Cserkészélet"Mert a dalt ajkunkra
a jó Isten adta..."

cserkészdal


A CSERKSZÉLET az ÚMÉK negyedéves Internet-kiadványnak állandó rovata: V. évf. 1. sz. 2000 március

Muzsikáló daloskönyvek a képernyőn

A CSERKÉSZÉLET ezen kiadványa a magyar népdalok és cserkészdalok az internet-médiumon kifejlődhető szerepéről szól. Azt hogy ennek a kultúrális örökségünknek milyen szerepe van magyar cserkészéletében, azt gyakorló cserkészeknek nem kell magyarázni.

A CSERKÉSZÉLET előző, 1999 decemberi számában Magyar Népdalok a Világhálón cím alatt, már felhívtuk a figyelmet magyar népdal- gyüjteményekre, és áttekintést adtunk a jelenleg a Web-ről letölthető magyar népdalokról és népzenéről.
Az összeállítás gyüjteményei különböző forrásokból valók. Találni köztük dalszöveg-csokrokat, más helyen kottákat, megint más helyen MIDI kódolású népdalokat, sőt olykor eredeti gyüjtéskori hang-felvételeket is. Egyelőre azonban nincs olyan "dalosfüzet", amelynél a dalok szövegének és kottájának ábrázolása mellett egyidejűleg a dallam is meghallgatható lenne, pedig ennek is elérkezett az ideje.

Számítógépek korszakában a dalok lejátszása történhet pl. a szegénycserkész "PC-furulyáján" (magyarul: a PC belső hangszóróján), a sznobicserkész hangkártyás számítógépének MIDI lejátszóján, vagy akár egy még cifrább zeneprogram segítségével.
Ugyanakkor -népdaltanuláshoz- cserkész körökben szükséges lehet a dalok szöveges kottáinak kinyomtatása is. Utóbbi kivitel hasonlít legjobban a hagyományos daloskönyvekben található szöveges kottákhoz. Legalkalmasabb az olyan kotta, amelynél a dal szövege a hangjegyeket követve, közvetlenül a hangjegyek alatt olvasható. Olyan lejátszó program, amely minderre egyszerre képes lenne, ma még nem kapható, de magunk összeállíthatjuk amire szükségünk van. Ez a képernyőn így néz ki:

Fenti ábra egyidejűleg mutatja a képernyőn egy népdal szöveges kottáját (pl. Postscript formátumban), valamint egy MIDI (vagy más) zenelejátszó kezelőfelületét. Így zenei aláfestéssel követhetjük a megjelenített népdalt.
A MIDI zenét természetesen más hangzó anyaggal, pl. eredeti hangfelvétellel is helyettesíthetjük.
A legtöbb mai zeneprogram a -kottához tartozó- többversszakos dalszöveggel nem tud megbírkózni, a MIDI szabvány sem ismer dalszöveget! Ezért szükséges (egyelőre) a fenti, összetett megközelítés.

Dalosfüzetünk műszaki kiindulópontjai:

- az anyag legalább Windows, Mac és Linux gépeknél működjön
- az anyag a szegénycserkész hangkártya nélküli gépén is megszólaljon (annak belső hangszóróján)
- a szükséges programok ingyen beszerezhetők legyenek (alapkivitelben)
- a kotta tartalmazza a teljes, többversszakos szöveget is, melyből az első versszak
a hangjegyekkel párhuzamosan olvasható legyen
- a kotta a szabványos PostScrip/PDF formátumban kinyomtatható legyen.

Az "ABC" kódolás (...csak a kíváncsiaknak)

Internetező cserkészek tudják, hogy a számítógép különböző felépítésű tartalmat, különböző "állományok" formájában kezel. Az állományok lehetnek pl. '.txt' vagy '.doc' jelzésűek ami szöveget jelent, '.gif' vagy '.jpg' jelzésűek ami képeket, .'mid' vagy '.mp3' jelzésűek ami zenét jelent, stb.
Van egy zeneleíró eljárás, az u.n. "ABC" kódolás, amely egyetlen formátumból az .abc jelzésű formátumból, levezeti az összes fenti kívánságunknak megfelelő állományt, tehát az ABC, MIDI, GIF, PS, PDF stb. állományokat.
Ezt a kódolást az angol C.Washlaw gondolta ki és ma egyre többen használják világszerte, elsősorban népdalok(!) kódolására. Részletek az ABC home page honlapon találtok. "A csitári hegyek alatt" népdal első sora abc kódolásban így néz ki:

A dalok ABC-kódolása nem nehéz. Kell a szerkesztéshez egy abc-szerkesztőprogram pl. az ABC2Win. Annak szerkesztő-ablakába -mint látjátok- a hangjegyeket szabványos (könnyen megtanulható) betükkel/jelekkel kell beírni. A dalszöveget a hangjegyek alá, természetesen magyarul írjuk be. Ha lementettétek az egészet ABC-formátumban, akkor az a tárolóban ".abc" jelzéssel fog megjelenni. Ha pedig behívjátok ezt az állományt egy ABC lejátszó-programba, gombnyomásra máris megszólal mestermunkátok a hangszóróban!
Az ABC-kódolás másik nagy előnye, hogy az állományok kis terjedelműek. Fenti dal így kódolva dal nincs még 1 kilobájt sem. Ez azt jelenti, hogy egy floppyra több mint ezer ilyen dal ráfér! Másszóval, nemsokára zseb-PC-k is tudnak majd furulyázni!

Lejátszó szoftver A ma kapható programok közül egyik lejátszó-program sem tudja összes kívánságunkat egyszerre teljesíteni. ABC programfejlesztés viszont ma ott tart, hogy elméletileg elég népdalainkat ebben egyetlen formátumban (abc-ben) beszerezni, abból fordítóprogramok segítségévek minden fenti változat elnyerhető. Lehet tehát abc-kódból PC-furulyaszót, MIDI-zenét, GIF kottaképet, Postscript nyomtatnivalót, stb. nyerni.

Alábbi "Dalosfüzet"-ben -melyet sorozat formájában tervezünk megjelentetni- kezdetben a jelzett fordításokat is közöljük, hogy ne kelljen a fordítóprogramokkal bajlódnotok. Később azután már csak az abc változatot.
Lejátszóprogramokat (player) minden esetben magatoknak kell beszerezni. Szerencsénk van azokkal a lejátszókkal, amelyek már ma mint böngésző kiegészítés (browser plug-in) is léteznek. Ilyen pl. MIDI-zenéhez a "Real Player" valamint kotta-ábrázoláshoz az "Acrobat Reader". A "Ghostscript"-tel együtt telepített "GSVieuw" is hasonlóan viselkedik. Ezeket beszerzés (download) és első használat után böngészőtök megjegyzi és amikor pl. egy ".mid" zeneszámra kattintotok, a lejátszó öműködően előjőn és eljátsza a kívánt nótát. Az itt javasolt programok az alábbi címekről tölthetők le:

Az itt megadott programok DOS/Windows operációs rendszerhez valók. Mac és Linux gépekhez is bőven vannak ABC-programok, sőt ezek olykor előbb születtek mint a Windows vátozatok, lásd a fenti "ABC home-page" oldalain.

Cserkész Dalosfüzet

A közcserkész természetesen énekelni akar és nem számítógép programokkal bíbelődni. Ezért egy sorozat formájában összeállítást készítünk olyan népdalokból és cserkészdalokból, melyek cserkész tábortüzekhez valók. [Alábbi táblázat még szerkesztés alatt áll!]

mit lehet és hogyan 'PC-furulya' MIDI-hang kotta + szöveg kotta + szöveg
állomány-formátum .abc .mid .ps .pdf
eszközök (hardver) PC
hangkártya nem kell!
PC
hangkártyával + hangszórókkal
PC
nyomtatóval
PC
nyomtatóval
programok (szoftver)
"PlayQABC" (DOS) "MidiPlay"
"RealPlayer"
"QuickTime"
"Ghostscript" + "GSVieuw" együtt telepítve "Acrobat Reader",
"Ghostscript" + "GSVieuw" együtt
Dalcím . . . .
A csitári hegyek alatt acsitari.abc acsitari.mid acsitari.ps .
Harangoznak a toronyban harangoz.abc harangoz.mid harangoz.ps .
Hej, halászok, halászok hejhal.abc hejhal.mid hejhal.ps .
Még azt mondják nem illik megazt.abc megazt.mid megazt.ps .
Elindultam szép hazámból elindult.abc elindult.mid elindult.ps .
A 2000-es (csángó) regőstábor dalaiból: . . . .
Ipa, iva páva ipaiva.abc ipaiva.mid ipaiva.ps .
Erdő mellett nem jó lakni erdo.abc erdo.mid erdo.ps .
Kerek utca, kicsi ház kerek.abc kerek.mid kerek.ps .
Tegnap voltam zabaratni tegnap.abc tegnap.mid tegnap.ps .
Vékony cérna, köménymag vekony.abc vekony.mid vekony.ps .
Cserkészdalkok: . . . .
Meg jött már a fecskemadár megjott.abc megjott.mid megjott.ps .
Daltól hangos daltol.abc daltol.mid daltol.ps .
Fel, fel cserkészpajtás felfel.abc felfel.mid felfel.ps .
Nagytáborba indulnék nagytab.abc nagytab.mid. nagytab.ps .
Egyszer esik esztendőben egyszer.abc egyszer.mid egyszer.ps .
Verbunkósok (menetelők): . . . .
Réten, réten reten.abc reten.mid reten.ps .
Miska verbunk miska.abc miska.mid miska.ps .
Somogyi karikázó somogy.abc somogy.mid somogy.ps .
(folytatjuk) . . . .

cserkészhonlapok címlistája
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra