Új Magyar Évezred   (22)      VI. évfolyam 2. szám        2001.  /   nyár
Ezerszázéves történelmünkből: (22)
Az Árpád-házi királyok kora (4):

        - Imre király 1196-1204
Évfordulók (5)
120 éve született a magyar és az egyetemes zenetörténet géniusza: Bartók Béla. Kortársával, Kodály Zoltánnal együtt ők indították el a magyar népdalok rendszeres dokumentálását. Ezek száma ma meghaladja a 150.000-t!

Verecke és az Őrség között (5)
A Balaton északi partjától nem messze fekszik Herend,
a magyar porcelán-kézmüvesség világhírű fellegvára.
Képes beszámolónk a művészi kézimunka mozzanatait rögzíti.
Cserkészélet (22)
A vajdasági magyar cserkészek nem csak pezsgő cserkészéletet élnek, de rendszeresen hallatnak is magukról a médiákban. Beszámolónk a szabadkai cserkészek életéből való.

A Pax Romana mozgalom híreiből (17)
Képes beszámoló a Pax Romana Fórum ezévi húsvéti, siófoki konferenciájáról. Ez előadások "Az Egyházról és Magunkról" szóltak, míg a hallgatóság hagyományosan az egész Kárpátmedencéből és Nyugat-Európából gyűlt össze...
Magyar népdalok a Világhálón
- Népzenés webhelyek áttekintése
   (szöveg-kotta-zenegyűjtemények címei)
- "Zenei Anyanyelvünk Példatára"
   (zenélő népdalkották gyűjteménye)
Quo vadis informatica? (22)
- A "Bluetooth" szélessávú, vezeték nélküli
   technológia
- Az "mp3PRO" új, hatékony zenekódolási
   eljárás
Internet Értelmező Kisszótár
Angol-magyar műszaki értelmező kisszótár
műszaki háttérrel nem rendelkező 'internetezőknek',
angol szótárakból hiányzó kifejezések és rövidítések
magyar megfelelőjével és magyarázatával; (400 KB) 
Láncok
Válogatás a Web-en elérhető, tartalmilag kapcsolatos,
vagy más okból jelentős, elsősorban nem üzleti érdekeltségű honlapokból, áttekintésekből