Cserkészélet (7)"Légy akkor is keresztény, ha mindenki lát,
légy akkor is magyar, ha senki sem lát!" (gr. Teleki Pál)

Képek az egri cserkészcsapatok életéből

Eger régi iskolaváros. Ebből eredőleg a Cserkészmozgalomnak mint nemzetközi ifjúsági mozgalomnak Egerben is nagy múltja és gazdag hagyománya van. A rendszerváltás után, amint csak lehetett, Egerben is bontogatni kezdte szárnyát ismét a cserkészet. Az angol katonatiszt Lord Baden Powel által alapított mozgalom, mint ifjúsági világszervezet ma közel 100 éves múltra tekint vissza. Célkitűzéseiben az Isten, Haza, Embertárs iránti elkötelezettségen alapszik. [A Világ- és ezen belül a Magyar Cserkészmozgalom története az Interneten is olvasható a Magyar Cserkész Szövetség központi honlapján.]

Egerben is hamarosan feltűntek tehát a zöldnyakkendős fiúk és lányok. Számtalan idős édesapának, olykor nagyapának dobbant meg ismét a szíve amikor az utódokat megláthatták.

Hamarosan négy cserkészcsapat alakult, ezek alakulásában tagadhatatlanul jelentős szerepe volt az egykori rövidnadrágos, ma már többnyire ősz öregcserkészeknek. Az iskolarandszerek változásai következtében az új csapatok csak részben tudnak elődeik nyomdokaiba lépve szerveződni. Két csapat új kezdeményezések nyomán alakult.

A mellékelt három felvétel az első nagyszabású közös avatáson készült 1991-ben a Széchényi utcán illetve a Dobó téren (háttérben az egri vár).

A legnagyobb cserkész-hagyománnyal Egerben a volt Dobó István gimnázium 212. sz. Bornemissza Gergely csapata rendelkezett, mely csapatnak ma Varga László a parancsnoka, valamint a Ciszterci gimnázium 213. sz. Kohári István cserkészcsapata, amelynek Mozsgay Tádé ciszterci atya a parancsnoka.

Egri cserkészlányok hovatarto-
zásuk szimbólumaival

Újonnan alakult a Hittudományi Főiskola 797. sz. Rajecky Benjaminról elenvezett csapata Sztanczik Tamás vezetése alatt, valamint a Szerviták egyházközsége keretében működő 1218. sz. Szent Rita cserkészcsapat Benkő Zsolt vezetése alatt. Utóbbi csapat alakulásában nagy szerepe volt a Belgiumból származó, de magyarul is megtanult Fülöp atyának is.

A csapatok vezetői közös összejöveteleiket, valamint az öregcserkész-találkozókat ma nagyrészt az Érsekudvarban található "Bornemissza-otthonban" tartják, ahol Dr. Báthory László, a Szövetség II. kerületének vezetőségi tagja koordinálja az egri cserkészmunkát. Ritka tulajdonuknak mondhatják a Bervai Cserkészparkot, ahova számtalan kisebb-nagyobb kirándulásaik vezetnek és ahol táborozásaikat tartják. De a Bervában számos, az ország más részéről és a határokon túlról ide érkező cserkészcsapatokat is vendégül látnak. [A Bervai Cserkészparkról a Cserkészélet (6) kiadványában számoltunk be, így az Interneten az a képes beszámoló is olvasható.]

Cserkészek megkoszorúzzák a Petőfi-szob- rot az egri Petőfi-téren 1997 március 15.-én

Összejöveteleik, kirándulásaik, cserkésztáboraik mellett a cserkészek minden időkben az egyházi ünnepek és a nemzeti ünnepek aktív résztvevői voltak és azok ma is. Ilyen alkalmakkor látni őket 'teljes díszben', melynek leglátványosabb eleme mindmáig az árvalányhajas cserkészkalap, a búr-kalap. Táborokban, kirándulásaikon viszont a hagyományos Bocskai-sapka használatos.
Egyébként az árvalányhaj Magyarországon sajnos már ritkulóban van és védett növény (Kiskúnság). Pedig pl. nemzetközi cserkésztáborokban, a sok búrkalapos között, a magyarokat lehetett sokszor a legkönnyebben felismerni messziről látható rendkívüli kalapdíszük miatt. T.k. ezért is tettek gyakran szert nagy népszerűségre.

Avatási ünnepségen a gödöllői cserkészszobornál

Amíg lesz magyar gyerek Egerben, addig lesz árvalányhajas cserkész ünnepeinken és lesz cserkészdal a Bervában és másutt. Azokból a gyerekekből, akik egy kicsit többre vállalkoznak mint az átlag, azokból, akiknek szülei féltik gyermeküket az új matarializmustól, akiknek szülei megértették a mozgalom emberi, közösségi, keresztény mondanivalóját.

Most legalább megtanuljátok, hogy mi is az a "gulyáságyú..."!

Az igaz, hogy nehéz a stafétabotot átadni. Mert nem könnyű a 40 évet, szinte egy generációnak a kiesését áthidalni, és nehéz olykor a nagypapa korúaknak kötélhídon átkelni vagy a biztonságos hegymászást bemutatni... De a tüzet a gulyás alatt biztosan hamarább meggyújtják mint a fiatalok és cserkészdalt is sokat lehet tanulni tőlűk.

A leendő fiatal vezetők részére pedig már több esztendeje beindultak a Kerületi Vezetőképző-táborok, ahol az elméleti cserkészpedagógia mellett sok gyakorlati tapasztalatra is szert tehetnek a vezetőjelöltek


Mellékelt felvétel a Hittudományi Főiskola cserkészeinek egyik akadályversenyén készült


Most jöttünk Erdélyből...!

Olvashattuk a sorokat a KMCSSZ népszerű cserkész hírlevelében az Interneten. A mozgótábort hónapokkal előtte t.k. ugyanezen hírlevélen keresztül hirdették meg Európában, az USA-ban és Kanadában. (Utóbbi országból jöttek ugyanis maguk a kezdeményezők is.)
Nagy segítségünkre volt az Erdélyi túra alatt a Romániai Magyar Cserkész Szövetség, név szerint pedig Gaal Sándornak cserkésztestvérünknek mondunk jó munkájáért köszönetet.

Találkoztunk magyar cserkészekkel t.k. Nagyváradon, Marosváshelyen, Sepsiszentgyörgyön. Táboroztunk a Székelykő tetején és a Hargitán. Táncházzal, tábortűzzel, bemutatóval szórakoztattuk vendéglátóinkat és ők minket. Minden nap új és érdekes élményt jelentett. Az "Erdélyi Túra 97" mozgótábort végül Pusztaszeren fejeztük be. A mozgótábor legfontosabb üzenete pedig így hangzik: Erdélyi magyar cserkésztestvéreink nyílt karokkal várnak minden magyar cserkészt!

A túra szervezői: Sándor Péter/ Kőműves Tünde/ Gaal Sándor(RMCSSZ)

Most indult saját honlapjuk a Világhálón, melyen fenti túráról máris sok szép fényképet tekinthettek meg: http://idt.net/~sandor1


Magyar cserkészbélyegekA Magyar Posta 1997-ben a magyar cserkészek és nemzetközi bélyeggyűjtők örömére izléses cserkészbélyeget jelentetett megAz összes, 1925 óta megjelent magyar cserkészbélyeg és a cserkész- mozgalommal kapcsolatos postai kiadvány megtalálható a hálón a http://192.193.228.43/~stamps/hungary.htm URL-címen.


kapcsolatos cserkész-láncok
vissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra