Új Magyar Évezred Küszöbén (12)      VIII. évfolyam 4. szám      1998. tél

1848-1998: A magyar szabadságharc 150 éves évfordulója (4)
- A szabadságharc bukása
- A megtorlás
- Az aradi 13 vértanu utolsó szavai

Fogjuk meg egymás kezét! (5)

Moldvai csángó magyar diákok támogatását
kéri a Gyimesfelsőlok-i gimnázium

Cserkészélet (12)
- Bodnár Gábor emlékpark Miskolcon
- Felvidéi csapat miden nyáron az anyaországban
- Beregszászi cserkésznapló
- 19. Világ-Jamboree Chilében

Alma Mater (4)
- 800 éve jöttek a ciszterciek Magyarországra...
- 300 éves az egri gimnázium
- Újra a cisztercieké az Alma Mater

Verecke és az Őrség között (4)
- Szilávsvárad: a lippicaiak birodalma
- Fülöp herceg fogatai a Bükk bejáratánál

A teremtett világ védelmében (6)
- Az erdő fohásza
- A Szalajka patak völgyében

Quo vadis informatica? (12)
- Posta drót nélkül
- Tessék parancsolni... avagy a beszédfelismerésről
- Legolcsóbb európai házigép

Internet Értelmező Kisszótár (1999-02-15)
Angol-magyar értelmező kisszótár, műszaki
háttérrel nem rendelkező 'internetezőknek',
angol szótárakból hiányzó kifejezések és rövidítések magyar megfelelőjével és magyarázatával; (270 KB)

Láncok

Válogatás a Web-en elérhető, tartalmilag
kapcsolatos, vagy más okból jelentős,
elsősorban nem üzleti érdekeltségű honlapokból