közvetlenül, mint amennyivel valós szükségleteit fedezni tudná... [A magyar fogyasztóvédő szervezeteknek itt még valóban sok teendőjük akad, elsősorban természetesen, hogy megvédjék a kispénzű embereket a sok féligazságtól!]

Egy másik veszélyes terület az adatok és információk biztonsága, tehát pl. a "betörések" lehetősége mások levelezésébe, honlapjára, a titkos "lehallgatások", tehát a magánszféra kiszolgáltatottsága.
Mivel az Internet-kapcsolat telefon-összeköttetéshez hasonlítható, a telefonbeszélgetés pedig -mint tudjuk- lehallgatható, nyilvánvaló hogy hasonló lehetőségek adódnak az Interneten is. Ez az Internet esetében odáig megy, hogy az összeköttetés alatt titkos programokat lehet valaki számítógépének küldeni, melyek ott kisebb nagyobb kémkedést hajtanak végre, majd visszajeleznek megbízójuknak.
Eleinte csak jóindulatú szoftver-megszállottak, "hackerek" éltek ezekkel a lehetőségekkel, inkább csak tréfálkozásból, rámutatván a rendszer tökéletlenségeire. Később azonban az üzleti világ is rácsapott erre, adatgyüjtés céljából. Teszik ezt azért, hogy vevőik köznapi szokásait és környezetét feltérképezhessék, hogy azután eredményesebben tudják őket reklámcsapdáikkal megkörnyékezni.

[ Szerk. megj.: 1999 folyamán fény derült az igazi "nagy halakra" is. Nem kevesebb mint az Egyesült Államok felderítő szervei (NSA = National Safety Agency) használják az Internetet a világposta titkos ellenőrzésére. Figyelőrobotok (intelligent agents) csapata ellenőrzi percről percre a világ elektronikus levélforgalmát (faxokat beleértve), azokat gyanus szövegekre átszűrve, majd ezeket a biztonsági szerveknek átjátszva. Az eddig legnagyobb ilyen kémkedés amelyre fény derült az Echelon név alatt ismert, melyben hagyományos telefonbeszélgetéseket is lehallgatnak, beszédfelismerővel digitalizálnak, majd az elektronikus levelekhez haszonlóan tartalomra szűrnek. De a számítógép-nagyipar is segédkezik ebben, pl. titkos kiskapukat hagyva egyes programokban.... Kapcsolódó cikkünk: Quo Vadis Informatica sorozatunkban.

Érdemes az ilyen hírek felröppenése után megfigyelni, hogy milyen gyorsan szőnyeg alá is lesznek ezek ismét söpörve, főleg a felvásárolt folyóiratokban, anyagi függőségben műküdő honlapokon, stb.

Fentieken lehet bosszankodni, de ugyanakkor mosolyogni is lehet. A manipulációk hatékonyságát ugyanis ugyanilyen eszközökkel meg is lehet zavarni úgy, hogy végül a 'nagyok' jobban rettegnek a 'kis halaktól' mint fordítva. De erre nem buzdítunk senkit, ellenkezőleg!]

Keresztény felhasználói szempontból egyrészt az a fontos, hogy ismerjük és védjük hiteles forrásainkat, másrészt, hogy kommunikációnkban mint egyszerű, következetes keresztény ember viselkedjünk. Ha ugyanis mindig csak a tiszta igazságot írjuk (a hazugság az Interneten amúgy is gyorsan cáfolható), és amellett ügyelünk arra, hogy senki személyiségét ne sértsük meg, akkor bárki nyugodtan figyelheti postaládánkat. Ami pedig a reklámáradat kirekesztését illeti, annak ma már számtalan módja ismert (van aki egyszerűen leragasztja képernyőjén a reklámzónákat, van aki böngészésnél a képek letöltését kikapcsolja...). Hosszabb lejáratra pedig a legfontosabb, hogy megalakuljanak a teljesen reklámmentes, társadalmi értéket képviselő információs hálózatok.

Kereszténység az Interneten

A keresztény szellem (is) elsősorban lelkes laikusokon keresztül van jelen az Interneten. Egyetemi, kutatóintézeti munkatársak, diákok, nyugdíjasok, természetesen vegyes színvonallal.
Jelen vannak a megbízható hírügynökségek: (Fides, KNA, Magyar Kurír), a hivatalos egyházi intézmények: Vatikán, egyházmegyék, plébániák, szerzetesközösségek, stb.
Noha a Szentatya személyesen nagyon támogatja a médiumokon keresztül történő evangélizációt, a döntéshozók gyakran még nem ismerik kellőképpen az Internet-médium lehetőségeit.

Magyarországi keresztény egyházak az Interneten

Reformátusok: Magyarországi Református Tanácskozó Zsinat: www.mretzs.hu Károli Egyetem: www.kgre.hu

Lutheránusok: Elsősorban belső kommunikációra használják. Mintaszerűen szervezett hálózat a www.lutheran.hu

Katolikusok:

 • Püspöki kar
 • Szegedi teológia
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Ifjusági szervezetek (KEFE, KIM, KET, MCSSZ)
A határokon túli magyar egyházak munkája is bámulatos: Kolozsvár, Csíksomlyó, Nagyszeben, Petrozsény, Nyitra....

Konferenciák: 1998-ban volt Magyarországon az első, 1999-ben a második Keresztény Magyar Internet Konferencia, míg az első keresztény iternetes összejövetel Edélyben volt. 1999-ben a IV. nemzetközi keresztény Internet konferencia Budapesten került megrendezésre: www.ecic.org.

A "katolikus.hu" Internet hely

A Magyar Katolikus Püspöki Kar megbízásából jött létre, annak szervergépe használatával, a "COMMUNIO", a 'közösség', értve alatta különösképpen a krisztusi közösség információs központját.
A honlapon találhatók az anyaországbeli katolikus intézmények, egyházmegyék, iskolák, szerzetesrendek részletes adatai, sok utalással a megfelelő további webhelyekre.
Itt található a katolikus hittan, imádságok, énekgyűjtemények, liturgiai összefoglaló, stb.
Ugyancsak elérhető itt A Katolikus Egyház Katekizmusa, melynek -a web lehetőségeit használva- bármely pontjára lehetséges hivatkozni, illetve egy kattintással eljutni.

Az Európai Püspöki Konferenciák megbízásából jött létre továbbá a "www.hcbc.hu" webhely, az európai országok egyházmegyéinek adataival és egy terjedemes címgyüjteménnyel.

Fenti webhelyek mellett természetesen fontosak a hasonló indíttatású fórumok. Egyrészt az egyházi moderálásúak:

 • magvető@katolikus.hu
 • agora@katolikus.hu
másrészt a KET (Keresztény értelmiségi Társaság) fórumai:
 • KET-napi@hcbc.hu
 • KET-media@hcbc.hu

Mit tehetünk mi?

Az előadássorozat meghallgatása során a KMÉM-Pax Romana közösség számos kérdést tett fel az előadónak a képernyőről történő szövegolvasás ergonómiájától kezdve az otthoni (nem munkahelyi) számítógép-penetráció gyakorlatáig.
Említésre került továbbá, hogy hiába interaktív az Internet, ha a TV-hez szokott ember passzív...!

Mit tehetünk tehát mi, hogy a fenti sok hiteles információ egyáltalán eljusson azokhoz az emberekhez akikhez szólni akarunk?

Az előadó ezzel kapcsolatban a következőket javasolta:

 • hálózati fórumokon szelíden, de határozottan képviselni a krisztusi szellemet
 • nem csak vallásos, hittel kapcsolatos fórumokon felszólalni, hanem mindenki saját szakterületén szóljon hozzá az adott témához keresztény inspirációból
 • mindenki a maga karizmája, lehetősége szerint képviselje az evangélium szellemét
 • járuljunk hozzá, hogy fenti és egyéb adatok, amelyekre hivatkozunk, hitelesek, pontosak és színvonalasak legyenek.

Kárpátaljai beszámoló:

"Értelme és szabadsága birtokában az ember maga viseli a
felelősség kockázatát növekedéséért éppúgy mint üdvösségéért"
VI. Pál: Populorum Progressio 15.


AZ ÖNSZERVEZŐDÉS ÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI A SZOCIOLÓGIA SZEMSZÖGÉBŐL

:Beszámoló a KKÉF tanulmányi napjairól

A maga nemében első próbálkozás volt a Kárpátaljai Katolikus Értelmiségi Fórum szervezésében bonyolított tanulmányi napok ("Az önszerveződés és törvényszerűségei a szociológia szemszögéből") november 26-28 között Beregszászon.

A tanulmányi napok elsődleges célja volt a Kárpátalja különböző részeiről érkezők számára új tudomány – a szociológia megismertetése és megszerettetése a hallgatókkal, ami véleményem szerint messzemenően sikerült az előadóknak. (Szociológus szakember nem él Kárpátalján) A három napos program a közgyűléssel kezdődött, szentmisén, majd állófogadáson vettek részt a jelenlevők. A hallgatóság legmegbecsültebb tagjai Pap Sándor beregszászi és Juhász János rahói plébánosok voltak, akiknek a szünetek minden szabad percét lefoglalták a résztvevők. Péntek éjszaka megnyugvásunkra megérkezett a főelőadó is, Bögre Zsuzsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára és magyarországi meghívottaink. Az érdemi nap szombaton volt: bevezető előadás, csoportos megbeszélések, délután egy korábban végzett kárpátaljai szociológiai felmérés eredményeinek ismertetése: "Szociológiai kutatás a kárpátaljai magyarság értékrendjéről és a kisebbségi lét alapproblémáiról." - Kovácsné Marton Erzsébet előadásában. Az előadók alig győztek válaszolni a kérdésekre...

A tanulmányi napok egyik értéke, hogy újabb alkalmat adott a kárpátaljai katolikus értelmiség számára a beszélgetésre, tájékozódásra, párbeszédre, egymás gondolatainak kicserélésére, az egymástól távollakók sorsának jobb megismerésére. Délután a tanulmányi napokat megtisztelte jelenlétével Majnek Antal püspök atya is, az esti szentmisét ő celebrálta, a szentmisét a Beregszászi Tanítók Házának énekkara tette ünnepélyesebbé. Antal atya részt vett az esti programokon, majd kötetlen beszélgetésben tájékozódott tevékenységünkről. Az utolsó napon az összegző beszélgetés keretein belül kerestük a további együttműködés módjait: latolgattuk egy esetleges kárpátaljai szociológiai kutatás, felmérés lehetőségét, szakirányítással, amibe a tanulmányi napok résztvevőin kívül más érdeklődőket, esetleg hazai és külföldi diákokat is bevonnánk.
A tanulmányi napok eddigi visszhangja megerősített a hasonló rendezvények szervezésének szükséges voltáról. (A tanulmányi napoknak ökumenikus üzenete is volt: a helyszínt, az előadótermet a református egyház biztosította.) Terveink szerint a következő (tavaszi) találkozót a kommunikáció témakörében szervezzük.
Talán nem sértek levéltitkot, ha végezetül ide ollózok egy levélrészletet: "...lehet , hogy én is most tudtam meg, hogy mit is jelent egy nemzethez tartozni. Mélyen érintett a hétvégi út, az egész létetek. Minden egyes eseményt újra és újra át kell gondolnom. Azt hiszem jel vagytok számunkra is. Köszönöm a meghívást és a tapasztalatokat, amikhez ezen keresztül jutottam. ..."

Bárdos István, a KKÉF elnöke


vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra