Új Magyar Évezred   (28)      VII. évfolyam 4. szám        2002.  /   tél
Ezerszázéves történelmünkből (28)
Az Árpád-házi királyok jelentősége a magyar nemzet számára:
- az ország és egyházszervezésben
- oktatásban, kultúrában
- szociális intézmények létrehozásában
Évfordulók (10)
100 éve avatták fel Mátyás királynak Fadrusz János alkotta lovasszobrát Erdély fővárosának, Kolozsvárnak főterén. A szobrot a magyarok a Világörökség részévé szeretnék tenni.
Évfordulók (11)
200 éve született Bolyai János matamatikus,
az "abszolút geometria" szerzője.
Nevéhez fűződik a második magyar egyetem,
a Kolozsvári Tudományegyetem létrehozása.
Cserkészélet (28)
1922-ben jelent meg az első cserkész daloskönyv.
1930-tól a "101" népdal-sorozat (Kodály/Bárdos).
1948 után menekült magyarok gyerekeinek ajkán élt a dal tovább. Új daloskönyveinket pedig kiegészítik a világon bárhol lehívható, elektronikus magyar népdalsorozataink.
Mit tud rólunk a világ? (5)
A szakterületek közül, melyeken magyar tudósok otthon és külföldön kiváló eredményeket értek el, ez alkalommal az alkalmazott természettudományok néhány képviselőjét mutatjuk be.
Quo vadis informatica? (28)
Nagykorúvá vált két hasznos számítógépprogram:
- Netscape 7. 0
- Windows MediaPlayer 9. 0

Magyar népdalok a Világhálón
- Népzenés webhelyek áttekintése
   (szöveg-kotta-zenegyűjtemények címei)
- "Zenei Anyanyelvünk Példatára"
   (zenélő népdalkották gyűjteménye)
Internet Értelmező Kisszótár
Angol-magyar műszaki értelmező kisszótár
műszaki háttérrel nem rendelkező 'internetezőknek',
angol szótárakból hiányzó kifejezések és rövidítések
magyar megfelelőjével és magyarázatával; (475 KB) 
Láncok
Válogatás a Web-en elérhető, tartalmilag kapcsolatos,
vagy más okból jelentős, üzleti érdekeltségektől mentes honlapokból, áttekintésekből