Kommunikáció az Úr 2000. évének küszöbén:

A csak anyagiakon gondolkodó ember a 2000. év küszöbén
is alig jut túl olyan gondokon, mint a számítógépek "Y2K"
problématikája... de a krisztusi inspiráció a teljes ember képét vetíti elénk immár 2000 esztendeje
Ezerszázéves történelmünkből: (16)

Rövid uralkodású királyaink
- II. István
- II. (Vak) Béla
Századunk Nagyjairól (2)

50 éve itélte börtönre a kommunista hatalom
a bátor és hajlíthatatlan Mindszenty József
hercegprímást (utolsó, 4. rész)
Fogjuk meg egymás kezét! (8)
A Máltai Szeretetszolgálat és a Szent István Alapítvány
közös, A Gondviselés Háza elnevezésű programjáról
Cserkészélet (16)
- 20 éves csapat-évforduló Hollandiában
- Képsorok egy emigrációs generáció felcseperedéséről
- Népdalok, cserkészdalok a Világhálón
A Pax Romana mozgalom híreiből (13)
- Az Internet a Keresztény Üzenet szolgálatában:
a Bene-Rajna KMÉM-PR őszi találkozójáról
- Kárpátaljai beszámoló
Magyar népdalok a Világhálón
- szöveggyűjtemények
- kottagyűjtemények
- zenegyűjtemények
Quo vadis informatica? (16)
- Web-posta: terjed a Web-alapú levelezés
- Big Brother... avagy 'poloskák' a Hálón

Internet Értelmező Kisszótár (2000-01-08)
Angol-magyar műszaki értelmező kisszótár
műszaki háttérrel nem rendelkező 'internetezőknek',
angol szótárakból hiányzó kifejezések és rövidítések magyar megfelelőjével és magyarázatával; (340 KB)
Láncok
Válogatás a Web-en elérhető, tartalmilag kapcsolatos,
vagy más okból jelentős, elsősorban nem üzleti érdekeltségű honlapokból, áttekintésekből