Párizsi Ifjusági Világtalálkozó

"Életünk utazás, kegyelmünk a találkozás. Jöjjetek, indúljunk!"
(Balázs Béla püspök)

1997 augusztus 20 és 27 között eleven fiatal zarándokok zsibongó, tarka tömege özönlötte el a francia fővárost. Sorjában ez a negyedik katolikus Világifjusági találkozó volt (1985: Róma, 1993: Denver, 1995: Manilla). Az öreg földrész kissé aggódva nézett az események elébe, vajon mennyi fiatal lesz mozgósítható hite és krisztusi elkötelezettsége nyomán 1997-ben az egyhetes zarándoklatra. Az eredmény meglepő volt: 170 országból 350 ezer fiatal jött el, messze meghaladván a rendezők várakozásait. Az egyhetes ünnepségsorozatot záró szentmisén pedig 700 ezren imádkoztak együtt a Szentatyával.

Ezt a nagyszabású, sorjában 4. katolikus világtalálkozót többhónapos gondos előkészítés előzte meg úgy Párizsban mint világszerte, így Magyarországon is. II. János-Pál pápa fél esztendővel a találkozó előtt apostoli körlevelet intézett a világ fiataljaihoz feltéve a kereső fiataloknak a kérdést: "Világ fiataljai mit kerestek?".
[A körlevél magyar fordítását az ÚMÉK 1997/II cserkész rovatában közöltük].

Az óriási rendezvény sikeréhez a szervezők 80 000 francia önkéntes segítségét vették igénybe, akik nem csak a program zavartalan lebonyolítását, de a tengernyi fiatal elszállásolását is magukra vállalták.
A résztvevők felismerhetőek voltak jelvényeikről (badges) és kék zarándokszatyrukról, melyet megérkezésükkor a rendezőségtől kaptak.
De a szines népviseletek, egyesületi ruházatok, cserkészcsapatok egyenruhái, köztük pedig a különböző egyhái rendek fiataljai páratlanul tarkították a találkozó külső benyomását.

A lelkes fiatalok e napok alatt sok nyelven és több különböző helyen imádkoztak, énekeltek kisebb-nagyobb csoportokban, és mint az fiataloknál szokás, a legkevesebb nyelvi problémával. A latin liturgia mindegyikükhöz 'anyanyelvén' szólt, de nem kellett fordítani az 'Oh happy days' negro-spiritualt sem amikor azt a néger származású amerikai DeeDee Bridgewater énekesnő énekelni kezdte.

A szentatya mint tudjuk mindíg szivesen időzött fiatalok között megszólítván őket: "Ti vagytok a világ reménysége". Azok pedig válaszként az egység gondolatát kifejezve ezalkalommal egy 35 km(!) hosszú átszakaszon álltak fel kezetfogva egymással jelképezvén nemzetközi béke- és összetarftozási igényüket, a külöböző hatalmi érdekcsoportok törekvései ellen. Párizs utcáin tették ezt, ahol 1789-es forradalom alkalmából hirdették ki először az emberi jogokat.

A magyar csapat, mely Balás Béla püspök atya szervezése alatt állott, összesen közel 2000(!) főt tett ki. A fiatalság autóbuszokkal utazott, augusztus 13.-án indúltak. Közel egynapos utazás után értek el az előkészítő napok színhelyére, így az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye résztvevői pl. Strasburgba. Az előkészítő napok elmélkedéssel, ismerkedéssel és a vendéglátók elötti fellépésekkel teltek el.
Minden magyar résztvevő rendelkezett egy kis könyvecskével, melyben a mindennapi elmélkedések ugyanúgy benne voltak mint sok egyházi énekünk, de vidám népdalainknak is egész gyűjteménye.
A párizsi napok idején is mindenki francia közösségeknél vagy családoknál volt elszállásolva, ami magában is sok élményt és új barátságot jelentett.

A magyarok részvételéről részletes beszámoló olvasható t.k. Új Ember 97/36. számában.

A program zsúfolt volt, már 7 órakor kellett kelni és este csak 11 órakor volt takarodó. Az utolsó éjszakát pedig együtt virrasztottak át imádságban a longchampi lóversenypálya területén, ahol vasárnap reggel búcsú-szentmisét celebrált a Szentatya közel háromnegyed milliós tömeg elött.

A nemzetközi sajtó -és ez alól a francia sem volt kivétel- eleinte mint valamilyen rock-fesztiválra érkező tömeget fogadta a fiatalokat. Egyáltalán nem állt barátságosan az esemény mellé. Csak amikor a napok múltával, gyónásukat végző és a villamosban rózsafüzért imádkozó fiatalokkal találkozhatott, akkor változtatott véleményén. Amilyen kitörő lelkesedéssel pedig a százezrek II. János Pál pápát fogadták, az végérvényesen dokumentálta, hogy a világifjúságot ma is inspirálja Jézus Krisztus és hajlandó hitét, ha tetszik a TV elött is, nyíltan megvallani.

vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra