Cserkészélet  (42)"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szivük és a hazáé az életük!"

Kiss Ernő (aradi vértanu)


A CSERKÉSZÉLET az ÚMÉ negyedéves Internet-kiadvány állandó rovata: XI.  évf.  2 sz.  2006.  június

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan adjuk közre, hogy égjen augusztus 20-án :

A MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE

Az 1933-as gödöllöi jamboree idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot rendezett. Az elöre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt idöben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllön, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

2003. augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújitotta e fontos kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpátmedencében, Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Rio de Janeiróig, a föld minden magyarok által lakott részein fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák. Ezentúl, az évi munkatervünk állandó része lesz a Magyar Szolidaritás Tüze. Kérjük csapatainkat, hogy ezt figyelembevéve, már az idén is valósitsák meg e tervet.

Tavalyi tapasztalatok alapján kérjük, hogy a láng, mindenhol a helyi idöszámitás szerint, augusztus 20-án este 21.00 órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát New Zeland, Ausztrália vonalától kelljen útra és végigkisérve augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki. Igy, amikor Budapesten felröppennek a Szent István napi tüzijáték elsö rakétái, a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12 órája van úton és Honoluluig még ugyanannyi órai utja van hátra.


Valószinüleg nincs olyan idözónája a Földnek, ahol nem élnének cserkészeink és más magyarok, igy csak szervezés kérdése a megvalósitás: Tábortüz Croydonban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen, tábortüzek Rióban, Caracasban, Sydneyben, Münchenben, Oslóban, Torontóban, Krasznahorkán, Calgariban, New Yorkban vagy Körösmezön. Azok, akik a budapesti tüzijátékot nézik, a felreppenö elsö rakétát tekintsék a magyar szolodaritás tüzének fellobbanásának.

Kérjük a magyar szervezeteket is, OTTHON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON , csatlakozzanak e kezdeményezéshez! Ez a világot átölelö testvéri összetartozás kifejezése váljon hagyománnyá és legyen a magyar identitástudat egyik pillére. Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy részvételüket jelezzék E-mailen: corvinus@mountaincable.net
Jó Munkát!

Lendvai-Lintner Imre cscst Magyaródy Szabolcs, cscst.Pünkösdi Cserkészavatás Székesfehérvárott

Pünkösd sok magyar cserkészcsapatnál a Szentlélek eljövetelének egyházi ünnepén kívül a cserkészavatás ünnepe is szokott lenni. Ilyenkorra már próbáznak télen tanult cserkésztudományukból a cserkészjelöltek és alig várják, hogy nyakukba köthessék a zöld nyakkendőt, az apródok pedig a kéket, hogy a nyáron már mint felavatott cserkészek és kiscserkészek mehessenek táborba.

A székesfehérvári csapattól kaptuk a mellékelt két felvételt, melyek ezévi pünkösdi avatási ünnepségükön készültek. Remekül dokumentálják csapatzászlójuk és vezetőik előtt sorakozó, az ünnepi hangulatnak megfelelő fegyelmezett soraikat.


 


Cserkészavatás Besenyőtelken

A 1233. számú Szent László Cserkészcsapat nyolc újonca tett ünnepélyes fogadalmat ez év április 30-án vasárnap a római katolikus templomban, a szentmisét követően.

Szép szokás a cserkészeknél, hogy az ilyen ritka szép eseményre meghívják vendégként több ismerős csapat cserkészeit is. Az esemény vendégei voltak a kisvárdai, a budapesti, a gyöngyösi és az egri csapatok cserkészei (képeink).
Népdalkották

Itt közöljük, hogy az elsősorban cserkészek- nek szánt Zenei Anyanyelvünk Példatára Magyar Népdalok I, II, III gyűjteményünk pontosítást nyert, így a legutóbbi Finale NotePad 2006 prograqmmal lejátszhatók.
Ugyancsak pontosítást nyert az ott megadott a zeneprogramnak (MUS kódolásnak) a magyarázata is: umek-168.html

Akinek esetelg problémája van a dalok megjelenítésével és lejátszásával, kérjük jelezze azt szerkesztőségünknek: nickl001@planet.nlvissza a tartalomjegyzékhez
vissza a címlapra