Új Magyar Évezred   (26)      VII. évfolyam 2. szám        2002.  /   nyár
Ezerszázéves történelmünkből (26)
- IV. Béla király, a második honalapító
- Tatárjárás
Verecke és az Őrség között (9)
Az Árpádok családi címerében turulmadarat látunk. Sólymász-ként vadászó őseink ragadozómadarának, a kerecsensólyomnak a Kárpátmedence a legnyugatibb előfordulási helye. A honfoglalás millenniuma óta különös figyelmet kapott turulmadár nem csak őseink egyik vadászmódját dokumentálja, de Árpád-házi királyaink előtti tiszteletünknek is szimbóluma.
Cserkészélet (26)
- Fiatal vezetők a KMCSSZ szolgálatában
- A szabadkai cserkészek naplójából
- Hazament Csoknyai Péter a Várvidék-i magyarok
  felejthetetlen öregcserkésze.
Szent Hedvig újra itthon
Nagy Lajos király Hedvig nevű leányát Lengyelország királynéját, a litván nép keresztény hitre térítéséért a II. János-Pál pápa 1997-ben szentté avatta. Hedvig gyűrűs ujjának csontmaradványa most -600 év után- visszakerült szülőhazájába. Az ereklyét az egri Minorita templomban őrzik.
Quo vadis informatica? (26)
LCD kijelzők minden méretben: a folyékonykristály kijelzők technológiája elérte a tömeggyártásnak azt a színvonalát, amikor már árban is fenyegetően megközelíti a katódsugaras 'csövek' évtizedes egyeduralmát.
Magyar népdalok a Világhálón
- Népzenés webhelyek áttekintése
   (szöveg-kotta-zenegyűjtemények címei)
- "Zenei Anyanyelvünk Példatára"
   (zenélő népdalkották gyűjteménye)
Internet Értelmező Kisszótár
Angol-magyar műszaki értelmező kisszótár
műszaki háttérrel nem rendelkező 'internetezőknek',
angol szótárakból hiányzó kifejezések és rövidítések
magyar megfelelőjével és magyarázatával; (400 KB) 
Láncok
Válogatás a Web-en elérhető, tartalmilag kapcsolatos,
vagy más okból jelentős, üzleti érdekeltségektől mentes honlapokból, áttekintésekből