V. évfolyam

Negyedévenkint megjelenő Web-kiadványunk ötödik évfolyamába lép. Célunk változatlan: értékorientált
kozzájárulás a keresztény, magyar jövőhöz
Ezerszázéves történelmünkből: (17)

- Magyar Millennium
- A Szent Korona eredete
- A Szent Korona története
Anyanyelvüket tanulták

30 hálás, fiatal csángó-magyar tanulhatta ismét
magyar anyanyelvét a gyimesfelsőloki táborban
Fogjuk meg egymás kezét! (9)
A Máltai Szeretetszolgálat és a Szent István Alapítvány
közös, A Gondviselés Háza elnevezésű programjáról
Cserkészélet (17)
- Muzsikáló daloskönyvek a képernyőn
- 1000 népdal egy floppyn?
- Új Cserkész Dalosfüzet
Magyar népdalok a Világhálón
- szöveggyűjtemények
- kottagyűjtemények
- népzenegyűjtemények
Web-kamerák a föld körül (2)
- Élőképek a budapesti Citadelláról
- Európa az űrből
- Állatmegfigyelések közelről, távolból
Quo vadis informatica? (17)
- Wap-divat
- Japán 'apróságok'
- Gyorsan esnek a PC-tartozékok árai
Internet Értelmező Kisszótár (2000-03-15)
Angol-magyar műszaki értelmező kisszótár
műszaki háttérrel nem rendelkező 'internetezőknek',
angol szótárakból hiányzó kifejezések és rövidítések magyar megfelelőjével és magyarázatával; (340 KB)
Láncok
Válogatás a Web-en elérhető, tartalmilag kapcsolatos,
vagy más okból jelentős, elsősorban nem üzleti érdekeltségű honlapokból, áttekintésekből